תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

09.11.2014

התאמות נגישות לשירות ברשות הטבע והגנים

שביל נגיש בגן לאומי קיסריה
צילם זאב מרגלית, רשות הטבע והגנים

החל מתאריך 1.7.2014 מוגבלים הנושאים תעודה מתאימה שהונפקה על ידי המוסד לביטוח לאומי אגף גמלאות נכות או על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון ובה הפטור המופיע זכאים להקלות הבאות:

 1. פטור מתור

  על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 13 לתקנה נאמר :
  " ניתן שירות ציבורי לפי תור , למעט תור שההמתנה בו היא במכונית , יספק האחראי למתן השירות , בלא המתנה בתור לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לכך או אדם המלווה אותו "

 2. פטור מתשלום למלווה בלבד

  "אחראי למתן שירות ציבורי , לא יגבה ממלווה של אדם עם מוגבלות תשלום בעד הכניסה למקום ציבורי והנאה מן השירות הניתן בו בכפוף למפורט להלן ורשאי האחראי לדרוש מהאדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו לכך :
  (1 ) גילו של האדם עם המוגבלות הוא 12 שנים לפחות
  (2 ) המלווה נוכח במקום מתן השירות עם האדם עם המוגבלות "

 3. חיית שירות ( כלב נחייה )

  על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 10 לתקנה נאמר :
  "חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע התאמות בנוהלי השירות הליכיו ונוהגיו כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות ( בדרך כלל כלב נחייה ) ואולם אין הוא חייב במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח עליה בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות .
  נאסרה על פי דין כניסת בעלי חיים למקום שניתן בו שירות יספק החייב מיתקן הולם שתשהה בו חיית השירות במהלך מתן השירות ."

אתרים בהם אין לאפשר הכנסת חיית שירות הם:
שמורת טבע עין גדי,  גן לאומי עין עבדת 

 

תגיות

קטגוריות