אורכי המינימום של הדגים המותרים בדיג

23/10/2018

אורך מינימום הוא אורכו של דג המותר בדיג. הדג נמדד בשכיבה מקצה פיו עד קצה זנבו. הסיבה שנקבע אורך מינימום היא למנוע דיג של פרטים צעירים שטרם הגיעו לבגרות מינית, ולכן לא יכולים להעמיד צאצאים וליצור דור המשך.

אורכי מינימום של דגים.jpg
אורכי מינימום של דגים.jpg, צילם רותם שדה

אם נָדוֹג דג קצר מהערכים המפורטים יש להטילו חזרה למים מייד.
תקנה זו תקפה בכל האזורים הימיים ובכל תקופות השנה המותרות בדיג.

>רשימת ערכי הטבע המוגנים בישראל

>הוספת דקר אלכסנדרוני לרשימת ערכי הטבע המוגנים (2021)

טבלאות אורכי מינימום דגים המותרים לדיג

איור הדג מין הדג אורך מותר לדיג
דגי ים
ורדית מצויה (ז'רבידן)
Pagellus erythrinus
11 ס"מ ויותר
אובלד שחור זנב (מנורן)

Oblada melanura

שישן מסורטט (מרמיר)

Lithognathus mormyrus

גובס גליל (רופוס)
Boops boops
סרגוס מסורטט (סרגוס סרגוס)
Diplodus sargus
סרגוס הפסים (חדד)
Diplodus cervinus
סרגוס הטבעת
Diplodus annularis
מולית אדומה (סולטן אברהים)
Mullus barbatus
מולית הפסים (סולטן ברבוניה)
Mullus surmuletus
אופון זהב-פס (סולטן פס-זהב)
Upeneus moluccensis
טרכון (טרולוס)
Trachurus sp.
צנינון דו-ימי (טרולוס צהוב)
Alepes djedaba
טרית דקה (סרדינה רפיע)
Sardinella aurita
טרית גסה (סרדינה עריד)
Sardinella maderensis
דוסמר מצוי (סרדינה מברום)
Dussumieria acuta
ספרוס זהוב (דניס/אג'אג')
Sparus aurata
15 ס"מ ויותר
שינן החוט (פארידה)
Dentex gibbosus
שפרנון שווה קוצים (פארידה)
Pagrus sp
בקלה ים תיכונית (בקלה)
Merluccius
merluccius
16 ס"מ ויותר
סולית מצויה (סול/סמק מוסה)
Solea vulgaris
אופירית נודדת (חול/מקרוני)
Saurida undosquamis
קיפון בורי (בורי)
Mugil cephalus
20 ס"מ ויותר
קיפון זהוב (דהבן)
Liza aurata
קיפון חרוץ (כבאן)
Liza saliens
קיפון כילון (מוקשל)
Chelon labrrosus
קיפון טובר (טובר)
Liza ramada
אספירנה חלקה (ספרינה)
Sphyraena sphyraens
אספירנה מליטה (מליטה)
Sphyraena chrysotaenia
צינון אמריקאי (כסף)

Polyprion americanus

30 ס"מ ויותר
סקומברן זריז (פלמידה לבנה)
Scomberomorus  commerson
מוסר מלכותי (מוסר)
argirosomus regius
40 ס"מ ויותר
דקר הסלעים (דאור)
Epinephelus guaza (Epinephelus marginatus)
דוקרנית אדומה (ארדי)
Mycteroperca rubra
דקר המכמורת (לוקוס)
Epinephelus aeneus
טונה כחולת סנפיר
Thunnus thynnus
70 ס"מ ויותר

איורים: טוביה קורץ

מין הדג אורך מותר לדיג
דגי מים מתוקים
לבנון (סרדין כנרת)   Mirogex terraesanctae

 

12 ס"מ ויותר
טברנון שמעון (מרמור)   Tristramella simonis

 

18 ס"מ ויותר
אמנון הירדן (מושט לובד)   Oreochromis aureus

 

20 ס"מ ויותר
אמנון_הגליל.jpg, איור טוביה קורץ

אמנון הגליל

(מושט אביאד)

Sarotherodon

galilaeus

22 ס"מ ויותר
בינית ארוכת ראש (קרסין)   Barbus longicepa
30 ס"מ ויותר
ירדני (חפאפי)   Capoeta damascina
בינית גדולת קשקש (קישרי)   Tor canis
קיפון בורי (בורי)   Mugil cephalus
45 ס"מ ויותר
קיפון טובר (בורי טובר)   Liza ramada
כסיף   Hypophtalmichthys molitrix
80 ס"מ ויותר