אתרים מוכרזים

02.05.2019

רשימת כל שמורות הטבע והגנים הלאומיים שהוכרזו בין השנים 1964-2019

צפון מרכז  |  דרום

צפון

מספר רץ שם שמורה/גן שטח בדונמים (עפ"י תשריט) תאריך הכרזה קובץ תקנות מספר תכנית מחוזות רט"ג
1  ג"ל סוסיתא 1,690.00 18/12/69 2495 ג/906 צפון
2  ש"ט אלוני-יצחק 124.00 18/12/69 2495 מ/28 צפון
3  ש"ט ברכת תמסח 23.00 18/12/69 2495 חכ/51 צפון
4  ש"ט החוף השקט – גאון הירדן – טירת צבי 650.00 18/12/69 2495 ג/797 צפון
5  ש"ט נחל עינן (השלמה) 97.90 19/6/88 5113 ג/3073 צפון
6 ג"ל אושה העתיקה 263.00 3/9/09 6810 חפאג/1273 צפון
7 ג"ל אכזיב 450.00 11/1/68 2168 ג /730 צפון
8 ג"ל בית-שאן 1,590.00 2/9/65 1769 ג /344 צפון
9 ג"ל בית שאן 179.00 21/3/01 6095 ג/6995 צפון
10 ג"ל בית שערים 186.50 27/11/18 8114 טב/254 צפון
11 ג"ל ברעם 21.00 4/8/66 1914 ג/399 צפון
12 ג"ל ברעם הרחבה 7.00 5/7/07 6600 ג/13403 צפון
13 ג"ל גן השלושה (סחנה) 139.00 6/4/67 2025 ג/665 צפון
14 ג"ל הר הכרמל 53,328.00 1/7/71 2712 ג/566 , חפ/566/1245, חכ/566/53 צפון
15 ג"ל הר שוקף 2,712.00 20/6/16 7694 ג/1209 צפון
16 ג"ל הר תבור 3,480.00 31/1/91 5328 ג/2590 צפון
17 ג"ל חוף כורסי 41.00 15/7/07 6602 ג/12477 צפון
18 ג"ל חורשת טל 765.00 13/6/68 2240 ג /728 צפון
19 ג"ל חורשת טל הרחבה 12.40 17/8/06 6511 ג/728 צפון
20 ג"ל חמת טבריה 13.00 2/2/67 1994 ג/571 צפון
21 ג"ל חצור 761.00 9/11/67 2131 ג /753 צפון
22 ג"ל חצור הרחבה 721.00 30/3/09 6749 ג/12986 צפון
23 ג"ל חרבת מיניה 39.70 28/2/02 6155 ג/8896 צפון
24 ג"ל כוכב הירדן 615.00 23/3/67 2016 ג/666 צפון
25 ג"ל כורזין 243.00 8/8/02 6188 ג/3992 צפון
26 ג"ל כורזין הרחבה 101.40 11/12/14 7454 ג/16225 צפון
27 ג"ל כורסי 240.00 28/2/02 6155 ג/7791 צפון
28 ג"ל כפר נחום 1,327.00 6/4/67 2025 ג/606 צפון
29 ג"ל כפר נחום הרחבה 401.00 1/11/07 6619 ג/11401 צפון
30 ג"ל מבצר יחיעם 48.00 6/4/67 2025 ג/729 צפון
31 ג"ל מבצר נמרוד 195.00 20/2/03 6228 ג/10480 צפון
32 ג"ל מונפור 1,105.00 28/9/67 2113 ג/710 צפון
33 ג"ל מונפורט הרחבה 3.84 11/11/10 6939 ג/13710 צפון
34 ג"ל מעין חרוד 1,136.00 13/6/68 2240 ג/765 צפון
35 ג"ל נחל מהר"ל 54.00 8/2/09 6769 חפאג/1326/חכ282/ב צפון
36 ג"ל נחל נדר 203.70 12/12/10 6947 חפאג1298/חפ/2234 צפון
37 ג"ל נחל צלמון 3,770.00 19/9/05 6423 ג/5868 צפון
38 ג"ל נחל תנינים, הרחבה 31/12/15 7598 חכ/416 ש/1201/א צפון
39 ג"ל עתיקות בית אלפא 5.50 23/12/65 1812 ג/605 צפון
40 ג"ל ציפורי-ריש לקיש 15,300.00 8/6/93 5526 ג/1239 צפון
41 ג"ל ציפורי הרחבה 715.00 24/7/17 7840  ג/8391 צפון
42 ג"ל קיסריה 475.00 13/6/68 2240 חכ/57 צפון
43 ג"ל קרני חיטין 2,756.00 1/11/07 6619 ג/100 צפון
44 ג"ל ראש הנקרה 220.00 15/6/72 2861 ג /818 צפון
45 ג"ל שדה עמודים 162.00 11/1/68 2168 ג/337 צפון
46 ג"ל שימרון 1,904.90 1/6/11 7003 ג/8776 צפון
47 ג"ל שקמונה 73.30 26/10/08 6718 חפ/2080/ג/1217 צפון
48 ג"ל תל-חי 513.00 25/7/05 6402 ג/11079 צפון
49 ג"ל תל-מגידו 190.00 27/1/66 1830 ג/645 צפון
50 ג"ל תל דור 222.70 31/5/11 7002 חכ/408 צפון
51 ג"ל תל ידפת 263.32 11/12/14 7454 ג/15320 צפון
52 ג"ל תל צפצפות 71.00 1/5/13 7241 ג/14001 צפון
53 ג"ל תל קדש 214.00 25/2/99 5956 ג/6188 צפון
54 ג"ל תל קדש הרחבה 1,138.00 29/11/05 6439 ג/12522 צפון
55 ש"ט אבוקה 52.00 29/1/04 6289 ג/7589 צפון
56 ש"ט אורטל 1,043.00 8/2/09 6769 ג/15198 צפון
57 ש"ט אחו גונן 199.00 13/7/00 6045 ג/5239 צפון
58 ש"ט אחו חיספיה 1,413.00 1/3/09 6760 ג/14753 צפון
59 ש"ט אחילוף החורן 5,201.00 28/7/10 6913 ג/14746 צפון
60 ש"ט איי חוף-דור ומעגן מיכאל 21.00 26/11/64 1653 חכ/13 צפון
61 ש"ט איי חוף ראש הנקרה 311.00 10/6/65 1733 ג/322 צפון
62 ש"ט אירוס ביצות נוב 752.00 23/1/07 6554 ג/13608 צפון
63 ש"ט אירוס הגולן – חושניה 1,589.00 28/7/10 6913 ג/14748 צפון
64 ש"ט אירוס הגולן – תנוריה 444.00 8/2/09 6769 ג/14747 צפון
65 ש"ט אירוס הדור מנרה 683.00 30/3/09 6749 ג/13906 צפון
66 ש"ט אירוס נצרתי הרחבה 209.95 1/5/13 7241 ג/17210 צפון
67 ש"ט איריס הדור אילת-השחר 130.19 18/12/69 2495 ג/783 צפון
68 ש"ט איריס נצרתי 133.00 16/3/75 3306 ג/609 צפון
69 ש"ט אלוני אבא 950.00 18/5/94 5597 ג/980 צפון
70 ש"ט אלוני יצחק הרחבה 33.30 29/10/13 7299 מ/339 צפון
71 ש"ט בוריקה 323.35 19/5/67 2042 ש/30 צפון
72 ש"ט ביצת נחל דליה 210.50 27/12/12 7196 חכ/414/ת צפון
73 ש"ט בלפוריה 45.00 5/6/79 3988 ג/1506 צפון
74 ש"ט בקעת בית נטופה 100.28 1/11/07 6619 ג/13139 צפון
75 ש"ט בריכת תמסח הרחבה 178.00 29/10/09 6821 חכ/409 צפון
76 ש"ט ברכות צוריאל 8.80 13/7/00 6045 ג/8432 צפון
77 ש"ט ברכות שומרה 16.00 13/7/00 6045 ג/8431 צפון
78 ש"ט ברכת אלקוש 9.60 21/3/01 6095 ג/8429 צפון
79 ש"ט ברכת בראון – בב אל הווה 303.00 30/7/08 6697 ג/14749 צפון
80 ש"ט ברכת דוב"ב 9.80 13/6/00 6040 ג/8176 צפון
81 ש"ט ברכת דיר חנא 17.00 26/10/08 6718 ג/13886 צפון
82 ש"ט ברכת הר מנור 13.10 19/1/04 6286 ג/11375 צפון
83 ש"ט ברכת משכנה 8.00 13/6/00 6040 ג/9183 צפון
84 ש"ט ברכת סאסא 18.00 13/6/00 6040 ג/8390 צפון
85 ש"ט ברכת סינדינה 566.00 28/5/08 6675 ג/14750 צפון
86 ש"ט ברכת פסוטה 3.47 10/1/06 6452 ג/11380 צפון
87 ש"ט ברכת פרג' 444.00 26/12/07 6632 ג/14751 צפון
88 ש"ט ברכת קש 16.00 13/6/00 6040 ג/8491 צפון
89 ש"ט גאון הירדן-כפר רופין 106.00 27/7/72 2881 ג/719 צפון
90 ש"ט גאון הירדן מעוז חיים (אל עזאויה) 545.00 16/7/70 2585 ג/720 צפון
91 ש"ט גאון הירדן חמדיה 554.00 19/6/88 5113 ג/3119 צפון
92 ש"ט גבעת המורה 414.00 30/7/76 3568 ג/677 צפון
93 ש"ט גבעת המורה הרחבה 130.10 4/6/15 7517 ג/13445 צפון
94 ש"ט גבעת עצה 900.00 21/8/84 4690 ג/3978 צפון
95 ש"ט גוש אלונים (בסמת טבעון) 33.33 30/3/09 6749 ג/6265 צפון
96 ש"ט גלבוע מזרחי 18,290.00 28/9/05 6425 ג/12774 צפון
97 ש"ט הארבל 1,400.00 5/1/67 1982 ג/100 צפון
98 ש"ט הגלבוע 7,280.00 29/1/70 2516 ג/898 צפון
99 ש"ט החולה 4,000.00 26/11/64 1653 ג/262 צפון
100 ש"ט הר-מירון 84,000.00 9/12/65 1805 ג/97 צפון
101 ש"ט הר אמיר 379.20 1/5/13 7241 מ/346 צפון
102 ש"ט הר גודרים 400.00 11/6/02 6174 ג/8178 צפון
103 ש"ט הר גמל 306.50 1/4/69 2369 ג/813 צפון
104 ש"ט הר דוב"ב 746.00 21/3/01 6095 ג/9227 צפון
105 ש"ט הר הכרמל 31,513.00 1/7/71 2712 ג/566, חכ/566/53 צפון
106 ש"ט הר הכרמל הרחבה – עין חוד 7,040.00 17/8/06 6511 חכ/294 צפון
107 ש"ט הר הכרמל הרחבה – נחל חרובים ונחל מהר"ל 8,311.00 30/9/02 6199 חכ/282, (ג/1196) צפון
108 ש"ט הר הכרמל הרחבה כלח-גלים 571.00 8/2/07 6561 חפאג/1267/מכ/658 צפון
109 ש"ט הר הכרמל, אשדות יגור הרחבה 313.00 10/1/06 6452 זב/182 צפון
110 ש"ט הר חורשן 319.00 16/7/70 2585 ש/35 צפון
111 ש"ט הר חורשן 1,240.00 16/3/75 3306 ג/574 צפון
112 ש"ט הר טורען 3,894.70 11/12/18 8120 ג/12955 צפון
113 ש"ט הר כמון 1,438.00 1/5/13 7241 ג/15033 צפון
114 ש"ט הר מירון – הרחבה 2 200.00 16/1/03 6221 ג/8177 צפון
115 ש"ט הר מירון נחל שמאי – הרחבה 4 1,199.00 17/8/05 6414 ג/11783 צפון
116 ש"ט הר סנה 996.00 20/2/03 6228 ג/4093 צפון
117 ש"ט הר עמיעד – "אם החיטה" 2,008.00 4/12/08 6728 ג/12086 צפון
118 ש"ט הר קוץ 1,200.00 15/6/11 7004 ג/8416 צפון
119 ש"ט הר שיפון 803.00 23/12/08 6732 ג/15195 צפון
120 ש"ט הר תבור 460.00 31/1/91 5328 ג/2591 צפון
121 ש"ט התנור 404.86 13/6/68 2240 ג/776 צפון
123 ש"ט ח'רבת צ'רקס 7.85 10/8/67 2088 ש/26 צפון
124 ש"ט חוטם הכרמל 486.00 24/8/03 6259 חכ/157 צפון
125 ש"ט חולות המפרץ 122.00 9/11/95 5711 ג/2778 צפון
126 ש"ט חוף גדור 459.20 31/5/11 7002 חד/1420 צפון
127 ש"ט חוף גלים 812.40 7/10/13 7294 חכ/340 צפון
128 ש"ט חוף דור הבונים 423.00 1/10/80 4169 חכ/84 א' צפון
129 ש"ט חוף דור הבונים הרחבה 68.90 17/9/18 8073 חכ/1/יג צפון
130 ש"ט חוף כורסי 432.90 12/7/07 6601 ג/12477 צפון
131 ש"ט חוף ראש הנקרה 230.00 16/1/03 6221 ג/3043 צפון
132 ש"ט חורבת קרתא 137.00 27/6/96 5768 מכ/291 צפון
133 ש"ט חורשת זקום, כפר-רופין 33.90 21/1/71 2654 ג/798 צפון
134 ש"ט חורשת זקום, מעוז-חיים 11.00 11/1/68 2168 ג/681 צפון
135 ש"ט חורשת יעלה 11.52 1/4/69 2369 ג/785 צפון
136 ש"ט חניתה 1,200.00 5/6/79 3988 ג/1990 צפון
137 ש"ט חרבת דרכמון 284.70 16/1/03 6221 חכ/206 א' צפון
138 ש"ט חרבת כוכים 373.00 20/6/16 7674 ג/20596 צפון
139 ש"ט טוף כרם מהר"ל 200.00 21/3/01 6095 חכ/220 צפון
140 ש"ט טוף מי עמי 19.46 4/6/15 7517 מ/310 צפון
141 ש"ט יהודיה-גמלא 8,380.00 9/1/03 6220 ג/10698 צפון
142 ש"ט יהודיה – אתר בריכת המשושים 28,288.62 26/12/07 6632 ג/11811 צפון
143 ש"ט ים דור הבונים 5,192.00 11/6/02 6174 ג/1208 צפון
144 ש"ט יער ברעם 1,500.00 25/2/79 3948 ג/2633 צפון
145 ש"ט יער הסוללים 2,363.00 19/10/94 5633 ג/1239 צפון
146 ש"ט כרם בן-זמרה 67.60 11/1/68 2168 ג/673 צפון
147 ש"ט לימן – גבעת הצבעונים 51.70 28/6/82 4374 ג/769 צפון
148 ש"ט מסיל עסניה 2,784.00 9/2/10 6866 ג/14752 צפון
149 ש"ט מערת פער 14.00 10/8/67 2088 ג/672 צפון
150 ש"ט מצד אבירים 3,407.00 13/12/16 7741 ג/11784 צפון
151 ש"ט מצפה אלות 170.70 18/12/69 2495 ג/786 צפון
152 ש"ט מרגליות 381.00 29/1/70 2516 ג/857 צפון
153 ש"ט נוה-אור 65.00 18/12/79 2495 ג/718 צפון
154 ש"ט נחל אוכם 1,240.00 1/4/69 2369 ג/752 צפון
155 ש"ט נחל אל-על 3,400.00 25/5/10 6893 ג/13604 צפון
156 ש"ט נחל בזק 1,840.00 31/7/83 4515 ג/2725 צפון
157 ש"ט נחל בית העמק 2,141.10 19/12/74 3270 ג/908 צפון
158 ש"ט נחל בצת 7,650.00 10/2/72 2806 ג/876 צפון
159 ש"ט נחל בצת הרחבה 1,225.00 29/10/09 6821 ג/12659 צפון
160 ש"ט נחל גמל 134.00 11/1/68 2168 ג/716 צפון
161 ש"ט נחל דישון 7,420.00 16/7/70 2585 ג/781 צפון
162 ש"ט נחל דישון 3,690.00 27/7/72 2881 ג/913 צפון
163 ש"ט נחל דישון – הר יחמור 1,107.00 26/11/02 6210 משצ/70 צפון
164 ש"ט נחל דליה ויובליו 775.50 26/10/08 6718 ג/9524 צפון
165 ש"ט נחל דלתון 2,994.00 25/5/10 6893 ג/13872 צפון
166 ש"ט נחל המערות, הרחבה 11.35 18/5/94 5597 חכ/185/ב צפון
167 ש"ט נחל הקיבוצים 70.10 10/1/06 6452 ג/12013 צפון
168 ש"ט נחל השופט 130.00 19/6/03 6243 ג/9220 צפון
169 ש"ט נחל התנינים 55.30 27/7/72 2881 חכ/61 צפון
170 ש"ט נחל התנינים, הרחבה 211.00 1/12/92 5483 משח/19 צפון
171 ש"ט נחל חרמון 759.80 13/1/77 3650 ג/1068 צפון
172 ש"ט נחל חרמון הרחבה 1,407.00 30/3/09 6749 ג/15394 צפון
173 ש"ט נחל יבנאל 2,898.80 16/11/14 7440 ג/12720 צפון
174 ש"ט נחל יחיעם 1,269.00 1/4/69 2369 ג/812 צפון
175 ש"ט נחל יפתחאל 93.95 11/12/14 7454 ג/15286 צפון
176 ש"ט נחל יפתחאל הרחבה 492.04 11/12/14 7454 ג/13449 צפון
177 ש"ט נחל כזיב 8,955.60 13/1/77 3650 ג/848, ג/883, ג/969, ג/884 צפון
178 ש"ט נחל כזיב הרחבה 305.98 11/11/10 6939 ג/13710 צפון
179 ש"ט נחל כזיב, השלמה 208.00 21/11/96 5794 ג/4026 צפון
180 ש"ט נחל מהר"ל 4,195.00 8/2/09 6769 חפאג/1326/חכ282/ב צפון
181 ש"ט נחל מהר"ל הרחבה 2,219.00 5/7/07 6600 חפאג/1265/חכ/282/א צפון
182 ש"ט נחל משגב 1,277.00 21/1/71 2654 ג/858 צפון
183 ש"ט נחל עורבים 460.00 18/5/94 5597 ג/3919 צפון
184 ש"ט נחל עורבים הרחבה 1,456.00 15/6/11 7004 ג/13908 צפון
185 ש"ט נחל עינן 70.00 12/4/73 2996 ג /877 צפון
186 ש"ט נחל עמוד 8,923.45 10/2/72 2806 ג/886, ג/304 צפון
187 ש"ט נחל קדש 1,487.00 20/3/75 3309 ג/808 צפון
188 ש"ט נחל ראש פינה 273.00 31/7/07 6606 ג/12514 צפון
189 ש"ט נחל שניר 271.83 19/12/74 3270 ג/1045 צפון
190 ש"ט נחל שניר הרחבה 193.45 4/6/15 7517 ג/10056 צפון
191 ש"ט נחל שעל 1,292.00 21/12/17 7903 ג/17607 צפון
192 ש"ט נחל תבור 9,378.70 19/12/74 3270 ג/799, ג/790 צפון
193 ש"ט נחל תות 196.00 13/6/00 6040 חכ/200 צפון
194 ש"ט נקיקי יפתח 44.24 1/6/11 7003 ג/15512 צפון
195 ש"ט סוסיתא 5,086.00 29/1/04 6289 ג/5778 צפון
196 ש"ט סוסיתא הרחבה 12,499.00 9/2/11 6976 ג/13477 צפון
197 ש"ט סלע עכברה 435.96 21/1/71 2654 ג/887 צפון
198 ש"ט עיינות עורבים 1,120.00 8/2/09 6769 ג/14917 צפון
199 ש"ט עיינות פחם 512.70 31/7/07 6606 ג/12935 צפון
200 ש"ט עין-ג'נדה 350.00 18/12/69 2495 ג/717 צפון
201 ש"ט עין-יהודה 34.00 21/3/68 2197 ג/680 צפון
202 ש"ט עין אוזים 60.30 10/8/67 2088 ג/737 צפון
203 ש"ט עין אור 130.00 20/6/16 7674 ג/15153 צפון
204 ש"ט עין אל תינה ואל פג'ר 590.00 18/7/76 3562 ג/1607 צפון
205 ש"ט עין אלה 12.60 9/11/67 2131 ג/746 צפון
206 ש"ט עין אפק 366.00 5/6/79 3988 ג/2062 צפון
207 ש"ט עין אפק, הרחבה 302.00 18/5/94 5597 ג/4573 צפון
208 ש"ט עין ארובות 17.20 14/9/89 5218 מ/104 צפון
209 ש"ט עין בדולח 27.00 13/6/00 6040 ג/7700 צפון
210 ש"ט עין ג'ינדה הרחבה 1,409.00 19/6/16 7673 ג/15900 צפון
211 ש"ט עין גונן – ואדי חמדי 470.00 30/7/76 3568 ג/1608 צפון
212 ש"ט עין מלקוח 7.00 2/10/90 5298 ג/3807 צפון
213 ש"ט עין נמפית 62.20 11/1/68 2168 ג/386 צפון
214 ש"ט עין נפתלי הרחבה 7.09 5/9/17 7859 ג/16909 צפון
215 ש"ט עין תאו 30.65 9/11/67 2131 ג/755 צפון
216 ש"ט עתלית 148.00 27/7/72 2881 חכ/50 צפון
217 ש"ט פארק הירדן 44.00 23/7/03 6251 ג/5729 צפון
218 ש"ט קציר 69.80 18/6/17 7827 מ/338 צפון
219 ש"ט קרית שמונה 246.00 31/8/72 2900 ג/1046 צפון
220 ש"ט ראש הנקרה 500.00 18/12/69 2495 ג/749 צפון
221 ש"ט ראש נחל מהר"ל 579.00 24/7/17 7840 ג/18482 צפון
222 ש"ט רכס אדמי 3,703.00 1/6/11 7003 ג/13493 צפון
223 ש"ט רכס בשנית 11,298.00 22/10/18 8087 ג/13606 צפון
224 ש"ט רכס לבנים 1,890.00 13/7/00 6045 ג/5178 צפון
225 ש"ט רכס ראש הנקרה הרחבה 92.80 9/2/10 6866 ג/13225 צפון
226 ש"ט רכס ראש הנקרה, השלמה 765.00 5/9/96 5782 ג/4083 צפון
227 ש"ט רצועת נחל הנעמן 125.45 17/9/18 8073 ג/20697 צפון
228 ש"ט שחלבים במנרה 89.00 21/1/71 2654 ג/847 צפון
229 ש"ט שחלבים במנרה (השלמה) 62.00 19/3/85 4776 ג/847 צפון
230 ש"ט שמיר – נחל רחום 433.00 4/10/68 2292 ג/777 צפון
231 ש"ט שמיר – נחל רחום הרחבה 1,519.00 1/5/13 7241 ג/13163 צפון
232 ש"ט שמרון 28.00 20/5/65 1726 ג/354 צפון
233 ש"ט שפך נחל דליה 113.00 27/12/12 7196 חכ/415/ת צפון
234 ש"ט שקמונה 1,677.05 26/10/08 6718 חפ/2080/ג/1217 צפון
235 ש"ט תל-דן 391.15 4/4/74 3157 ג/1327 צפון
236 ש"ט תל אנפה 11.20 21/8/84 4690 ג/3447 צפון
237 ש"ט תל דור 149.50 16/6/11 7006 חכ/408 צפון
238 ש"ט תל דן  (השלמה) 90.00 14/9/89 5218 ג/3224 צפון
239 ש"ט תל דן הרחבה 240.00 1/5/13 7241 ג/13536 צפון
240 ש"ט תל מרווה 1,050.00 31/7/07 6606 ג/8428 צפון
241 ש"ט תל סהרון 55.20 18/12/69 2495 ג/796 צפון
242 ש"ט תל סהרון הרחבה 101.90 27/11/18 8114 ג/15899 צפון
243 ש"ט תל פארס 1,412.00 31/5/11 7002 ג/12864 צפון

מרכז

מספר רץ שם שמורה/גן שטח בדונמים (עפ"י תשריט) תאריך הכרזה קובץ תקנות מספר תכנית  מחוזות רט"ג
1 ג"ל אשקלון 2,175.00 18/3/65 1700 ד/183 מרכז
2 ש"ט נחל שורק צפוני 5,160.00 10/6/65 1733 יג/116 מרכז
3 ג"ל הרי יהודה 26,350.00 8/7/65 1743 יג/116 מרכז
4 ש"ט הדסים 14.30 28/10/65 1789 חד/46 /1 מרכז
5 ג"ל סידני עלי 131.00 17/11/66 1957 הר/253/א מרכז
6 ש"ט אודים 31.50 23/3/67 2016 חש/52 מרכז
7 ש"ט געש 6.00 23/3/67 2016 חש/53 מרכז
8 ש"ט מערת-התאומים 100.00 23/3/67 2016 רג/128 מרכז
9 ש"ט ח'רבת סעדים ועין סעדים 17.00 6/4/67 2025 מי/100 מרכז
10 ג"ל  אקוה בלה   – עין חמד 54.00 11/1/68 2168 מי/101 מרכז
11 ש"ט סלעי אוליגוקן 7.50 11/1/68 2168 גז/81 מרכז
12 ש"ט ביתן אהרון 46.20 21/3/68 2197 עח/86 מרכז
13 ש"ט בני-ציון 101.00 21/3/68 2197 חש/54 מרכז
14 ש"ט תל-יצחק 7.80 21/3/68 2197 חש/55 מרכז
15 ש"ט מעיינות גיבתון 80.00 2/1/69 2331 גז/84 מרכז
16 ש"ט כורכר ניר-עם 245.00 1/4/69 2369 ד/563 מרכז
17  ש"ט בתרונות רוחמה כורכר 1,400.00 18/12/69 2495 ד/562 מרכז
18 ש"ט המסרק 117.50 18/12/69 2495 מי/107 מרכז
19 ש"ט כרמיה 410.00 18/12/69 2495 ד/581 מרכז
20 ש"ט נחל פולג 500.00 24/9/71 2749 נת/425 מרכז
21 ש"ט נחל שורק-דרומי 5,200.00 12/4/73 2996 רג/129 מרכז
22 ש"ט שיטה מלבינה-אשדוד 870.00 12/4/73 2996 ד/511 מרכז
23 ג"ל חוף-השרון 1,250.00 31/5/73 3015 חש/2/10 מרכז
24 ג"ל סביב חומות ירושלים העתיקה 1,110.00 31/3/74 3152 עמ/6 מרכז
25 ש"ט מערת הנטיפים 67.00 16/3/75 3306 מי/145 מרכז
26 ש"ט כורכר גברעם 1,220.00 4/5/75 3332 ד/763 מרכז
27 ש"ט חורבת פורה 11.60 18/7/76 3562 ד/858 מרכז
28 ג"ל הירקון (אפק – ראש העין) 2,121.00 28/8/78 3884 שד/650, 1002/3ב' מרכז
29 ש"ט הר הטייסים 490.00 29/5/79 3986 מי/227 מרכז
30 ש"ט איריס ארגמן 31.00 5/6/79 3988 בר/43 מרכז
31 ש"ט הר גיורא 1,140.00 5/6/79 3988 מי/284 מרכז
32 ש"ט נחל דולב 3,000.00 5/6/79 3988 מי/240 מרכז
33 א"ל חאן ומצודת דרכים בשער הגיא 70.00 26/7/79 4009 מי/323 מרכז
34 א"ל הקסטל 150.00 9/6/80 4133 מי/355 מרכז
35 ש"ט בריכת געש 35.38 18/9/80 4166 חש/80 מרכז
36 ג"ל נחל אלכסנדר 3,744.00 9/7/82 4383 עח/91 מרכז
37 ש"ט ביצת זיתא 47.00 5/1/84 4574 חד/722 מרכז
38 ש"ט קדימה 8.99 19/3/85 4776 הצ/4 /36/1 מרכז
39 ג"ל בית גוברין 5,080.00 23/2/89 5166 232/03/6 מרכז
40 ש"ט חורש עדולם 5,380.00 18/5/94 5597 מי/200 מרכז
41 ג"ל תל-לכיש 420.00 18/5/94 5597 246/03/6 מרכז
42 ש"ט נחל שורק, הרחבה 650.00 18/5/94 5597 מי/200 מרכז
43 ג"ל מגדל אפק 30.00 20/12/94 5645 אפ/2000 מרכז
44 ש"ט מערת הנטיפים, הרחבה 187.00 5/10/95 5708 מי/145 א' מרכז
45 ש"ט אודים הרחבה 105.00 29/5/97 5831 חש/3/29 מרכז
46 ג"ל עמק צורים 165.00 13/6/00 6040 3092 מרכז
47 ש"ט סנסן 3,775.00 10/5/01 6104 מי/200 מרכז
48 ג"ל נחל רובין 798.00 17/3/02 6158 בר/61 מרכז
49 ג"ל מזולאום מזור 25.50 21/3/02 6159 גז/במ/195 מרכז
50 ג"ל הירקון 1,975.00 28/4/02 6163 פת/2000 מרכז
51 ג"ל תל-גזר 800.00 11/6/02 6174 גז/64 מרכז
52 ג"ל בית עיטאב 130.00 11/9/02 6197 מי/200 מרכז
53 ג"ל ניצנה 2,029.00 30/9/02 6199 9/101/02/10 מרכז
54 ש"ט גבעת כלניות 77.00 16/1/03 6221 מ/167 מרכז
55 ג"ל חוף פלמחים 221.00 20/2/03 6228 בר/236 מרכז
56 ש"ט ימית אבטח  דרום 335.00 20/2/03 6228 109/02/11 מרכז
57 ש"ט ימית אבטח  צפון 1,007.00 20/2/03 6228 102/02/11 מרכז
58 ג"ל צור נתן 1,140.00 26/3/03 6233 שד/1000 מרכז
59 ג"ל מערות סמך 1,000.00 16/7/03 6250 259/03/6 מרכז
60 ש"ט נחל מאיר-נחל נחשון 103.00 16/7/03 6250 מי/881 מרכז
61 ש"ט חורש עדולם 1,152.00 29/1/04 6289 מי/939 מרכז
62 ש"ט נחל שורק 60.30 29/1/04 6289 מי/במ/776 מרכז
63 ש"ט ים גדור 844.00 19/10/04 6343 חפאג/1263 מרכז
64 ש"ט נחל שורק – עין גיורא הרחבה 3 421.60 19/10/04 6343 מי/962 מרכז
65 ש"ט חולות ניצנים 7,700.00 2/6/05 6390 19/234/02/6 מרכז
66 ש"ט נחל דולב 3,445.00 9/6/05 6392 מי/737 מרכז
67 ש"ט שיטה מלבינה – עמק האלה 220.00 9/6/05 6392 מי/819 מרכז
68 ג"ל אפק הרחבה 1,671.00 17/8/05 6414 אפ/2000 מרכז
69 ש"ט ים שקמה 1,028.00 19/9/05 6423 216/02/11 מרכז
70 ש"ט ברכת זמורות 181.60 5/7/07 6600 48/101/02/8 מרכז
71 ש"ט גבעות גד 12,180.00 12/7/07 6601 264/02/6 מרכז
72 ש"ט חולות ניצנים הרחבה 13,922.00 28/5/08 6675 תמ"א 39 מרכז
73 ג"ל תל צפית 2,884.00 28/5/08 6675 1/225/03/6 מרכז
74 ש"ט יער כרמיה הרחבה 543.00 26/10/08 6718 38/234/02/6 מרכז
75 ש"ט ברכת סמר 9.83 23/12/08 6732 חד/1217 מרכז
76 ש"ט חולות פלמחים 6,209.00 29/10/09 6821 מח/185 מרכז
77 ג"ל חוף גדור 82.50 31/5/11 7002 חד/1420 מרכז
78 ש"ט פורה הרחבה 283.00 31/5/11 7002 286/02/6 מרכז
79 ש"ט גברעם הרחבה 4,359.27 1/9/13 7286 41/234/02/6 מרכז
80 ש"ט כפירה 8,783.00 11/12/14 7454 מי/961 מרכז
81 ש"ט נס הרים 410.03 11/12/14 7454 מ/302/א מרכז
82 ג"ל עין כרם 182.00 19/6/16 7673 מי/200 מרכז
83 ש"ט הר גיורא הרחבה 223.90 18/6/17 7827 מי/870 מרכז
84 ג"ל הרי יהודה הרחבה 2 – נחל רפאים 679.50 18/6/17 7827 מי/870 מרכז
85 ש"ט מי נפתוח (ליפתא) 75.70 24/7/17 7840 6036 מרכז
86 ש"ט סנסן הרחבה 9,138.80 5/9/17 7859 מי/1031 מרכז
87 ג"ל תל לכיש ותל מארשה הרחבה 8,277.00 9/11/17 7882 301/02/6 מרכז
88 ג"ל גבעות לכיש 136.00 23/11/17 7886 321/03/6 מרכז
89 ג"ל גבעות מרר 304.00 21/12/17 7902 מח/168 מרכז
90 ג"ל נחל שורק 1,620.80 17/9/18 8073 בר/249 1838 מרכז
91 ש"ט נחל שילה 6,848.00 17/9/18 8073 מח/160 מרכז
92 ג"ל אשקלון הרחבה 1,064.00 27/11/18 8114 160/101/02/4 מרכז

דרום

מספר רץ שם שמורה/גן שטח בדונמים (עפ"י תשריט) תאריך הכרזה קובץ תקנות מספר תכנית  מחוזות רט"ג
1 ש"ט חוף האלמוגים באילת 125.00 26/11/64 1653 ד/340 דרום
2 ג"ל מצדה 2,330.00 10/2/66 1835 ד/483 דרום
3 ג"ל עבדת 2,100.00 19/5/66 1883 ד/470 דרום
4 ג"ל שבטה 470.00 19/5/66 1883 ד/469 דרום
5 ג"ל עין-עבדת 4,000.00 4/8/66 1914 ד/488 דרום
6 ג"ל הבשור 3,000.00 17/11/66 1957 ד/504 דרום
7 ג"ל ממשית 1,420.00 17/11/66 1957 ד/515 דרום
8 ש"ט הבשור 6,249.00 9/11/67 2131 ד/504 דרום
9 ש"ט מכתש בארי 1,500.00 1/4/69 2369 ד/559 דרום
10 ש"ט יטבתה 32,000.00 29/1/70 2516 113/03/12 דרום
11 ש"ט עין-גדי 14,000.00 2/12/71 2779 ד/430א דרום
12 ג"ל עין-עבדת – הרחבה 800.00 15/6/72 2861 ד/488/א דרום
13 ש"ט להב דרום 2,100.00 18/7/76 3562 ד/791 דרום
14 ש"ט להב צפון 1,150.00 18/7/76 3562 ד/786 דרום
15 ש"ט צומת נחל הבשור ונחל באר-שבע 3,700.00 12/1/77 3649 ד/561 דרום
16 ש"ט הר ההר 1,980.00 18/9/80 4166 126/03/10 דרום
17 ש"ט תל קריות 11,450.00 5/3/81 4209 ד/850 דרום
18 ג"ל תל ערד 515.00 14/10/82 4417 122/03/11 דרום
19 ש"ט חלמונית רכס בוקר 560.00 21/8/84 4690 201/03/10 דרום
20 ג"ל אשכול 615.00 27/2/86 4905 ד/504א' דרום
21 ש"ט מסיב אילת 389,000.00 10/8/86 4955 102/02/12 דרום
22 ש"ט נחלים גדולים 248,000.00 10/8/86 4955 126/02/12 דרום
23 ג"ל תל-שבע 180.00 18/12/86 4989 171/03/5 דרום
24 ש"ט עין גדי (השלמה) 352.00 19/6/88 5113 3/102/02/10 דרום
25 ש"ט הר הנגב 1,045,000.00 21/9/89 5220 173/02/10 דרום
26 ש"ט מצוק הצינים 619,568.00 9/11/89 5227 172/02/10 דרום
27 ש"ט חולות משאבים 13,000.00 1/12/92 5483 159/03/10 דרום
28 ש"ט עשוש 308,817.00 1/12/92 5483 177/02/10 דרום
29 ש"ט מכתשים-עין יהב 274,500.00 19/10/94 5633 191/02/10 דרום
30 ש"ט נחל אבוב 9,428.00 19/10/94 5633 229/03/10 דרום
31 ג"ל  עתיקות עין גדי 8.00 28/4/02 6163 2/102/02/10 דרום
32 ג"ל אנדרטת חטיבת הנגב 294.63 15/5/02 6167 2/132/03/05 דרום
33 ש"ט בקעת תמנע 42,000.00 11/6/02 6174 2/112/02/12 דרום
34 ש"ט הים הדרומי באילת 332.00 22/8/02 6192 56/102/02/2 דרום
35 ש"ט מדבר יהודה 592,000.00 20/2/03 6228 100/02/10 דרום
36 ג"ל מצדה – הרחבה 1,070.00 26/11/03 6274 1/152/03/10 דרום
37 ש"ט המכתש הגדול 38,258.00 23/1/07 6554 54/101/02/20 דרום
38 ג"ל גן הפסלים 25,225.00 15/7/07 6602 ד/737 דרום
39 ש"ט מצלעות המכתש הגדול 71,925.00 29/1/08 6643 302/03/20 דרום
40 ש"ט נחלים גדולים הרחבה 1 27,440.00 5/2/08 6645 1/126/03/12 דרום
41 ש"ט אירוס ירוחם 537.00 30/7/08 6697 303/03/20 דרום
42 ש"ט צוקי שיירות 140,995.00 4/12/08 6728 176/02/12 דרום
43 ש"ט נחלים גדולים הרחבה – נחל גירזי 43,486.00 8/2/09 6769 3/126/03/12 דרום
44 ש"ט מצוק הצינים הרחבה 2 39,165.00 30/3/09 6749 1/172/02/20 דרום
45 ש"ט נחל שיזף 52,603.00 30/3/09 6749 286/02/30 דרום
46 ש"ט הר הנגב הרחבה 1 16,860.00 30/3/09 6749 3/173/02/20 דרום
47 ש"ט ים האלמוגים באילת 1,293.00 29/10/09 6821 225/02/2 דרום
48 ש"ט נחל הבשור, קטע פארק האפיק 1,139.00 11/11/10 6939 1/338/03/7 דרום
49 ש"ט חולות עגור 176,044.00 12/12/10 6947 52/101/02/20 דרום
50 ש"ט הר הנגב הרחבה 3 28,615.00 1/6/11 7003 2/173/02/20 דרום
51 ש"ט חולות נחל סכר הרחבה 599.70 1/5/13 7241 29/110/02/19 דרום
52 ש"ט חולות נחל סכר 40,104.00 1/5/13 7241 311/02/20 דרום
53 ש"ט מסיב אילת הרחבה 1 23,576.00 1/5/13 7241 224/02/2 דרום
54 ש"ט חלמוניות ירוחם 10,336.00 16/11/14 7440 122/02/26 דרום
55 ג"ל ירוחם 357.00 16/11/14 7440 122/02/26 דרום
56 ש"ט להב דרום הרחבה 31.50 18/6/17 7827 473/03/7 דרום
57 ג"ל צבעי מכתש רמון 1,132.00 18/6/17 7827 317/03/20 דרום
58 ש"ט פארק הלס 40,440.00 24/7/17 7840  491/03/7 דרום
59 ג"ל תל ערד הרחבה 1,235.00 5/9/17 7859 40/101/02/24 דרום
60 ש"ט להב צפון הרחבה 2,692.90 30/12/18 8134 76/305/02/7 דרום
61 ש"ט נחלים גדולים הרחבה – קצב וחיון 47,721.00 30/12/18 8134 2/126/03/12 דרום