סחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ומוצריהם

מינים של חיות בר וערכי טבע מוגנים (עבור בעלי חיים בחיים) המותרים בסחר יהיו רק מינים המותרים בהחזקה פרטית (על ידי כל סוג מגדל בכל סוג של מתקן החזקה), למעט מינים עבורם ניתן היתר סחר פרטני מיוחד למשל היתר ליצוא מוצרים מן החי עבור ייצור תרופות ועוד.

משלוח חוקי של בעלי כנף ממין כנר צילם רועי גלעד

עבור מוצרים העשויים מחלקי חיות בר וערכי טבע מוגנים, כגון: פוחלצים, פרטי ביגוד והנעלה, שופרות, צדפות ואלמוגים לנוי ועוד- ניתן היתר סחר פרטני המפרט את מין בעל החיים ממנו הוא עשוי ואת המוצר בו ניתן לסחור. היתר סחר פרטני ניתן עבור המין\ים והמוצר\ים בהתאם לרשות בהיתר עצמו בלבד.

היתר לסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים (פרטים חיים) לרב ניתן כהיתר המציין קבוצות מינים ולא מפורט לרמת מין מסוים, הוא מתיר לסחור במינים מהקבוצות המפורטות בהיתר ורק במינים המותרים בסחר בכל קבוצה שכזו (כך למשל, היתר לסחר ב: דגים, אלמוגים וזוחלים אינו מתיר לסחור במיני נחשים ארסיים וכרישאים האסורים בסחר).
מיני חיות בר וערכי טבע מוגנים המותרים בסחר בישראל (ובהחזקה פרטית) יופיעו תחת רשימות מפורטות ("הרשימות הלבנות" ) המינים המפורטים בהם נקבעו בהתאם לבחינה מקדימה ייעודית לשם כך על פי מספר קריטריונים, בהם פוטנציאל סכנה לאדם, חשש מפני סיכון אקולוגי לטבע או לחקלאות ועוד.

  • מידע נוסף על היתרים לסחר ניתן למצוא בין השאלות הנפוצות והתשובות להן המפורטות כאן ובאם ישנה שאלה נוספת ניתן לפנות דרך כתובת הדוא"ל: wildlife@npa.org.il או בטל' 3639*

 

חשוב לדעת:

  • בקשה להיתר לסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ניתן להגיש רק בצורה מקוונת דרך פורטל ההיתרים https://permits.parks.org.il של רשות הטבע והגנים. על הפורטל ניתן להגיש בקשות להיתרים עבור החזקה וסחר בתהליך בו תתבקשו להזין מספר פרטים על המערכת ובסיומו בקשתכם תישלח לבדיקה. במידה והבקשה תאושר, לאחר תשלום אגרה- אם נדרשת כזו, היתר מתאים יישלח בדוא"ל- בהתאם לכתובת הדוא"ל שהזנתם על הפורטל, חשוב להקפיד על כתובת תקינה ופעילה.
  • היתרים להחזקה ולסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים נדרשים גם בעבור בעלי חיים וגם בעבור פגר וחלקים ממנו כולל אף מוצרים מעובדים, כגון: פוחלצים, פסלי שנהב, פרוות, תכשיטים ועוד.
  • תוקפו של היתר לסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים יהיה שנה קלנדרית וזאת גם אם מועד תחילתו של ההיתר הייתה במהלך השנה ולא בתחילתה (כלומר היתר תמיד יסתיים מידי סוף כל שנה לועזית או תחילת השנה הלועזית הבאה- סוף ינואר), למעט מקרים חריגים (לשם דוגמא היתר שהתחיל בתאריך 15 במאי 2019 יסתיים בתאריך 31 בינואר 2020, כמו גם היתר שהחל בתאריך 1 בינואר 2019 ומסתיים ב 31 בינואר 2020). יש לחדש את תוקפו של ההיתר מידי דצמבר בכל שנה לועזית ולא לאחר מכן שכן הדבר עלול לגרור קנסות ואף העמדה לדין.
  • מצופה מבעל היתר סחר להציג היתר תקף בפני לקוחותיו. נכון ומתבקש כי תעודת ההיתר תהיה מוצגת באופן גלוי ובולט. בעל היתר סחר נדרש ליידע את הלקוח בדבר החובה להסדרת היתר להחזקה בחיות בר. רוב המינים המותרים בסחר יהיו מותרים להחזקה תחת "היתר כללי להחזקה"  וחשוב להכיר אותו ולהפנות אליו לקוחות על פי הצורך.

הערות:

  • כל סחר בחיות בר מוגנות, ערכי טבע מוגנים ומוצריהם מחייב היתר מראש ובכתב מאת רשות הטבע והגנים. היתר מאת רשות הטבע והגנים אינו מהווה תחליף לכל היתר, אישור או רישיון אחר הנדרש מכל גוף אחר על פי כל דין.
  • ההגדרה החוקית והקובעת של חיית בר בישראל נמצאת בחוק להגנת חיית הבר התשט"ו-1955, הגדרה לערך טבע נמצאת בחוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998. הרחבה לגבי הגדרות אלו ניתן למצוא תחת השאלות והתשובות בדף זה ובדפים הנוגעים להחזקת חיות בר בשבייה.
  • עבור הפקת היתר לסחר בחיות בר יש לשלם אגרה. את האגרה ניתן ומומלץ לשלם בכרטיס אשראי בצורה מקוונת. על פי הנחיות החוק ניתן לקבל פטור מתשלום אגרת הסחר ולשלם אגרה מופחתת (בשיעור אגרת היתר החזקה)- פירוט נוסף בעניין זה ניתן למצוא תחת השאלות והתשובות בעמוד זה ובפורטל ההיתרים. יישובים בתחומי יו"ש פטורים מתשלום אגרה עבור הפקת היתרי סחר והחזקה.