דע את הדג: דגי הים התיכון

לרבים מאתנו הים התיכון מספק מקום לבילוי ונופש, אך מתחת לגלים ישנם חיים שלמים. דגי הים התיכון לרוב נסתרים מעינינו אך נגלים לנו כאשר אנו מכניסים את הראש אל המים או כאשר הם עולים בחכה וברשת הדיג, אז אנו נחשפים למגוון הרחב שיש לים התיכון להציע ואנחנו יכולים להכיר את בתי הגידול ואורח החיים של המינים הללו. בים התיכון מאות מיני דגים, רובם מקומיים אך חלקם מינים שמקורם מים סוף והיגרו לים התיכון דרך תעלת סואץ. דגים ויצורים ימיים אחרים חשופים לאיומים דוגמת זיהום ים, אשפה, הרס בתי גידול ואף דיג-יתר. ניהול משק דיג נכון ויצירת שמורות ימיות יבטיחו את עתידו הבריא של הים ואת עושר הדגים, למען הדורות הבאים.
בעמוד זה מופיע מדגם מייצג של מינים שדייגים פוגשים לעיתים קרובות במים העמוקים או בקרבת החוף. אתם מוזמנים להכיר אותם מקרוב בשנרקול ושחייה בשמורות הימיות.

תגיות