ערכי טבע מוגנים בים סוף

מערכות אקולוגיות ימיות מספקות לנו, בני האדם, שירותים רבים, והאוקיינוסים והימים מהווים חלק אינטגרלי מקיומנו בכדור הארץ –  בין באספקת מקורות מזון, בין בייצור חמצן, בוויסות שינויי אקלים, ועוד. מלבד כל אלה העולם המופלא שמתחת למים מסב לנו גם הנאה, מעורר סקרנות ולא מפסיק להפתיע אותנו בייחודיותו. אולם היום המערכות הימיות סובלות מלחצים רבים המפריעים לתפקודן ופוגעים בהן. מכיוון שבעלי החיים והצמחים לא יכולים לדבר בעד עצמם, האחריות לדאוג להם מוטלת עלינו.

פתרון אחד מיני רבים שעוזר לנו להגן על הסביבה הימית ועל היצורים החיים בה הוא הכרזה על ערכי טבע מוגנים על פי חוק. בישראל ההגדרה של ערך טבע מוגן היא "ערך טבע שלדעת השר להגנת הסביבה יש ערך בשמירתו או סכנה להכחדתו, והוא הכריז עליו כעל ערך טבע מוגן" (מתוך חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998). המשמעות של הכרה בערך טבע כמוגן היא שכל פגיעה בו אסורה על פי חוק, לרבות השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, עקירה, נטילה, שליה, הרעלה, שינויה של צורה או של תכונה טבעית של ערך טבע, או הפרעה למהלך התפתחותו הטבעית, לרבייתו או שמירתו. בדצמבר 2019 הורחבה רשימת ערכי הטבע המוגנים בארץ ונוספו לה גם מינים רבים של בעלי חיים ימיים. הסיבות לכך רבות ונמנה כמה: כדי להגן על מיני מפתח כמו מינים טורפים, שחשיבותם לשמירה על מארג מזון יציב מכרעת; כדי להגן על מינים שבית הגידול שלהם הולך ונעלם; כדי להגן על מינים שמהווים בסיס של בית גידול ומאפשרים למינים אחרים לחיות בו, למשל מיני עשבי ים וספוגים; כדי להגן על מינים נדירים, על מינים בסכנת הכחדה או על מינים שיש סימנים להידלדלות ניכרת באוכלוסיותיהם, ועוד. אנו מציגים כאן כמה מהמינים הימיים המוגנים במפרץ אילת ומספרים מעט עליהם ועל חייהם המיוחדים. את הרשימה המלאה של ערכי הטבע המוגנים אפשר למצוא כאן.

תגיות