טקסי חופה/ בר/בת מצווה בגן לאומי קיסריה

גן לאומי קיסריה מזמין אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם ב"רוח המקום".
בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

גן לאומי קיסריה, צילום: מנו גרינשפן
גן לאומי קיסריה, צילום: מנו גרינשפן

רקע:

הרשות רואה את חובתה להנגיש את אתריה לציבור ולאפשר לו ליהנות מהם במסגרות חברתיות וטקסיות שונות.

הרשות מאמינה כי משיכת הציבור הרחב לאתריה, תיעשה בין היתר באמצעות יצירת חווית ביקור איכותית ומהנה. חוויה שכזו תיצור מחויבות לשמירה והגנה על האתרים ועל ערכי הטבע, הנוף והמורשת המצויים בהם. נוכח זאת, הרשות מתייחסת אל הפעילויות, הטקסים והאירועים באתריה ככלי חשוב העומד לרשותה לצורך מימוש תפקידיה וכחלק מהפעולות אותן ניתן לקיים, באופן מבוקר, במגבלות החוק ותוך שמירה על הערכים עליהם מופקדת הרשות כנאמן הציבור על כלל גווניו.

גן לאומי קיסריה מזמין אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם ב"רוח המקום".
בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

שעות פעילות האתר מפורטות בדף האתר – הקישו כאן

הנחיות לביצוע טקס:

ניתן לערוך טקסים ופעילויות משעת פתיחת האתר ועד שקיעה, בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן:

 1. הגשת בקשה בטופס המצוי באתר וקבלת אישור להזמנה מראש ובכתב. יש להגיש את הבקשה לעריכת הטקס בהתאם להנחיות המפורטות בטופס הבקשה, תוך תשומת לב למועדים ולזמנים הנקובים בטופס האמור.
  מצורף טופס בקשה לעריכת טקסים בגן לאומי קיסריה
  מצורף הסכם לעריכת טקסים בגן לאומי קיסריה
 2. מיקום הטקס יכול שיהא באחד מהמתחמים הבאים, וכמות המשתתפים תוגבל בהתאם למיקומו של הטקס, כדלקמן:
  – ברחבת העוגנים מצפון להיפודרום – עד 500 איש.
  ניתן לקיים טקסים ברחבת העוגנים עד השע 22:00
  – תיאטרון – עד 500 איש
 3. כברירת מחדל טקסים יתקיימו ברחבת העוגנים. קימת האפשרות להעברת הטקס למתחם התיאטרון וזאת בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב 14 יום לפני קיום הטקס.
 4. משך זמן הטקס יהיה עד שעה וחצי ובהתאם להנחיות מנהל האתר.
 5. יתאפשר ליווי מוסיקלי ושירה, מוגבל לעד 3 נגנים וזמר ולא יעלה על חצי שעה ממשך הטקס. קיימת אפשרות להשכרת מערכת הגברה מקומית או מערכת הגברה שעוצמתה אינה תחרוג ממתחם הטקס.
 6. אסורה הכנסה של מזון ושתייה למתחם הטקס (למעט מים ויין). ניתן להוסיף כיבוד קל במתחם המיועד לכך ועל פי הנחיות מנהל האתר.
 7. לא תותר הצבת הצללה או מתקנים כלשהם למעט חופה.
 8. קיימת אפשרות הצבת כסאות. ניתן להשכיר במקום כסאות ובתאום מראש.
 9. תאורת בטיחות עפ"י הנחיות הבטיחות במידת הצורך, בתאום עם מנהל האתר ובאישור בכתב.
 10. לא יתקיימו טקסים בערבי שבת, שבתות וחגי ישראל.
 11. הבקשה תידון על בסיס מקום פנוי.
 12. מובהר כי הרשות תגביל את המועדים ותדירות עריכת הטקסים באתר על פי שיקול דעתה ועל מנת לשמור על האתר וערכיו. הרשות אינה מתחייבת לאשר כל בקשה, והיא רשאית לסרב לבקשה בין היתר משיקולים של שמירה על בטחון הציבור ובטיחותו, שמירה על ערכי טבע נוף ומורשת, שיקולים מנהליים ואחרים של הרשות.
 13. לא תיפגע נגישות הציבור הרחב למוקדים המרכזיים באתר ולא יאושרו טקסים רבי משתתפים בשעות הפעילות.

מחירים:

 1. קיום הטקס כפוף להסדרת התשלום מראש לפי דרישת הרשות.
 2. התשלום יכלול דמי כניסה עבור המשתתפים כפי שמקובל באתר.
 3. טקס שבגינו יש להוציא הוצאות נוספות כגון הובלת ציוד, פיקוח למניעת נזק לממצאים הארכיאולוגים וכדומה – התשלום יהיה 200 ₪ לכל שעה לעובד, בהתאם למספר העובדים שיידרשו.
 4. מערכת הגברה – קיימת אפשרות לשכור באתר בתאום מראש מערכת מתאימה ואיש הגברה בעלות כוללת של 500 ₪ לטקס. עלות השכרת כיסא פלסטיק 10 ₪ ליחידה.
 5. מעבר לשעות הפעילות – משעת סגירת האתר ועד שקיעה, תיגבה תוספת תשלום של 200 ₪ לכל שעה לעובד עבור פיקוח, בהתאם למספר העובדים שיידרשו וכן תשלום עבור עלות מאבטח. עריכת הטקס כפופה לחתימה על חוזה לפי דרישת הרשות.
 6. על עורך הטקס להחזיק בכל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין.
 7. הטקס לא יכלול כל אלמנט מסחרי.