פעילויות שניתן לקיים ולהזמין בגן לאומי פלמחים

18/06/2017

גן לאומי פלמחים מזמין אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם ב"רוח המקום".
בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

תחרות פיסול בחול - בגן לאומי חוף פלמחים
תחרות פיסול בחול - בגן לאומי חוף פלמחים, תחרות פיסול בחול - גן לאומי חוף פלמחים, סוכות 2016

פירוט הפעילויות המותרות באתר:

 • פעילות ספורט ימית (גלישה, משחים)
 • קייטנות וחוגי לימוד

מתחמי פעילות מאושרים:

מיקום הפעילות יכול להתקיים באחד מהמתחמים הבאים, וכמות המשתתפים תוגבל בהתאם למיקום האירוע, גודלו ואופיו ומותנה באישור מנהל האתר כדלקמן:

 1. חוף הדייגים – 3000 איש
 2. שביל הסוללה – 1000 איש
 3. הפרסה – 3000 איש
 4. חוף מוכרז – 2000 איש
 5. חוף הים – 15000 איש
 6. חניון לילה חופי – 2000 איש
 7. שביל המצוק – 500 איש
 8. יבנה ים – 5000 איש
 9. שביל האטד – 500 איש

מצורפת מפת מתחמי הפעילות

הנחיות כלליות:

 • הפעילויות יתקיימו במתחמים המאושרים לכך בלבד, על פי המפה המצורפת ועל פי קיבולת מבקרים מקסימאלית בכל מתחם.
 • תשלום: אגרת כניסה לכל משתתף ובנוסף דמי פיקוח (במידה ויידרש).
 • מותר השימוש בכלי נגינה.
 • ללא הפרעה לחוויית הביקור השוטף באתר.
 • פריסת כיבוד קל מותרת באזורים המיועדים לכך, ללא סממני אירוע.
 • ללא תיחום אזורים.
 • פעילות ימית בכפוף לביטוח, רישיון עסק היתר/אישור לפעילות חברתית.
 • בפעילות ובה ספקים חיצוניים יש להציג ביטוח וחתימה על היתר/אישור לפעילות חברתית.
 • הצבת דוכנים בכפוף להנחיות הרשות וחתימה על היתר חד פעמי להצבת דוכן מסחרי.
 • לקייטנה/חוגים המתקיימים באתרי רשות הטבע והגנים יינתן היתר לקיום הקייטנה בכפוף להנחיות משרד החינוך
 • ואישור יועץ בטיחות מטעם המפעיל לא הפרעה לציבור המבקרים.
 • קיום כל פעילות מותנה בתאום מראש עם האתר בטלפון: 03-7265633

יובהר כי אין באמור במסמך זה מכדי לגרוע מאפשרות הרשות לדרוש תנאים נוספים לרבות תשלומים כתנאי לאישור הפעילות המבוקשת.