פעילויות שניתן לקיים ולהזמין בגן לאומי שבטה

04/05/2017

גן לאומי שבטה מזמין אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם ב"רוח המקום".
בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

גן לאומי שבטה - צילם דורון ניסים
גן לאומי שבטה - צילם דורון ניסים, גן לאומי שבטה - צילם דורון ניסים

פירוט הפעילות המותרת באתר:

 • טקסים ציבוריים (טקסי צבא/ תנועות נוער/ בתי ספר/ יישובים)

מתחמי פעילות מאושרים:

מיקום הפעילות יכול להתקיים באחד מהמתחמים הבאים, וכמות המשתתפים תוגבל בהתאם למיקום האירוע, גודלו ואופיו ומותנה באישור מנהל האתר כדלקמן:

 • בוסתן – 250 לנים
 • כנסייה צפונית (מוזיקה) – 80 איש
 • רחבת כנסייה צפונית (טקסים) – 300 איש

מפת מתחמי הפעילויות

הנחיות כלליות:

 • הפעילויות יתקיימו במתחמים המאושרים לכך בלבד, על פי המפה המצורפת ועל פי קיבולת מבקרים מקסימאלית בכל מתחם.
 • תשלום: דמי פיקוח (במידה ויידרש).
 • מותר השימוש בכלי נגינה – בתיאום מראש.
 • בחלק מהפעילויות מותר השימוש במערכת הגברה ביתית.
 • ללא הפרעה לחוויית הביקור השוטף באתר.
 • פריסת כיבוד קל מותרת באזורים המיועדים לכך, ללא סממני אירוע.
 • ללא תיחום אזורים.
 • פעילות המתקיימת בשעות החשיכה תוגבל למתחמים מאושרים, מוארים ומונגשים בלבד.
 • בפעילות ובה ספקים חיצוניים יש להציג ביטוח וחתימה על היתר/אישור לפעילות חברתית.
 • להזמנת טקס באתר יש למלא את הטופס המצורף
 • טקס צבאי בכפוף לחתימה על כתב אחריות ושיפוי בהתאם לדרישות הרשות.
 • קיום כל פעילות מותנה בתאום מראש עם האתר בטלפון: 08-655-5684

יובהר כי אין באמור במסמך זה מכדי לגרוע מאפשרות הרשות לדרוש תנאים נוספים לרבות תשלומים כתנאי לאישור הפעילות המבוקשת.