פעילויות שניתן לקיים ולהזמין בשמורת הטבע מגרסה

שמורת הטבע מג'רסה מזמינה אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם ב"רוח המקום".
בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

פירוט הפעילויות המותרות באתר:

דוכני מכירה
סדנאות ODT

מתחמי פעילות מאושרים:

 1. חניון הזיתים – 300 איש
 2. חניון מיכל המים – 1000 איש
 3. ג. חניון ODT – 300 איש

מצורפת מפת מתחמי הפעילות

הערות כלליות:

 • הפעילויות יתקיימו בחניון היום בלבד, על פי המפה המצורפת ועל פי קיבולת מבקרים מקסימאלית בכל מתחם.
 • תשלום: אגרת כניסה לכל משתתף ובנוסף דמי פיקוח (במידה ויידרש)
 • ללא הפרעה לחוויית הביקור השוטף באתר.
 • ללא תיחום אזורים.
 • פריסת כיבוד קל במתחמים המיועדים לכך בלבד, ללא סממני אירוע.
 • בפעילות ובה ספקים חיצוניים יש להציג ביטוח וחתימה על היתר/אישור לפעילות חברתית.
 • הצבת דוכנים בכפוף להנחיות הרשות וחתימה על היתר חד פעמי להצבת דוכן מסחרי.
 • קיום כל פעילות מותנה בתאום מראש עם האתר בטלפון- 04-6793410

יובהר כי אין באמור במסמך זה מכדי לגרוע מאפשרות הרשות לדרוש תנאים נוספים לרבות תשלומים כתנאי לאישור הפעילות המבוקשת.