פעילויות שניתן לקיים ולהזמין בשמורת הטבע נחל המערות

12/02/2017

שמורת הטבע נחל מערות מזמינה אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם ב"רוח המקום".
בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

שמורת טבע נחל המערות
המחזה בנושא האדם הקדמון בשמורת טבע נחל מערות, המחזה בנושא האדם הקדמון בשמורת טבע נחל מערות - אבי בהרי

פירוט הפעילויות המותרות באתר:

 • טקסים ציבוריים (טקסי צבא/ תנועות נוער/ בתי ספר/מתנסים).
 • דוכני מכירה.
 • תערוכות מזדמנות.

מתחמי פעילות מאושרים:

מיקום הפעילות יכול להתקיים באחד מהמתחמים הבאים, בשעות היום בלבד, וכמות המשתתפים תוגבל בהתאם למיקום האירוע, גודלו ואופיו ומותנה באישור מנהל האתר כדלקמן:

 1. חניון יום דרומי 250 איש
 2. חניון יום 250 איש
 3. מתחם מרכז השירות 100 איש
 4. חניון יום צפוני 250 איש

מצורפת מפת מתחמי הפעילות

הנחיות כלליות:

 • הפעילויות יתקיימו במתחמים המאושרים לכך בלבד, על פי המפה המצורפת ועל פי קיבולת מבקרים מקסימאלית בכל מתחם.
 • תשלום: אגרת כניסה לכל משתתף ובנוסף דמי פיקוח (במידה ויידרש).
 • מותר השימוש בכלי נגינה.
 • בחלק מהאירועים מותר השימוש במערכת הגברה ביתית.
 • ללא הפרעה לחוויית הביקור השוטף באתר.
 • פריסת כיבוד קל מותרת באזורים המיועדים לכך, ללא סממני אירוע.
 • ללא תיחום אזורים.
 • בפעילות ובה ספקים חיצוניים יש להציג ביטוח וחתימה על היתר/אישור לפעילות חברתית.
 • הצבת דוכנים בכפוף להנחיות הרשות וחתימה על היתר חד פעמי להצבת דוכן מסחרי.
 • להזמנת טקס באתר יש למלא את הטופס המצורף
 • טקס צבאי בכפוף לחתימה על כתב אחריות ושיפוי בהתאם לדרישות הרשות.
 • קיום כל פעילות מותנה בתאום מראש עם האתר בטלפון: 04-9841750/2

יובהר כי אין באמור במסמך זה מכדי לגרוע מאפשרות הרשות לדרוש תנאים נוספים לרבות תשלומים כתנאי לאישור הפעילות המבוקשת.