פעילויות שניתן לקיים ולהזמין בשמורת הטבע תל דן

שמורת הטבע תל דן מזמינה אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם ב"רוח המקום".
בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

בריכת שכשוך בשמורת טבע תל דן - צילם יעקב שקולניק
בריכת שכשוך בשמורת טבע תל דן - צילם יעקב שקולניק

פירוט הפעילויות המותרות באתר:

 • תערוכות מזדמנות
 • דוכני מכירה

מתחמי פעילות מאושרים:

מיקום הפעילות יכול להתקיים באחד מהמתחמים הבאים, וכמות המשתתפים תוגבל בהתאם למיקום הפעילות, גודלה ואופייה ומותנה באישור מנהל האתר כדלקמן:

 1. מבואה 200 איש
 2. חניון יום 200 איש

הערות כלליות

 • הפעילויות יתקיימו במתחמים המאושרים לכך בלבד, על פי המפה המצורפת ועל פי קיבולת מבקרים מקסימאלית בכל מתחם.
 • תשלום: אגרת כניסה לכל משתתף ובנוסף דמי פיקוח (במידה ויידרש)
 • ללא הפרעה לחוויית הביקור השוטף באתר.
 • ללא תיחום אזורים
 • פריסת כיבוד קל מותרת במתחמים המיועדים לכך בלבד.
 • בפעילות ובה ספקים חיצוניים יש להציג ביטוח וחתימה על היתר/אישור לפעילות חברתית.
 • הצבת דוכנים בכפוף להנחיות הרשות וחתימה על היתר חד פעמי להצבת דוכן מסחרי.
 • קיום כל פעילות מותנה בתאום מראש עם האתר בטלפון 04-6951579

יובהר כי אין באמור במסמך זה מכדי לגרוע מאפשרות הרשות לדרוש תנאים נוספים לרבות תשלומים כתנאי לאישור הפעילות המבוקשת