ABC4354FTydfytd^%$

הליך 07042021 - בקשה לאישור מיזם משותף עם חל"י, החברה הממשלתית להגנות ים המלח לצורך הקמת תחנות אוטובוס בצומת הגבס על כביש 40

מספר ההליך 07042021
שם ההליך בקשה לאישור מיזם משותף עם חל"י, החברה הממשלתית להגנות ים המלח לצורך הקמת תחנות אוטובוס בצומת הגבס על כביש 40
קטגוריה פיתוח ותשתיות
סטטוס מאושר
תאריך עדכון אחרון 18.04.2021 15:00

פרטי התקשרות

תחילת ההתקשרות 06.05.2021
סיום ההתקשרות 06.05.2022
שם ספק החברה הממשלתית להגנות ים המלח
תקנה התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח

הגשת השגות

איש קשר אורית בן חמו
דוא''ל איש קשר michraz@npa.org.il
תאריך אחרון להגשת השגות 06.05.2021

מסמכי התהליך

שם מסמך סוג מסמך תאריך עדכון אחרון
מיזם משותף עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$