ABC4354FTydfytd^%$

הליך 0060422 - בקשה למימוש במכרז מס' 2708-20 לביצוע עבודות גננות מונעת פלישות ביולוגיות ים המלח

מספר ההליך 0060422
שם ההליך בקשה למימוש במכרז מס' 2708-20 לביצוע עבודות גננות מונעת פלישות ביולוגיות ים המלח
קטגוריה בעלי חיים וצמחים, וציוד נלווה
סטטוס מאושר
תאריך עדכון אחרון 07.04.2022 12:15

פרטי התקשרות

תחילת ההתקשרות 06.12.2021
סיום ההתקשרות 06.12.2022
שם ספק צמרות ושורשים טיפול בעצים ואחזקות בע''מ
תקנה מימוש זכות ברירה

הגשת השגות

איש קשר רונה נשר
דוא''ל איש קשר michraz@npa.org.il
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$