ABC4354FTydfytd^%$

הליך 010919 - סלברייט – בקשה להתקשרות עם ספק יחיד עבור פריצת טלפונים ניידים של עבריינים והוצאת מידע רלוונטי

מספר ההליך 010919
שם ההליך סלברייט – בקשה להתקשרות עם ספק יחיד עבור פריצת טלפונים ניידים של עבריינים והוצאת מידע רלוונטי
קטגוריה שירותי ניהול, יעוץ
סטטוס מאושר

פרטי התקשרות

היקף כספי 300000
תחילת ההתקשרות 04.08.2019
סיום ההתקשרות 04.08.2021
שם ספק סלברייט
תקנה התקשרות עם ספק יחיד

הגשת השגות

איש קשר שרון מזוז
דוא''ל איש קשר michraz@npa.org.il
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X