תקנות התקפות בכל האזורים הימיים ובכל תקופות השנה המותרות בדיג

23.10.2018
רובה בצלילת מיכלים.jpg רובה בצלילת מיכלים - צילם הראל בז
  • קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות מכלי אוויר מאולץ (או כל מתקן אספקת אוויר).

  • קיים איסור מוחלט על דיג ברשת גריפה ("ג'ראף").

  • קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות כל חומר נפץ שהוא וכל חומר מזיק או רעיל.

  • קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות חכה בעלת קרס מרובה עוקצים ("עוגן"), בו מושלך הקרס לשם לכידת הדג בגופו ("חטיפה").

>> אורכי המינימום של הדגים המותרים בדיג