תקנות הדיג- כל המידע לדייג

תקנות הדיג נקבעו במטרה להביא לשיפור מצב ענף הדיג בישראל באמצעות ניהול מקיים של משאב הדגה.
הניהול ייעשה באמצעות מחקר, ממשק דיג, פיקוח ואכיפה של התקנות. על מנת לאכוף את תקנות הדיג המעודכנות ופקודת הדיג רשות הטבע והגנים הקימה מערך פיקוח ימי שפועל בים התיכון, במפרץ אילת ובכנרת.

דיג רשתות בשקיעה. צילום: גיא לויאן, היחידה הימית.
דיג רשתות בשקיעה. צילום: גיא לויאן, היחידה הימית., דיג רשתות בשקיעה. צילום: גיא לויאן, היחידה הימית.

תקנות התקפות בכל האזורים הימיים ובכל תקופות השנה המותרות בדיג:

  • קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות מכלי אוויר מאולץ (או כל מתקן אספקת אוויר).
  • קיים איסור מוחלט על דיג ברשת גריפה ("ג'ראף").
  • קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות כל חומר נפץ שהוא וכל חומר מזיק או רעיל.
  • קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות חכה בעלת קרס מרובה עוקצים ("עוגן"), בו מושלך הקרס לשם לכידת הדג בגופו ("חטיפה").
  • הדיג בשמורות טבע ימיות אסור בהחלט על-פי חוק.
  • הדיג והסחר של מינים מוגנים אסור גם מחוץ לשמורות הטבע.

>> רשימת מינים מוגנים

>> אורכי המינימום של הדגים המותרים בדיג

>> תקנות דיג מסחרי (מקצועי)

>> תקנות דיג ספורטיבי

עיקרי תקנות הדיג – המסמך המלא להורדה:

 

כיצד נקבעו התקנות

בחודש דצמבר 2016 נכנסו לתוקפן תקנות הדיג המעודכנות. עדכון התקנות הוא חלק ממערך שיקום ענף הדיג בים התיכון. את התקנות קבע ועדכן אגף הדיג במשרד החקלאות, והן אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת.

רשות הטבע והגנים היא הגוף הרשמי במדינת ישראל שממונה על אכיפת חוקי שמירת הטבע בארץ, והחל מינואר 2018 רשות הטבע והגנים ממונה גם על הפיקוח על הדיג בישראל ועל אכיפת תקנות הדיג ופקודת הדיג.

מטרת החוק, התקנות והנהלים היא להביא לשיפור מצב ענף הדיג בישראל באמצעות ניהול מקיים של משאב הדגה. הניהול ייעשה באמצעות מחקר, ממשק דיג, פיקוח ואכיפה של התקנות. על מנת לאכוף את תקנות הדיג המעודכנות ופקודת הדיג רשות הטבע והגנים הקימה מערך פיקוח ימי שפועל בים התיכון, במפרץ אילת ובכנרת.

דייג, חשוב לדעת:

התקנות נקבעו על ידי אגף הדיג של משרד החקלאות, ורשות הטבע והגנים נבחרה לאכוף אותן בשטח.

בכוונת רשות הטבע והגנים לאכוף את החוק ברגישות אך בנחישות – אל מול כל שיטות הדיג, כל המגזרים וכל הדייגים.

כשאתה פוגש פקח של רשות הטבע והגנים בים, בחוף או במעגן, אתה מחויב על פי חוק להזדהות, להציג רישיונות ולציית להוראות הפקח.

הדיג בשמורות טבע ימיות אסור בהחלט על-פי חוק.

הדיג והסחר של מינים מוגנים אסור גם מחוץ לשמורות הטבע.

מצורפת רשימת המינים המוגנים המלאה

עדכון הוספת דקר אלכסנדרוני לרשימת המינים המוגנים (2021)

 

אנא, שמרו על התקנות ועל החיים בים

 

אל תסתכנו בקנסות ובעונשים מיותרים