חדשות בעתיקות

חדשות בעתיקות

חידת חודש ינואר 2018 לפתיחת הקובץ
משטרת עין א-תינה בשמורת טבע נחל עמוד
. מבנה בטון נטוש ומוכה קליעים, שבנו הבריטים בימי "המרד הערבי" (1939-1936). נועד לשמור על מעין עין יקים הנובע באפיק נחל מירון שלמרגלותיו.
לפתיחת הקובץ
פתרון חידת נובמבר 2017
מעין חרוד
לפתיחת הקובץ
תגלית גת עתיקה בגן לאומי ציפורי לפתיחת הקובץ
שבטה ציור קיר.jpg לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ינואר 2020 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – פברואר 2020
מאת דוקטור צביקה צוק, ארכיאולוג רשות הטבע והגנים
לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יוני 2020 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – אוגוסט 2019
מאת ארכיאולוג רשות הטבע והגנים - דוקטור צביקה צוק
לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – ספטמבר 2019 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוקטובר נובמבר 2019 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – דצמבר 2019
מאת ארכיאולוג רשות הטבע והגנים, דוקטור צביקה צוק
לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מרץ 2019.pdf לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – ינואר 2018 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – פברואר 2018 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – מרץ 2018 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – אפריל 2018 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – מאי 2018 לפתיחת הקובץ
חידושים בחקר מפעלי מים קדומים לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – יוני 2018 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – יולי 2018.pdf לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוגוסט 2018.pdf לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ספטמבר 2018.pdf לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ינואר 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות פברואר 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מרץ 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אפריל 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מאי 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – יולי 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יולי 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – אוקטובר 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – נובמבר 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – דצמבר 2017 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ינואר 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות פברואר 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מרץ 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אפריל 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יולי 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוגוסט 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ספטמבר 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוקטובר 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות נובמבר 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות דצמבר 2016 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ינואר 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות פברואר 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מרץ 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אפריל 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מאי 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יוני 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יולי 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוגוסט 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ספטמבר/אוקטובר 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות דצמבר 2015 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – פברואר 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מרץ 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אפריל 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מאי 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יוני-יולי 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוגוסט 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ספטמבר 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוקטובר 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות נובמבר 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות דצמבר 2014 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אפריל 2013 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מאי 2013 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יוני 2013 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ספטמבר 2013 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוקטובר 2013 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות ינואר 2012 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מרץ 2012 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מאי 2012 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יוני 2012 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות יולי 2012 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוגוסט 2012 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות אוגוסט 2011 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – ספטמבר 2011 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות – אוקטובר 2011 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות נובמבר 2011 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות דצמבר 2011 לפתיחת הקובץ
חדשות בעתיקות מרץ אפריל 2008 לפתיחת הקובץ