טפסים לבקשות יבוא יצוא

טפסים לבקשות יבוא יצוא

הנחיות להגשה של היתר ליבוא והחזקה של דוחיים על ידי מוסדות אקדמאים לפתיחת הקובץ
הנחיות ליבוא חיות בר / ערכי טבע מוגנים למטרות מחקר.pdf לפתיחת הקובץ
הנחיות לבחינת מינים (עופות) חדשים ביבוא.pdf לפתיחת הקובץ
אגרות הגנת חיית הבר.pdf
מעודכן לדצמבר 2018
לפתיחת הקובץ
הנחיות לבקשת היתר יבוא של חיות בר או ערכי טבע מוגנים למטרת ניסויים
דרישות אלה הינן גם לבקשה לקבלת היתר העברה של חיות בר/ערכי טבע בתוך הארץ למטרת ניסויים
לפתיחת הקובץ
בקשה להיתר יבוא לחיות בר ולערכי טבע מוגנים לפתיחת הקובץ
בקשה לקבלת היתר לפי האמנה בדבר הסדרת הסחר בחיות בר וצמחי בר בסכנת הכחדה (סייטס)
בקשה לקבלת היתר לפי האמנה בדבר הסדרת הסחר בחיות בר וצמחי בר בסכנת הכחדה (סייטס)
לפתיחת הקובץ
בקשה להיתר יצוא לחיות בר ולערכי טבע מוגנים לפתיחת הקובץ
בקשה לבחינה של מין חדש המבוקש ביבוא לפתיחת הקובץ
בקשה ליבוא יצוא עברית-אנגלית.doc לפתיחת הקובץ
מדיניות והנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים.pdf לפתיחת הקובץ