מדריך למדריך

מדריך למדריך

רשות הטבע והגנים כתבה מדריכים ייעודיים שעומדים לרשות מדריכים האמורים להוביל ולהדריך קבוצות בגנים הלאומיים, ויכולים לסייע לכל מי שמעוניין להדריך באתר.

עד כה נכתבו מדריכים לשלושה אתרים: גן לאומי ירקון, גן לאומי בית גוברין (העיר הצפונית) והאתר הלאומי הקסטל, והם כוללים מידע מפורט, תרשימים ומפות, הצעה למסלול הדרכה ופירוט התחנות לאורכו. ניתן להוריד ולהשתמש במדריכים המופיעים כאן: