מדריך למדריכים

רשות הטבע והגנים כתבה מדריכים ייעודיים שעומדים לרשות מדריכים האמורים להוביל ולהדריך קבוצות בגנים הלאומיים, ויכולים לסייע לכל מי שמעוניין להדריך באתר.

המדריכים כוללים מידע מפורט, תרשימים ומפות, הצעה למסלול הדרכה ופירוט התחנות לאורכו. ניתן להוריד ולהשתמש במדריכים המופיעים כאן:

מדריך למדריך