מדריך למדריך

רשות הטבע והגנים כתבה מדריכים ייעודיים שעומדים לרשות מדריכים האמורים להוביל ולהדריך קבוצות בגנים הלאומיים, ויכולים לסייע לכל מי שמעוניין להדריך באתר.

עד כה נכתבו מדריכים לשלושה אתרים: גן לאומי ירקון, גן לאומי בית גוברין (העיר הצפונית) והאתר הלאומי הקסטל, והם כוללים מידע מפורט, תרשימים ומפות, הצעה למסלול הדרכה ופירוט התחנות לאורכו. ניתן להוריד ולהשתמש במדריכים המופיעים כאן:

מדריך למדריך