מסמכי מדיניות

מסמכי מדיניות
חזון רשות הטבע והגנים.pdf לפתיחת הקובץ
חזון ומדיניות שמירת טבע.pdf לפתיחת הקובץ
חזון ומדיניות שמירת הנוף.pdf לפתיחת הקובץ
חזון ומדיניות המורשת ברשות הטבע והגנים לפתיחת הקובץ
חזון ומדיניות שיתוף ציבור.pdf לפתיחת הקובץ
חזון ומדיניות המשאב האנושי.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות שמורות טבע ימיות לפתיחת הקובץ
מדיניות גנים לאומיים ימיים לפתיחת הקובץ
מדיניות בנושא מינים מתפרצים.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות הרשות בענין הסחר (יבוא ויצוא) בחיות בר.pdf לפתיחת הקובץ
מדינות החזקת חיות בר בישראל.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות מסדרונות אקולוגיים – מהלכה למעשה
עקרונות והנחיות
לפתיחת הקובץ
מדיניות שיקום ושימור הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל לפתיחת הקובץ
מדיניות פעילות ואירועים לפתיחת הקובץ
מדיניות השפעת גידור על שטחים פתוחים לפתיחת הקובץ
מדיניות והנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות רכיבה על בעלי חיים בשמורות טבע ובגנים לאומיים.pdf
מדיניות זו עוסקת ברכיבה על סוסים למטרת טיול בלבד ואיננה נוגעת לפעילות ו/או שהיית סוסים לצרכים אחרים כגון רעיית בקר על ידי בוקרים רכובים וכו'.
לפתיחת הקובץ
מדיניות רשות הטבע והגנים בנושא אקליפטוס המקור לפתיחת הקובץ
מדיניות רשות הטבע והגנים בנושא אורן ירושלים לפתיחת הקובץ
מדיניות חניונים שקטים לפתיחת הקובץ
מדיניות סביבה חופית
דף זה אינו מסמך משפטי ו/או על המידע המפורט בעמוד זה לא חל תוקף משפטי, למעט מסמכים מצורפים שאושרו ונחתמו כחוק.
לפתיחת הקובץ
מדיניות בנושא יבוא וסחר בדגים של מים מלוחים לאקווריום לפתיחת הקובץ
מדיניות רשות הטבע והגנים להקמת טורבינות רוח בישראל לפתיחת הקובץ
מדיניות יבוא עופות בר לישראל.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות ביטול, החזרת והחלפת מוצרים ושירותים בחנויות רט"ג לפתיחת הקובץ
ממשק הדברת יתושים ומגוון ביולוגי בבתי גידול לחים לפתיחת הקובץ
חוות דעת מקצועית והנחיות בנושא תאורת LED לד לפתיחת הקובץ
מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים לפתיחת הקובץ
טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית לפתיחת הקובץ
השפעות אקולוגיות אפשריות למיקום תחנות סולאריות, הקמתן ותפעולן לפתיחת הקובץ
השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון לפתיחת הקובץ