מסמכי מדיניות

מסמכי מדיניות
שיקום ושימור הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל לפתיחת הקובץ
נוהל עריכת הגרלות
נוהל בדבר אופן עריכת הגרלה לאיוש מכסת רישיונות הציד
לפתיחת הקובץ
סקר דו חיים 2017
ניטור דו-חיים בבריכות חורף – סקר ארצי משנת 2017 רשות הטבע והגנים
לפתיחת הקובץ
מדיניות סביבה חופית
דף זה אינו מסמך משפטי ו/או על המידע המפורט בעמוד זה לא חל תוקף משפטי, למעט מסמכים מצורפים שאושרו ונחתמו כחוק.
לפתיחת הקובץ
מדינות החזקת חיות בר בישראל.pdf לפתיחת הקובץ
מעברים עיליים לבעלי חיים בישראל לפתיחת הקובץ
סיכום ניטור מעברים עיליים מעל כבישים 6 70 בשנים 2014-2015 לפתיחת הקובץ
סיכום סקר עטלפי חרקים בישראל 2014 – מונגש לפתיחת הקובץ
השפעת גידור על שטחים פתוחים 2014 – מונגש לפתיחת הקובץ
סיכום הסדנה הבינלאומית: נדידת השקנאי המצוי בישראל – ממשק אקולוגי ומזעור הקונפליקט עם המדגים – מונגש לפתיחת הקובץ
סיכום סקר לוטרות 2014 – מונגש לפתיחת הקובץ
מסדרונות אקולוגיים – עקרונות והנחיות לפתיחת הקובץ
מדיניות רשות הטבע והגנים להקמת טורבינות רוח בישראל לפתיחת הקובץ
ממשק הדברת יתושים ומגוון ביולוגי בבתי גידול לחים לפתיחת הקובץ
נוהל היתר טיבוע 2015 לפתיחת הקובץ
חוות דעת מקצועית והנחיות בנושא תאורת LED לד לפתיחת הקובץ
מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים לפתיחת הקובץ
מסדרון אקולוגי-רמת צבאים-גלבוע-חרוד לפתיחת הקובץ
הבטים אקולוגיים למתן התר לירידה משבילים מסומנים לפתיחת הקובץ
סיכום סקר לוטרות 2013 לפתיחת הקובץ
מחקר השכרת קרקע לחקלאות לטווח קצר והשפעותיה האקולוגיות- מקרה חולות הנגב המערבי לפתיחת הקובץ
טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית לפתיחת הקובץ
השפעות אקולוגיות אפשריות למיקום תחנות סולאריות, הקמתן ותפעולן לפתיחת הקובץ
השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון לפתיחת הקובץ