נהלים ומידע כללי

נהלים ומידע כללי
נוהל מתן היתרים ללוכדי נחשים לפתיחת הקובץ
נוהל רישוי ציד לפתיחת הקובץ
נוהל ביטול הזמנה בחניוני לילה לפתיחת הקובץ
נוהל היתר טיבוע 2015 לפתיחת הקובץ
נוהל רכיש​ת מכרז לפתיחת הקובץ
נוהל ביטול הזמנה לפתיחת הקובץ
נוהל העתקות עצים לפתיחת הקובץ
נוהל העבודה של רשות הטבע והגנים מול פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות לפתיחת הקובץ
נוהל עריכת הגרלות
נוהל בדבר אופן עריכת הגרלה לאיוש מכסת רישיונות הציד
לפתיחת הקובץ
השירותים הניתנים בחניוני הלילה לפתיחת הקובץ
נוהל ביטול הזמנה לפתיחת הקובץ
נוהל בטיחות בממשקי מים.pdf לפתיחת הקובץ
נוהל רישיונות דיג .pdf
עדכון 1 - אפריל 2018
לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתר צידה המאפשר להסתייע בכלבים לשם איתור חזירי בר.pdf לפתיחת הקובץ
תקנון תחרות פייסבוק ואינסטגרם.pdf לפתיחת הקובץ
נוהל אישור צילום.pdf
נוהל אישור צילום בשמורת טבע או גן לאומי באחריות רשות הטבע והגנים
לפתיחת הקובץ
טופס בקשה לקבלת היתר צילום כולל נספח ביטוח 2019.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות חניונים שקטים לפתיחת הקובץ