נהלים ומידע כללי

נהלים ומידע כללי

נוהל רישוי ציד לפתיחת הקובץ
נוהל היתר טיבוע 2015 לפתיחת הקובץ
נוהל העתקות עצים לפתיחת הקובץ
נוהל העבודה של רשות הטבע והגנים מול פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות לפתיחת הקובץ
נוהל בטיחות בממשקי מים.pdf לפתיחת הקובץ
נוהל רישיונות דיג .pdf
עדכון 1 - אפריל 2018
לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתר צידה המאפשר להסתייע בכלבים לשם איתור חזירי בר.pdf לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתרים ללוכדי נחשים PDF
מעודכן ליוני 2019
לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתרים לייבוא וייצוא של חיות בר וערכי טבע מוגנים
מעודכן לשנת 2020
לפתיחת הקובץ
Application to Photograph in a Nature Reserve 2020
טופס בקשה לקבלת היתר צילום - אנגלית
לפתיחת הקובץ
טופס בקשה לקבלת היתר צילום 2020 לפתיחת הקובץ
נוהל הדלקת אש בשמורות טבע ובגנים לאומיים לפתיחת הקובץ
עלון הסברה צמחי תבלין בערבית עם תרגום לעברית לפתיחת הקובץ
נוהל אכיפה – עבירות קנס
מעודכן לינואר 2020
לפתיחת הקובץ
נוהל עריכת הגרלות
נוהל בדבר אופן עריכת הגרלה לאיוש מכסת רישיונות הציד
לפתיחת הקובץ