קבצים בנושא ציד, לכידת נחשים ומפעלים ראויים

ציד

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנח 1998 לפתיחת הקובץ
תיקון חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשסה 2005 לפתיחת הקובץ
נוהל רישוי ציד לפתיחת הקובץ
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשסה 2005 לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה בשפני סלע לפי חוק גנים לאומיים.pdf
היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 תוקף ההיתר- מיום 01/10/2018 (כ"ב תשרי תשע"ט) עד 30/09/2021 (כ"ד תשרי, תשפ"ב)
לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתר צידה המאפשר להסתייע בכלבים לשם איתור חזירי בר.pdf לפתיחת הקובץ
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה מכוח צו בדבר הגנה על הטבע יהודה ושומרון תשל 1969
תוקף ההיתר- מיום 1.10.2018 כ"ב תשרי תשע"ט עד 30.9.2021 כ"ד תשרי, תשפ"ב
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לציד יאורית מצרית
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו - 1955 תוקף ההיתר- מיום 01/09/2019 (א' אלול תשע"ט) עד 31/01/2020 (ה' שבט תש"פ)
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לציד חזירי בר
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו - 1955 תוקף ההיתר- מיום 01/01/2020 (ד' טבת תש"פ) עד 31/12/2020 (טז' טבת תשפ"א)
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לצידה ופגיעה במאיינה הודית לפתיחת הקובץ
הוראת שעה בנושא העורב האפור והעורב ההודי שהפכו ממזיקים לערכי טבע מוגנים
תקנות להגנת חיית הבר הוראת שעה, התש"ף-2020
לפתיחת הקובץ
מדריך לימוד עצמי לקבלת רשיון והיתר ציד בשפה הערבית
كرّاسة للتعلّم الذاتيّ للممتحَن في اختبارات الحصول على رخصة صيد وتصريح بالصيد
לפתיחת הקובץ
מקראה ללימוד עצמי לנבחן בבחינות לקבלת רישיון ציד והיתר צידה לפתיחת הקובץ
נוהל עריכת הגרלות
נוהל בדבר אופן עריכת הגרלה לאיוש מכסת רישיונות הציד
לפתיחת הקובץ
תקנות להגנת חיית הבר.pdf
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל"ט-1979
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ