ABC4354FTydfytd^%$

שימוע ציבורי – תכניות בעבודה

רשות הטבע והגנים מציגה לציבור בשימוע ציבורי את פעולות פיתוח וטיפוח, הסדרת דרכים, הקמת מבנים ומיתקנים, ניהולם, הסדרתם והפעלתם. תוכניות אלו נעשו לאחר קיום הליכי בדיקה מקצועית של השפעות סביבתיות

שימוע ציבורי לפעולות פיתוח - תכניות בעבודה

תפיסת התכנון הכללית של רט"ג בגן לאומי סובב חומות ירושלים
פיתוח השטח וטיפוחו במטרה לתת לציבור הרחב את הנוחיות הדרושה לעריכת סיורים בשטח ולשהיה בו.
לפתיחת הקובץ
קיסריה – עיר עתיקה
תכנית משותפת לרשות הטבע והגנים ולחברה לפיתוח קיסריה שנועדה להסדיר השימושים וזכויות הבנייה בעיר הצלבנית, תוך הקפדה על שימור המורשת של המקום.
לפתיחת הקובץ
קיסריה – אקוודוקט
תכנית משותפת לרשות הטבע והגנים והחברה לפיתוח קיסריה שנועדה להסדיר השימושים וזכויות הבנייה באקוודוקט (אמת המים) תוך הקפדה על שימור המורשת של המקום.
לפתיחת הקובץ
גן לאומי מגדל צדק – תכנון כללי של שטח גבעי מצפון לנחל שילה ומדרום לראש העין,
תכנון כללי של שטח גבעי מצפון לנחל שילה ומדרום לראש העין, במרכזו על כיפה נישא מבצר מרשים - מצודת מגדל צדק. במקום שרידים של כבשני סיד מתקופות שונות ומחצבות נטושות. התכנון מהווה בסיס לתב"ע שתאפשר שימושים שונים בנושאי שימור ופיתוח בגן הלאומי מגדל צדק .
לפתיחת הקובץ
תוכנית גן לאומי אפולוניהסידני עלי
הגן הלאומי יפותח כאתר תיירות מרכזי ומוביל, ברמה המקומית והארצית. הגן יהווה מקום משמעותי בתודעה ובחיי היומיום של תושבי הרצלייה והאזור. הביקור בגן יחשוף את הסיפור ההיסטורי של אפולוניה כעיר המרכזית באזור השרון ויזמין את המבקר לחוויה ייחודית של מורשת נוף וטבע בצמידות למטרופולין.
לפתיחת הקובץ
וידאו לפתיחת הקובץ
תל דור
תכנון גן לאומי תל דור כפארק ארכיאולוגי ימי
לפתיחת הקובץ
גן לאומי צבעי הרמון
אזור מחצבות מופר שוקם לפארק אקולוגי מרהיב ביופיו
לפתיחת הקובץ
מערך כניסה ומרכז מבקרים עיר דוד – מרכז קדם
מערך כניסה ומרכז מבקרים לתל עיר דוד בגן לאומי סביב חומות ירושלים העתיקה
לפתיחת הקובץ
גן לאומי סוסיתא – אתר מרשים לחוף הכנרת המשלב ערכי ארכיאולוגיה נוף ומורשת
תכנית העוסקת בפיתוח ותשתיות שישמשו פלטפורמה להמשך החשיפה ושימור האתר. הכוונה ליצור אתר פעיל ארכיאולוגית ושמורית, נושאים שיהוו נדבך נוסף ליצירת עניין בקרב קהל המבקרים
לפתיחת הקובץ
תאורת אתרים
- בגן לאומי כוכב הירדן תכנית התאורה תאפשר ביקורי לילה חויתיים באתר גבוה במזג האוויר נעים לאורך כל השנה, גם בקיץ החם, תקופה בה שוהים אלפי תיירים בבקעת בית שאן והסביבה. - בגן לאומי בית שערים תכנית התאורה תשפר את התאורה הקיימת. תוסיף שטחים חדשים ותאפשר פעילות וביקורי לילה באתר מרשים זה. - בגן לאומי אפולוניה התאורה תאפשר פתיחת טיילת לילה מאזור הכניסה לאתר ועד המבצר, על קו הרכס עם מבטים לים.
לפתיחת הקובץ
המרכז להצלת צבי ים
הצעה להקמת מרכז להצלת צבי ים שישלב הצלה + מחקר + קליטת מבקרים בשפך נחל אלכסנדר, על בסיס מבנים קיימים.
לפתיחת הקובץ
תרבות פנאי ונופש – חניוני לילה
ממשלת ישראל הטילה על רשות הטבע והגנים להכשיר "רשת" של חניוני לילה בעבור הציבור, בדגש לינה של בני נוער תחת כיפת השמיים.
לפתיחת הקובץ
גן לאומי שיקמונה – גן לאומי לאורך חוף ים התיכון בכניסה הדרומית לעיר חיפה
גן לאומי לאורך חוף ים התיכון בכניסה הדרומית לעיר חיפה בצמוד לטבלאות גידוד עשירות במגוון ביולגי ימי ואתר ארכיאולוגי שמרכזו תל שיקמונה. במקום מתוכננת טילת להולכי רגל, שיקום השטח הפגוע וטיפוחו מעברים מפארק הכט ורחבות תצפית ומנוחה.
לפתיחת הקובץ
הצעה לגן לאומי מורדות הר הצופים
שימור ופיתוח הנוף הפתוח: פינוי מפגעים, טיפוח חקלאות מדברית, עידוד מרעה מבוקר, מבואות, שבילי הליכה ושבילי אופניים
לפתיחת הקובץ
תל לכיש
תוכנית שימור ושחזור של תל לכיש המשלבת שימור שחזורים, המחשות לקהל, פיתוח ובניית מערך כניסה שבו יוצגו תבליטי סנחריב על קרב לכיש אל מול תל לכיש
לפתיחת הקובץ
תכנית שימור ברעם
תוכנית שימור ייצוב עמוד דרום מזרחי בחזית בית הכנסת בגן לאומי ברעם
לפתיחת הקובץ
שימור מצודת הארבל
סיכום עבודות השימור בגן לאומי ארבל בשנת 2017
לפתיחת הקובץ
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X