בטקס אמנת רמסר הבינלאומית זכתה מנהלת שמורת טבע עין אפק

28/06/2015

ג'יזל חזן, מנהלת שמורת טבע עין אפק זכתה בפרס "אמנת רמסר הבינלאומית לשימוש מושכל במים ושמירה על בתי גידול לחים"

ג'יזל חזן (משמאל) בטקס אמנת רמסר הבילאומית
ג'יזל חזן (משמאל) בטקס אמנת רמסר הבילאומית, ג'יזל חזן (משמאל) בטקס אמנת רמסר הבילאומית

המתחרים של שנה זו הגיעו מכל קצוות תבל ולאחר הליך בחירה קפדני ואובייקטיבי הוצגה לוועדה רשימת מועמדים לבחירה סופית

רשימת המועמדים הסופיים כללה את הזוכים אשר הוצגו כמצטיינים, אנשים המפגינים מחויבות מגוונת לניהול טוב יותר של בתי גידול לחים, העוסקים באוכלוסיות מקומיות באמצעות חינוך סביבתי, מניעת זיהום,התחדשות ושיקום של אתרים מאוימים או מזוהמים בעבר תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית לשיפור אתרי ביצות – וחשוב מכל המאמץ האישי.

אנו שמחים להכריז על זוכת פרס Ramsar 2015

פרס אמנת Ramsar לשימוש מושכל במים לשמירה על בתי גידול לחים.
הוענק לגב' ג'יזל חזן, מנהלת שמורת טבע עין אפק, ישראל.

ביצות עמק עכו נוקזו בשנת 1920 ושאיבה מאקוויפר החלה בשנת 1960 לשימוש חקלאי ומים שתייה.

ג'יזל חזן

בשנת 2002 ג'יזל חזן התמנתה למנהלת של שמורת טבע עין אפק. היא עיצבה מחדש את ניהול המים לטובת בית הגידול הלח על ידי ייזום פעולות ברמות שונות בהשתתפות בעלי העניין המקומיים, פעולות סכירה ברמה המקומית וחקיקה לאומית חדשה. השינוי הוא ברמת התכנון, מפעולות מקומיות קצרות טווח לפעולות ארוכות טווח. שילוב הקהילה המקומית, פעולות חינוך והסברה ואירועים לקהל יחד עם העשייה האקולוגית וההידרולוגית הביאו להצלת המערכת האקולוגית והפכה אותה לבית גידול לח חיוני במדינה יבשה.

חלוקת הפרס הייתה בוועידת הצדדים לאמנה -COP12, שהתקיימה ביוני 2015, בפונטה דל לסטה, אורוגואי, בטקס מכובד ובהשתתפות מזכירות אמנת רמסר ואנשיי מקצוע רבים מרחבי העולם.

תקציר ההיסטוריה של אמנת Ramsar

האמנה הבינלאומית (הידועה גם כ-"Ramsar") נחתמה ברמסר, איראן, ב-2 בפברואר 1971, ונכנסה לתוקף ב -21 בדצמבר 1975. אמנה זו מספקת מסגרת לפעולה לאומית ושיתוף פעולה בינלאומי לשימור ושימוש מושכל של מקווי מים והמשאבים שלהם.

האמנה החלה בשימת דגש על השימור ושימוש מושכל של מקווי מים בעיקר כדי לספק בית גידול לציפורי מים. מטרת האמנה הורחבו לאחר מכן והיום האמנה עוסקת בשמירה על מקווי המים בכל ההיבטים של שימור, ובכך להכיר בחשיבות של מקווי מים כמערכות אקולוגיות שתורמות למגוון ביולוגי. כ-9% ממשטח הקרקע של כדור הארץ מכוסה בבתי גידול לחים והם תורמים באופן משמעותי לכלכלה העולמית במונחים של אספקת מים, דיג, חקלאות, ייעור ותיירות.

לאמנה כרגע יש 168 מדינות חברות, סך של 2,208 אתרי ביצה המכסים מעל 210 מיליון דונם.

על הצדדים באמנה להתחייב ל: ייעוד של אתר אחד לפחות העומד בקריטריונים להכללה ב'רשימת רמסר' ולהבטיח תחזוקה של האופי האקולוגי של כל אתר (לישראל יש שני "אתרי רמסר" – שמורת עין אפק ושמורת החולה); כולל שימור ביצות תוך תכנון שימוש בקרקע הלאומית על מנת לקדם את השימוש המושכל בכל מקווי המים בתוכם השטח;

להקים שמורות טבע בבתי גידול לחים ולקדם הכשרה במחקר ביצה וניהול; להתייעץ עם צדדים אחרים על יישום האמנה, במיוחד בנוגע לבתי גידול לחים בין גבולות, מערכות מים משותפות, שותפות מינים ופיתוח פרויקטים המשפיעים על בתי גידול לחים.

המדינות החברות באמנה נפגשות בכל שלוש שנים כדי להעריך את ההתקדמות ביישום האמנה, לחלוק ידע וניסיון בנושאים טכניים, והקמת תוכנית תלת-שניתי לשנים הבאות. בנוסף לכך, האמנה נתמכת על ידי וועדה מתמדת (SC), וועדה מדעית-טכנית (STRP), ומזכירות הנמצאת בג'נבה, שוויץ.

מידע נוסף באתר האמנה באינטרנט: www.ramsar.org