ביטול תמא 13 בחופי הים התיכון!!!

04/08/2015

במהלך מזורז ללא דיונים מקצועיים וללא צוות תכנון, מקדם מנהל התכנון, שינוי מרחיק לכת בסביבה החופית ובכך פותח את הדלת להעביר את חופי הים התיכון מידי הציבור ליוזמות ויזמות פרטית

שמורת טבע חוף דור הבונים
שמורת טבע חוף דור הבונים

אודות התוכנית

הצעת מנהל התכנון תאפשר הלבנה של עבירות בניה לאורך חופי הים התיכון. תאפשר ליזום ללא כל הגבלה מתחמי פיתוח לאורך חופי ישראל ובטווח של 30 מ' מקו המים.

מתוכנית שהתייחסה למרחב החופי באופן רגיש המונע פיתוח בטווח של 100 מ' מקו החוף, מתכוון מנהל התכנון לצמצם את הטווח ל 30 מ' ולאפשר הוראות גמישות ביותר, הנתונות לפרשנות מרחיבה ומשתנה באשר לתכניות פיתוח בחוף הים.

רשות הטבע והגנים מביעה דאגה רבה מהשינויים המוצעים וההשלכות שלהם על זכויות הציבור ליהנות מחוף הים, הטבע והנוף של הסביבה החופית והימית.

לאור הניסיון שנלמד ונצבר בשנים האחרונות בנוגע לרגישות וחשיבות הסביבה החופית לציבור במרחב הציבורי, מביעים ברשות הטבע והגנים חשש נוכח העובדה כי מנהל התכנון נוטל חירות לאשר שטחים רבים ליוזמות פיתוח פרטיות.

בדיון שהתקיים היום בפורום היוועצות, למעט מנהל התכנון, כל מי שנחשף לכוונות אלו הביע מורת רוח מההליך וההצעות, אך עובדה זו לא מונעת ממנהל התכנון להמשיך ולקדם את ההליך ולהביאו כבר בשבוע הבא לדיון בוולנתע ובמועצה הארצית וללא דיון בפורום המקצועי המתאים לכך. ​

קטגוריות

גני שמורה קשורים