בשל ונדליזם -ניתן להיכנס לבריכות הנופרים רק בשעות הביקור

04.11.2013

בעקבות ונדליזם, תותר הכניסה לבריכות הנופרים שבגן לאומי ירקון, רק בשעות הביקור

בריכות הנופרים גן לאומי ירקון
בריכות הנופרים גן לאומי ירקון

בריכות הנופרים, בגן לאומי ירקון, שובות את עין המבקרים במקום בזכות צמחיית הנחלים הענפה והמים הכחולים. בבריכות מינים ייחודיים של חי וצומח שהמשך קיומם מאוים על ידי התנהגות בלתי הולמת של מבקרים. לשם שמירה על המערכת האקולוגית העדינה עומדת רשות הטבע והגנים לגדר את המקום ולהסדיר בו את הביקור.
נחל הירקון אינו נהר עוד בימינו, בעקבות שאיבת מי מעיינותיו לשתייה, ואיכות מימיו נמוכה מאשר בעבר בשל זיהומים מעשי ידי אדם. אך בשבעת הקילומטרים העיליים שלו, באזור המכונה- הירקון הנקי, מתקיימת עדיין מערכת אקולוגית עשירה בבעלי חיים ובצמחים. בבריכות הנופרים, שבגן לאומי ירקון השתמרו עד היום מינים רבים של צמחים ובעלי חיים מקומיים, המהווים אף מקור להעתקת פרטים אל חלקים תחתונים יותר של הירקון, לאחר ששוקמו.

הנופר הצהוב,

צמח מים הנמצא בסכנת הכחדה בעל פריחה צהובה יפהפייה, השתמר בבריכות הנופרים, ומהם הועתקו פרטים על ידי רשות הטבע והגנים אל חלקים אחרים של נחל הירקון במסגרת שיקום הנחל. בבריכות הנופרים חיים גם דגי לבנון הירקון, שהינם אנדמיים לישראל, כלומר נמצאים בעולם רק בישראל.
זיהום המים והתמעטות מי הירקון הביאו את דגי הלבנון לסף הכחדה. בשל כך ביצעה רשות הטבע והגנים בשנים האחרונות פעולות לאישוש אוכלוסיית הדגים על ידי רבייתם במתקני אוניברסיטת תל אביב והחזרת צאצאיהם אל נקודות שונות בנחל, וכן אל בריכות הנופרים. אל הבריכה מגיעות גם חיות בר רבות לשתות, ביניהן נמיות, דורבנים, שועלים, תנים ואפילו צבוע נצפה במקום. הדבר מעיד על חשיבותן הרבה של בריכות הנופרים לעולם החי והצומח בסביבה.
בשנים האחרונות הסדירה רשות הטבע והגנים, בשיתוף עם רשות נחל הירקון, את הבריכות לקליטת מבקרים, תוך יצירת גישה חופשית אל שפת המים והסדרת מקום לעריכת פיקניקים ולעצירה במהלך טיול לאורך הנחל. המקום הפך לפופולארי ביותר בקרב מטיילים, המבקרים בו בכל ימות השנה. כדי לשמור על צלילות המים ושלמות הצמחייה ובעלי החיים חל איסור על כניסה למים, שהיית לילה והדלקת מדורות.
למרבה הצער, מאז הוסדרה הבריכה לביקורים ישנם מבקרים שאינם מכבדים את המקום וגורמים נזקים למערכת האקולוגית העדינה על ידי רחצה במים, הגורמת להרחפת חלקיקים שמעכירים את המים, פגיעה בצמחייה ודיג. חלקם אף לנים לצד המים ומדליקים מדורות המהוות סכנה לדליקה. השארת אשפה במקום והשלכת פחמים לתוך המים הם מעשה יומיומי שגורם לנזקים אסתטיים ואקולוגיים המאיימים על שלמות המערכת האקולוגית.
משום כך החלה רשות הטבע והגנים להגביל את הכניסה למקום וב- 2009 הציבה מחסום בכניסה לבריכה, המונע כניסת רכבים אל שפת הנחל. בעקבות המשך הפגיעה בבריכה מצד מבקרים תגודר הבריכה במהלך חודש נובמבר 2013 והכניסה אליה תתאפשר רק בשעות פתיחת גן לאומי ירקון.

שעות הפתיחה בחורף

ימי א'-ה' – 8:00-16:00
ימי ו' ושבת- 8:00-15:00

בקיץ הסגירה שעה מאוחר יותר