גם הטבע זכאי למים

26/09/2013

רשות הטבע והגנים שותפה בצוות היגוי לאומי המגבש את תכנית האב מים לטבע. מטרתה של תכנית האב לקדם וליישם את המדיניות המכירה בטבע כצרכן מים לגיטימי. מדיניות זו מוכרת בחוק המים ומאושרת במסגרת תכנית אב ארצית למשק המים.

עופות מים - צילם דותן רותם
עופות מים - צילם דותן רותם

תכנית מים לטבע מבוצעת בעבור רשות המים, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים ומגובשת בידי צוות היגוי בין-משרדי הכולל נציגים של רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, משרד האנרגיה והמים, חברת תהל וחברת אביב AMCG.
ישראל התברכה במקורות מים מגוונים שתמכו בחברות חי וצומח עשירות ומגוונות. עם התפתחות המדינה והעלייה המתמדת בגודל האוכלוסייה, הלכו מקורות המים והצטמצמו והמערכות האקולוגיות שבהן דעכו. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא עלייה מתמדת בצריכת המים, שכן מקורות המים הטבעיים הם אלו ששימשו כמקור מרכזי לצריכה הגוברת.
לפני כעשור חל שינוי בחוק המים, שהופך את הטבע ממקור אספקה לאחד מצרכני המים. מהפך זה בדפוס החשיבה חייב את הגופים הממונים על ניהול משק המים בישראל, ובראשם רשות המים, להשיב מים לטבע על מנת לשקם ולשמר את המערכות האקולוגיות שהתקיימו בו בעבר.
גישה זו המכירה בטבע כאחד מצרכני המים משתקפת בתכנית האב הארצית למשק המים. על מנת לקדם וליישם את המדיניות והחזון הלאומי, כפי שאושרו במסגרת תכנית האב למשק המים, מגובשת בימים אלו תכנית האב מים לטבע.

מטרותיה המרכזיות של תכנית מים לטבע

  • עדכון ופירוט העקרונות המנחים לאופן השבה של מים לטבע.
  • הגדרת כמויות ואיכויות המים להשבה לבתי גידול לחים במטרה לשמר, לשקם או לשחזר את
  • המערכות האקולוגיות שהתקיימו בהן.
  • פיתוח כלים לקביעת סדר עדיפות לבתי גידול לחים שישוקמו באמצעות הזרמת מים.
  • מתן המלצות על כללים, תקנות ומנגנונים (כולל כלכליים) להבטחת מים לטבע.
  • בניית כלי תומך החלטה המאפשר מערכת קבלת החלטות.