גן מקלט לצמחים בסכנת הכחדה בשמורת הטבע עין אפק

27/12/2017

בישראל יותר מ-400 מינים של צמחי בר נמצאים ברשימת "המינים האדומים" שבסכנת הכחדה. בארבע שמורות הטבע שלאורך נחל נעמן – עין אפק, כרי נעמן, עין נמפית ושפך הנעמן – יש מינים "אדומים" רבים, שכן מקומות אלו נמצאים תחת איום של תכניות פיתוח ותשתית.

נימפאה תכולה בשמורת טבע עין אפק
נימפאה תכולה בשמורת טבע עין אפק

בשמורת הטבע עין אפק, השמורה המוגנת ביותר מביניהם, יצרה רשות הטבע והגנים גן מקלט לצמחים הנדירים של נחל נעמן. למקום הועברו פרטים מאזורים העומדים לפני עבודות פיתוח.

בגן הוקמו חלקות המדמות את בתי הגידול הטבעיים באזור נחל נעמן ובהם מלחה, שקע חולי חופי, בית גידול לח וכורכר. עם צמחי המלחה נמנים המינים האדומים בן מלח (שרשר) רב שנתי, אוכם חופי ועדעד הביצות. אסתר הביצות, ששרד בישראל רק בשטח קטן במלחה, הושב מכאן לשמורת עינות תמסח וגם הועבר לגנים בוטניים אחרים. השקע החולי החופי מדמה את השקעים המלוחים שבחוף הים, המאופיינים במי תהום גבוהים. עם המינים שהועברו לחלקת הגן הזאת נמנים לוטוס קרח, אגרופירון מאורך, חלבלוב קטן פרי, עץ השמן (יצהרון) המכסיף, לחך הודי ונעצוצית סבוכה. בריכה מלאכותית מדמה את בית הגידול הלח וצומחים בה, בין היתר, נימפאה תכולה, ארכובית צמירה, אירוס הביצות, ורד צידוני ושיחי סם-כלב מזרחי. עם צמחי חלקת הכורכר נמנים אזוביון דגול, עדעד יווני (הגליל) ואלמוות ארץ-ישראלי. בחלקה זו צומחת פשתת החוף שנכחדה לגמרי מן הטבע בישראל.

בגן המקלט צומחים 24 מינים אדומים. עוד שלושה מינים אדומים – מכבד הביצות, געדת הביצות ונורית נימית – צומחים בבריכות נפרדות בשמורה. מלבדם יש עוד 13 מינים נדירים שאינם נמנים ברשימת "המינים האדומים".