דליפה של נפט גולמי פגעה קשות בשמורת הטבע עברונה שליד אילת

09/12/2014

בשמורת הטבע עברונה מלחה ייחודית המקיימת מגוון מיני צמחים, בעלי חיים נדירים ושרידים ארכיאולוגיים בני 1,200 שנים. דליפת ענק הזרימה נפט גולמי במורד אפיקי הנחלים בשמורה שגרם לנזק אקולוגי גדול ממדים. רט''ג פועלת במקום להצלת ערכי הטבע והערכת ממדי הנזק.

דליפת נפט גולמי בשמורת טבע עברונה
דליפת נפט גולמי בשמורת טבע עברונה

רשות הטבע והגנים פועלת לסילוק מיידי של הנפט ושיקומה של שמורת הטבע עברונה
פורסם קול קורא לקבלת מידע בנוגע לאמצעים לטיפול בשאריות נפט גולמי בשמורת ערבת עברונה – חברות המעוניינות להשתתף מוזמנות להקיש כאן

עדכונים מהשטח

עדכון נכון ליום ג' 9.12

גשם מקומי ירד בשעות האחרונות בשמורת טבע עברונה וסביבתה. זרימות מים התחילו בשמורה, אך הם נעצרו בחסימות שהכינו פקחי הרשות מראש בעקבות הצפי המוקדם לגשם. המים נעצרו באגני הניקוז שהוכנו מראש לקליטה ולעצירה של המים.
מוקדם יותר הבוקר התחילו פקחי רשות הטבע והגנים מיפוי של עצי השיטה שנפגעו מהנפט כדי לאתר את העצים שדורשים טיפול מהיר ולמעקב.
נוסף לכך החלו העבודות לניקוי ידני של הערוצים הקטנים.
עד כה פונו 2000 קוב נפט נוזלי ומאות אלפי קוב קרקע מזוהמת בנפט משמורת עברונה.

עדכון נכון ליום ב' 8.12

פקחי רשות הטבע והגנים עובדים גם בשעות אלה בשטח עם אנשי קצא"א במטרה להספיק להוציא מהשמורה נפט צף על מנת להקטין את סיכון הסחף בעקבות הגשם הצפוי.

ביום א' בלילה (7.12) סיימנו את שאיבות הנפט מ-3 המאגרים העיקריים בהם נשאר ריכוז של נפט גולמי. היום התחלנו בעבודות הוצאת הקרקע המזוהמת מהמאגרים העיקריים ע"י באגרים ומשאיות אשר פינו את הקרקע המזוהמת לאתר סילוק פסולת.

נכון לעכשיו נותרו כ-250 דונם של ערוצים קטנים שנותרה בהם קרקע מזוהמת (ספוגה באדמה, לא צפה), אנו בודקים מספר חלופות לניקוי הערוצים שנותרו.

לדברי שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים

"מאז פרץ הנפט מצינור קצא"א לתוך שמורת עברונה ביום רביעי, נמצאים עובדי רט"ג בשטח ומטפלים בשמורה החשובה הזו, בסיוע גורמים רבים. אתמול סיימנו לשאוב את הנפט הנוזלי בשמורה. כלים כבדים פינו אתמול והיום את הקרקע המזוהמת בריכוזים הגבוהים והיום סיימו עבודתם.
במהלך הימים האחרונים הפעילה רט"ג אנשי אקדמיה ואת מדעניה בחיפוש אחרי תהליך נכון לשיקום השמורה. מתוך הניסיון שנצבר ברט"ג ומתוך חוות דעת אלו החליטה הרשות לעבור מכאן ואילך לעבודה ידנית בסיוע מינימלי של כלים מכניים הנדסיים.

בימים הקרובים נבחן פיילוט של ביצוע ידני ובעקבותיו נקבל החלטה על השיטה הנבחרת.

הנזק לשמורה עצום ואת חלקו לא ניתן יהיה לשקם, לרשות יש ידע, ניסיון וכלים לבצע שיקום למה שעוד אפשר.

אנו קוראים למקבלי ההחלטות ללמוד מקרה זה כאבן בוחן לאישור מעבר תשתיות מזהמות בלב אזורים רגישים ואנו מקווים שהלקח יילמד .

פרטים

ביום ד 3/12/2014 דלפו כמויות גדולות של נפט גולמי מצינור נפט בסמוך לעיר אילת. הנפט חדר לתחום שמורת הטבע עברונה וזרם בה לאורך אפיקי הנחלים. כתוצאה מכך שטח גדול של השמורה מכוסה כעת בנפט גולמי, וקיים חשש כבד לפגיעה בערכי הטבע הייחודיים בה.

לדברי רועי טלבי, אקולוג מחוז אילת

"השמורה עתירה בצמחייה אשר מתרכזת בעיקר בערוצי הנחלים, לכן הפגיעה בה היא ככל הנראה גדולה ביותר. רק לאחרונה מצאנו שאוכלוסיית צבי הנגב בשמורה גדלה והתאוששה לאחר שנים שחונות רבות. אני חושש שהארוע הזה פגע בהם אנושות".

פעילות רשות שמורות הטבע והגנים לשיפור השירות למבקרים ושמירה על האתר

אנשי רשות הטבע והגנים נמצאים במקום ופועלים להצלת הצמחייה הטבעית ובעלי החיים. כמו כן מתבצעות פעולות לאומדן היקף הפגיעה וממדי הנזק לערכי הטבע.

לדברי דורון ניסים, מנהל מחוז אילת

"בשמורה ערכי טבע ייחודיים בהם מיני צמחים רבים ואוכלוסייה גדולה של צבי הנגב. ניתן לראות במקום נזק גדול לשטח".

שמורת הטבע עברונה

שמורת הטבע עברונה נמצאת בדרום הערבה מצפון לאילת. במקום זה שפע מי שיטפונות וזרימת מים מתחת לפני הקרקע המתנקזים לשקע במרכז הערבה ומתנדפים תוך יצירת בית גידול ייחודי של מליחה. תנאיו המיוחדים של בית הגידול בעברונה מרכזים במקום מיני צומח ייחודי העמידים למלח, ביניהם מיני אוכם ועצי דקל דום – שהם הפרטים הצפוניים ביותר בעולם ממין זה. במקום גם ריכוז גבוה למדי של עצי שיטה שצפיפותם עד 200 עצים לקילומטר.

עולם החי במקום עשיר אף הוא ובו מינים פעילי לילה רבים כארנבות, שועלים, זאבים וצבועים, לצד מגוון חרקים, זוחלים ועופות. כאן חיה אוכלוסייה גדולה של צבאי נגב, המהווה כרבע מאוכלוסיית מין מדברי זה בישראל.

בחודש יוני האחרון נספרה אוכלוסיית הצבאים במקום ונמצא שהיא מונה כ- 250 פרטים. כמות גדולה זו מעידה על מצבה הטוב של אוכלוסיית הצבאים ועל התאוששות האוכלוסייה לעומת שני העשורים האחרונים. ארנבות רבות שנצפו באותה הספירה העידו גם הן על מצבה הטוב של השמורה.

בעברונה נחשפו ממצאים ארכיאולוגים רבים. הבולט בהם הוא חווה חקלאית בת יותר מ-1,200 שנים מתקופת בית אומייה. בעזרת טכנולוגיה שהובאה מפרס השכילו להוליך מים בתעלות תת-קרקעיות בשם פוגרות, בשיפוע של כ- 2 פרומיל, ממרגלות ההרים ועד שטח חקלאות. בשטח זה, בן כ- 2,000 דונם, גידלו בעבר תמרים, זיתים, שקדים, אפרסקים, חרובים, חיטה ושעורה. החווה החקלאית נחפרה והפכה לאתר תיירות פופולרי בשל העניין שבה וסמיכותה לאילת.