הושק בציפורי גן מקלט כמפלט לצמחים נדירים

12/05/2015

גן מקלט שהקימה רשות הטבע והגנים בגן לאומי ציפורי ישמור על גרעין של הצמחים הנדירים של הגליל התחתון האופייניים לאדמות הכבדות. בעתיד יוכל לשמש לזריעת צמחים אלו מחדש בבתי הגידול הטבעיים ואישוש אוכלוסייתם בטבע

גן מקלט בגן לאומי ציפורי צילמה: תמי קרן-רותם
גן מקלט בגן לאומי ציפורי צילמה: תמי קרן-רותם, גן מקלט בגן לאומי ציפורי צילמה: תמי קרן-רותם

ביום ב' 11/5/2015 השיקה רשות הטבע והגנים בגן הלאומי ציפורי שבגליל התחתון גן מקלט חדש לצמחים בסכנת הכחדה. הגן הוקם במימון קרן "ציוני דרך".

גני מקלט

גני מקלט הם אזורים מוגנים בתוך שמורות טבע או גנים לאומיים אליהם מועתקים ומגודלים בתנאים מבוקרים צמחים בסכנת הכחדה שהוגדרו מינים "אדומים" משום מידת האיום על המשך קיומם.

לדברי יפתח סיני, אקולוג מרחב גליל תחתון

"יעדיהם של גני המקלט להציל צמחייה נדירה ובסכנת הכחדה שנפגעת מאוד בשל איומי תשתיות ופיתוח וכן להרבות את הצמחים בגן ובחממה שבגן ולהעביר זרעים ושתילים של הצמחים לגנים נוספים ולהשבה ואישוש בטבע". במקביל מתבצעת בהם פעילות הסברה, הדרכה וחינוך לציבור המטיילים.

בגן המקלט בגן לאומי ציפורי גדלים צמחים נדירים ואדומים שמקורם באדמות הכבדות והמוצפות של בקעת בית נטופה וכן צמחים אדומים מאזורי אדמות כבדות אחרים. צמחי האדמות הכבדות הפכו בישראל לנדירים בשל היעלמותם של בתי הגידול המוצפים עקב הפיכת החקלאות המסורתית למודרנית ופיתוח ותשתיות רבות בשטח.​