הזמנה לֹיום עיון - כך מבצעת רשות הטבע והגנים שמירת טבע בישראלֹ - מפילֹוסופיה לֹמעשה

08/02/2018

מתקיים ביום א', 18 בפברואר 2018 , בבית חילֹ האוויר בהרצלֹיה

צילם דורון ניסים
צילם דורון ניסים

הרוח האנושית זקֱוקֱה לֹמקֱומות שבהם הטבע לֹא אורגן מחדִש בידִי האדִם

סדר יום

8:30 התכנסות

מושב מליאה וברכות

9:00 שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים – החוסן הלאומי של הטבע
9:20 אלון זסק, המשרד להגנת הסביבה

מושב ופאנל

בין שמירת טבע לבין צער בעלי חיים, ולא רק
יו"ר המושב – נעם לידר
9:30 פילוסופיה, שמירת טבע והקונפליקט בינה לבין צער בעלי חיים – ד"ר יהושע שקדי.
10:00 עמדת המשרד הממונה על חוק צב"ח – ד"ר דגנית בן דב, משרד החקלאות.
10:15 "למה להתחשב בצער בעלי חיים"? – גב' דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות.
10:45 שמירת טבע והגנה על בעלי החיים: ההתמודדות בזירה הפרלמנטרית – ח"כ יעל כהן-פארן.
11:00 שמירת טבע בחמלה: איך הרשות כיום יכולה להסתייע בתחום זה? – ד"ר דרור בן-עמי.
11:15 שמירת טבע ו"צער צמחים": מקום אקליפטוס המקור בישראל – ד"ר עוזי פז.
11:30 דיון פתוח בהשתתפות הקהל.

12:00 – הפסקת צהריים

נזקים לחקלאות, הרעלות, סניטציה, כלבת שימוש בחישה מרחוק
יו"ר המושב – רוני מלכא

12:55 סקירה כללית

13:00 כלבת בישראל – ד"ר רוני קינג.

13:15 התמודדות עם הרעלות בגולן – שרון לוי.

13:30 סניטציה וצבאים: תוצאות מפתיעות? – עמית דולב

13:45 תפקיד ופעולות משרד החקלאות בסניטציה – צפריר גרינהוט

14:00 הזאב, כיפה אדומה והצייד: על תקיפות הזאבים בדרום – ד"ר אסף צוער

14:15 דיון מונחה

יו"ר המושב – גלעד גבאי

12:55 סקירה כללית

13:00 ספירת צבאים מרחפן – ד"ר טל פולק

13:15 שילוב צילומי אוויר מרחפן בניטור צומח מעוצה בבתי גידול מדבריים – דן הראל

13:30 המשימה המדעית של הלוויין וונוס – פרופ' ארנון קרניאלי

13:45 שימוש ברחפן בחורש הים תיכוני – גלעד וייל

14:00 נחל אשלים ועברונה – על פוטנציאל כלי מיפוי וחישה מרחוק באסונות טבע שלמדנו על בשרנו – בעז פריפלד

14:15 דיון מונחה

 

14:30 מושב מליאה: סיכום מנקודת מבטו של outsiders מתעניינים –

ערן אטינגר, ענת לוינגרט, ניר פרוימן, משרד החקלאות

15:00 משוב מהקהל

15:30 סיום

להרשמה (חובה): 02-5005422 u.mada@npa.org.il