הזמנה לכנס השנתי בתכנון גנים לאומיים בנושא: חפירות ארכיאולוגיות ושימור - קשר עם הציבור

05/12/2018

'פתוח לרגל חפירות ארכיאולוגיות'
'פתוח לרגל עבודות שימור'
”Open for excavations“
”Open for conservation“
ביום חמישי, 13.12.18 , באוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, אולם 223

תמונה כנס עבודות חפירה ארכיאולוגית ושימור.jpg
תמונה כנס עבודות חפירה ארכיאולוגית ושימור.jpg

14:00 התכנסות
14:30 ברכות
14:45 Roberto Nardi (Italy) – Open for Conservation: Experiences from
the field in Communicating Conservatio

15:45 הפסקה

ארכיאולוגיה ושימור אל מול הציבור

יו"ר: צביקה צוק

16:15 ראובן פינסקי – שימור מורשת: מסקנות מהפעילות בשנים האחרונות
ומחשבות לעתיד
16:40 גיא שטיבל – פתוח, סגור, פתוח: ממשק חפירות וקהל במצדה
17:00 רביד אקשטיין – ארכיאולוגיה קהילתית, חיבור בין עבר והווה:
פרויקט חפירות תל שמרון והיישובים סביבו
17:20 יאיר עמיצור – "שביל הסנהדרין": הנחלה ומורשת גלילית
17:40 יובל גדות ועודד ליפשיץ – כמו אדוות במים: מעגלי העניין בחפירה
ברמת רחל ובתוצאותיה
18:00 אבי משיח – דילמות בשימור מורשת עם הציבור
18:20 דיון בהשתתפות הקהל, סיכום ומחשבות להמשך,
מנחה: זאב מרגלית