הטבע המקומי חוזר לשפך נחל שורק

11/08/2016

רשות הטבע והגנים תחל בשיקום עולם החי והצומח הארצישראלי באזור שפך נחל שורק במסגרת פרויקט לאומי לשיקום נחלים ברחבי הארץ.

שלדג גמדי - צילם יורם שפירר
שלדג גמדי - צילם יורם שפירר, שלדג גמדי - צילם יורם שפירר

השבת הנוף הטבעי

הנוף הטבעי, שאפיין את שפך נחל שורק וגדותיו במשך אלפי שנים, עומד לשוב ולהתחדש. פרויקט שיקומו של הנחל יוצא לדרך באוגוסט 2016 וצפוי להסתיים בסוף קיץ 2017.

מטרת השיקום היא להשיב את נופיו הטבעיים של שפך הנחל, על החי וצומח שבו, כפי שהיו טרם התערבותו הרבה של האדם. במסגרת השיקום יושבו לאורך הגדות של נחל שורק שטחים לחים ובריכות מים, שאפיינו אותו בעבר, ואיתם מיני צומח מקומיים שהלכו ונעלמו ממנו עם השנים, כגון: גומא פפירוס, עב קנה, שנית גדולה, נענע משובלת ונימפיאה תכולה. בעולם החי צפויה התבססותם של עופות מים וציפורי סבך, כגון: שלדג גמדי, פרפור עקוד, צולל ביצות, מיני ברווזים ואנפות ובעלי חיים נוספים כגון: צב רך, צב ביצה וחתול ביצות.​

הערכות​ לשיקום השטח

לבחירת מיקום השיקום קדמה עבודת ניטור מעמיקה שנערכה בראשות אבי אוזן, אקולוג בתי גידול לחים ברשות הטבע והגנים אשר כללה בין היתר, עשרות קידוחי מחקר לאיתור השטח המיטבי הנדרש לפעולת השיקום, סקר הידרו-גיאולוגי וסקר צומח נרחב בכל אגן נחל שורק לתכנון השיקום הצמחי, תוך ליווי צמוד של אנשי מקצוע מומחים בתחום.

במהלך עבודות השיקום ולמען הצלחתו יבוצע דילול מדוד, מתוכנן ומבוקר, של עצי אקליפטוס במתחם המשוקם. נושא דילול האקליפטוסים נבחן במקצועיות וברגישות מרבית ונחיצותו נבחנה פרטנית עד לרמת העץ הבודד. עצים גדולים המיועדים לשימור, סומנו באופן ברור ומוקפד בשטח כך שלא ייפגעו במסגרת העבודות.

אבי אוזן, אקולוג בתי גידול לחים ברשות הטבע והגנים ציין: "ביצות מישור החוף היוו קרקע פורייה לקיומו של עולם חי וצומח עשיר, הכולל מינים נדירים. הגן הלאומי שורק מתאפיין בשילוב של בתי גידול לחים כגון ערוץ הנחל, גדותיו ובריכות מים עם בית גידול של חולות מיוצבים. בתי הגידול הללו נדירים ועשירים בצמחים אשר חלקם נמצאים בסכנת הכחדה.

עצי אקליפטוס הנטועים בצפיפות רבה מונעים את התאוששות הצומח הישראלי המקומי, בנוסף, יונקים עצי האקליפטוס את מי התהום המקומיים וגורמים לירידת המפלס וייבוש הביצה.

במסגרת הפעולות לשיקום בתי הגידול הביצתיים, גילינו כי ברגע שסיפקנו תנאים מתאימים ואופטימליים בשטח, היינו עדים להופעה ספונטנית של מיני צומח נדיר שהתקיימו באזורי ביצה בעבר. לדוגמא, הופעה ספונטנית של ורד צידוני ודוחנן קיפח שהם "מינים אדומים". כך קרה גם בעיינות גבתון – לאחר פעולות שיקום שנערכו באזור, נצפה שם לראשונה קינון מוצלח של צולל ביצות, ברווז נדיר שקינן בהמוניו בעבר בארץ וכמעט נעלם. זוהי תגובה טבעית למהלך ואנו ניווכח במיני צומח וחי רבים שחוזרים להופיע כתוצאה מכך גם בנחל שורק". הוסיף, אבי אוזן.

במטרה להמשיך ולאפשר לטבע באזור לשגשג, ימשיכו להיערך פעולות שיקום ולאחר שהמקום יתאושש, תבוצע תכנית שבילים לקהל ושיקום בדגש אקולוגי. כל הפעולות תלווינה בפיקוח הדוק וצמוד של אנשי מקצוע מרשות הטבע והגנים.

הפרויקט מבוצע בהובלת רשות הטבע והגנים בשיתוף עם רשות ניקוז נחל שורק ובתיאום מלא עם המועצה האזורית גן רווה.