הכול תלוי בחושך

מאת: ענבל אילון 07.06.2021

הים הוא לי כמו בית שני. כל יום אני במים, חווה מראות חדשים של השונית והם תמיד מרגשים אותי מחדש. כיום אני עובדת במעבדה הימית באילת, ומתוך רצון להבין עד כמה אנחנו פוגעים בשונית ואם ניתן לשנות את המצב אני בודקת בעבודת הדוקטורט שלי גם את השפעתה של תאורת לילה בקרבת השונית על האלמוגים. כאן אני מציגה לפניכם את המחקר שלנו בנושא זה.

צילום_ עליזה רשף, מתוך אתר פיקיויקי
צילום_ עליזה רשף, מתוך אתר פיקיויקי, צילום: עליזה רשף, מתוך אתר פיקיויקי

שונית אלמוגים הינה מערכת אקולוגית בעלת מגוון המינים הגדול והמורכב ביותר בכדור הארץ. השונית מהווה מקור מזון ופרנסה לאוכלוסיית האדם החיה בסמיכות לה ומשמשת הן אזור תיירות והן מגן מפני סערות בערי חוף בזכות המבנה הפיזי שלה. אלא שבעשורים האחרונים שוניות האלמוגים בעולם החלו להידרדר בקצב מואץ משתי סיבות עיקריות: ההתחממות הגלובלית גורמת להלבנת האלמוגים ולתמותתם; וקצב גידול האוכלוסייה המהיר בערי החוף מחריף את העקות שאליהן נחשפות השוניות, כגון פעילות נרחבת בכלי שיט, הקמת אסדות קידוח נפט וגז, דיג יתר, זיהום מכימיקלים, ועוד.

העלייה המתמשכת בשימוש בתאורה מלאכותית בלילה לאורך החופים גורמת ללחץ נוסף על המערכת הימית ובכך להפרעות אקולוגיות מגוונות. בשנים האחרונות נתגלה כי זיהום אור ממקור מלאכותי בלילה (ALAN –Artificial Light At Night) משפיע על מנגנונים ביולוגיים, פיזיולוגיים והתנהגותיים בבעלי החיים, בצמחים ובבני האדם. הסיבה היא שתאורה מלאכותית בלילה ממסכת את זריחת הירח, את המחזור שלו ואת אור הכוכבים.

אורגניזמים ימיים רבים מסונכרנים עם מחזוריות: מחזוריות גאות ושפל, מחזוריות ירחית ומחזוריות עונות השנה, והן תנאים הכרחיים לזמני התנהגות, לשעות פעילות, לתזונה, לרבייה ולתהליכים פיזיולוגיים אחרים. מחקרים שנעשו במערכות ימיות הראו כי תאורה מלאכותית בלילה גורמת להפרעות ביולוגיות, פיזיולוגיות והתנהגותיות באורגניזמים ימיים ובהם אלמוגים. מאחר שבריאות השונית מושפעת מיכולות גיוס והתיישבות של אלמוגים צעירים, שיבוש במחזור הרבייה של האלמוגים עלול לפגוע בהמשך קיומה של השונית ובהתפתחותה, ולכן החלטנו לבדוק את מנגנון הרבייה והתזמון באלמוגים בתנאי חשיפה לזיהום אור ממקור מלאכותי בשעות החשכה. ממחקרים קודמים ידוע כי מחזור הרבייה באלמוגים מתוזמן לזמן מדויק בתאריך אחד בשנה. סנכרון שחרור תוצרי הרבייה (תאי המין הזכריים והנקביים נקראים גם גמטות) של האלמוגים לעמודת המים בשעות הלילה בעת ובעונה אחת הוא סוד ההצלחה של שלב ההפריה ויצירת אלמוגים חדשים, ובכך חשיבותו. כיום ידוע כי תזמון הרבייה באלמוגים מסונכרן עם מופע הירח והיא מתרחשת ימים מספר לאחר ליל ירח מלא בדרך כלל. היכולת לתזמן מועד רבייה באלמוגים חסרי איברי ראייה נסמכת על קולטנים רגישים לשינויים באור ועל אותות כימיים שעוזרים לסנכרן את השעון הביולוגי באלמוג.

אם כן, תרומתו של מחקר זה היא הצגת השפעת זיהום האור ממקור מלאכותי בשעות הלילה על המשך קיומם של האלמוגים. המחקר נעשה באזור ״נאיבי״ בפיליפינים, שבו חלקים נרחבים מהשוניות אינם נחשפים לזיהום אור ממקור מלאכותי בלילה, והוא נעשה בשיתוף פעולה עם חוקרים ממעבדה ימית בפיליפינים. במשך שלושה חודשים, מאמצע ינואר 2019 עד אמצע מרץ 2019, נחשפו מושבות אלמוגים לזיהום אור לילי השווה בעוצמתו לזיהום בשוניות במפרץ אילת, החשופות לזיהום אור ממקור עירוני. החשיפה הייתה מבוקרת. שני מיני האלמוגים בניסוי היו מהסוג שיטית. המערך היה של שלושה טיפולים שונים במספר כולל של 90 מושבות. התאורה שנבחרה לשמש מקור זיהום בשעות הלילה הייתה מסוג לד, והשתמשנו בשני אורכי גל: אחד מכונה ״אור לבן״ והוא בעל עוצמה גבוהה של אורכי גל כחול, ואחד מסוג ״אור חם״ בעל עוצמה גבוהה באורכי גל צהוב. התאורה שנבחרה דימתה תאורת רחוב או תאורות בשימוש ביתי. בקבוצת הביקורת היו מושבות אלמוגים בתאורה טבעית של מופע הירח והכוכבים. במהלך הניסוי עקבנו אחר התפתחות תאי המין באלמוגים עלי ידי היסטולוגיה – שיטה המאפשרת לראות שינויים בתוך הרקמות.

מלבד ניתוח התפתחות תאי המין במשך שלושה חודשים, עקבנו עד מועד הרבייה במרץ אחר התנהגות שחרור תוצרי הרבייה והתזמון במושבות הניסוי. התצפיות הראו תוצאות מובהקות: בעוד שמושבות האלמוגים שהיו בתנאים טבעיים שחררו את תוצרי הרבייה בהתאם לזמני הרבייה בשונית הטבעית, מושבות האלמוגים שנחשפו לזיהום אור מתמשך בשלושת חודשי הניסוי לא שחררו את תאי הזרע והביציות. מניתוח ההיסטולוגיה נמצא כי תהליך הבשלת תאי הזרע והביצה במושבות אלמוגים ששהו בתנאי זיהום אור בלילה נפגעו והראו חוסר בשלות בתהליך התפתחות תאי המין. אם כך, בתקופת הניסוי נפגעו יכולת הסנכרון והשחרור של תאי המין והבשלתם בהשפעת האור.

כדי להרחיב את נקודת המבט יצרנו גם מפה של תפוצת שוניות של אלמוגים בעולם החשופות לזיהום אור בשל קרבתן לאזורי חוף אורבניים שבהם קצב גידול האוכלוסייה והפיתוח העירוני מואצים. מניתוח המפה ניתן להבחין שאזור הים האדום, ובמיוחד מפרץ אילת–עקבה, הוא אחד האזורים הסובלים מזיהום אור ניכר בהשוואה לאזורים אחרים בעולם.

ממצאי עבודה זו ועבודות קודמות שנעשו במפרץ אילת מוכיחים באופן מובהק כי למקור אור מלאכותי בלילה, קרי זיהום אור, יש השפעה שלילית על האלמוגים: על מנגנון הרבייה שלהם ועל הפיזיולוגיה והשעון הביולוגי שלהם, וזה מעיד על עקה כרונית ומתמשכת. שוניות מפרץ אילת–עקבה הן ייחודיות בעולם, אולם הן נחשפות ללחצי סביבה מתמשכים, לזיהום אור ולפיתוח עירוני מואץ, ולחצים אלו צריכים לשמש תמרורי הזהרה ולעודד תכנון זהיר וידידותי יותר על מנת למזער את הנזקים לשונית.

כיום אנו עוזרים למקבלי ההחלטות לבדוק אם אפשר להחליף את סוג התאורה שבשימוש עתה לתאורה ידידותית לשונית, היינו תאורה חמה, שמשפיעה פחות מתאורה קרה, ואם ניתן להפחית את עוצמת האור ואת שעות ההארה בשעות הלילה ולכוון את התאורה בזווית שלא תגיע לשונית. בזו חשיבותו של המחקר – בהעלאת מודעות.

כבו את האור, הדליקו את הלילה. לילה טוב.

>> לחצו כאן כדי לקרוא עוד על הנושא