הלוטרות בסכנת הכחדה

02/06/2014

"הלוטרות בישראל נמצאות בסכנת הכחדה ממשית, בגלל קיטוע ואובדן של בתי גידול", כך קובע סקר חדש של רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. הסקר מצא כי מספרם של הלוטרות ירד בעמק החולה, בירדן ההררי, ברמת הגולן, באגן הכנרת, בעמק הירדן, בעמק חרוד ובעמק בית שאן.

לוטרה - צילם דרור גלילי, רשות הטבע והגנים
לוטרה - צילם דרור גלילי, רשות הטבע והגנים, לוטרה - צילם דרור גלילי, רשות הטבע והגנים

"לוטרות הן טורפות על במארג המזון של בית הגידול הלח ונוכחות הלוטרות במערכת אקולוגית מהווה סמן חשוב לבריאות המערכת והמגוון הביולוגי בה", מסבירים כותבי הדוח: עמית דולב מרשות הטבע והגנים, שמוליק ידוב ורוני שחל מהחברה להגנת הטבע.

אודות הלוטרות

"בישראל, עד ראשית המאה העשרים, היו הלוטרות נפוצות בכל נחלי החוף, מגבול הלבנון ועד שורק, וכן לאורך אגן הירדן, ממקורותיו ועד לים המלח, כולל אגם החולה והכנרת, עמק בית שאן, עמק חרוד ועמק יזרעאל. בעשורים האחרונים חלה הרעה דרמטית במצבן של הלוטרות ובתפוצתן ולכן היא מוגדרת בישראל כמין בסכנת הכחדה חמורה."

מתוצאות הסקר עולה כי בשנת 2014 נדגמו 106 אתרים בכל האזורים הפוטנציאליים של הלוטרות, והתוצאות מראות על מגמה מדאיגה של דעיכה בגודל האוכלוסייה, גם באזורים שבהם קיימת עדיין אוכלוסייה יציבה. בעמק החולה ובירדן ההררי, ישנה ירידה של 9 אחוז ביחס לשנה שעברה. ברמת הגולן, לראשונה מאז שנת 2000, לא נמצאו סימנים ללוטרות.
"זה נתון מדאיג", מציינים ידוב, שחל ודולב. באגן הכנרת ועמק הירדן, חלה ירידה חדה של 18 אחוז בהימצאות לוטרות. בעמק חרוד ועמק בית שאן, זו השנה השלישית בה לא נמצאו כלל סימנים ללוטרות ובעמק יזרעאל ועמק זבולון, לא נמצאו לוטרות, זו השנה הרביעית ברציפות, לאחר שבשנת 2010 הסקר מצא כמות יפה של לוטרות.

"התפוצה של אוכלוסיית הלוטרות הולכת ומצטמצמת ונמצאת בסכנה ממשית, בשל קיטוע ואובדן של בתי גידול", מסכמים ידוב ודולב. סיכויי האכלוס מחדש של אתרים הצטמצמו במהלך 15 השנים האחרונות וסיכויי ההכחדה של בתי גידול גדלו ונמצאים בסכנה מתמדת.
הנתונים השנה הוכיחו כי ישנה ירידה של הימצאות לוטרות גם באזורים היציבים לכאורה – עמק החולה והכנרת. חשוב לציין שעד לפני 3 שנים היו 3 אתרים יציבים – עמק בין שאן, החולה והכנרת. בשנים האחרונות נעלמו הלוטרות מעמק בית שאן ויש חשש ליציבות האוכלוסייה בעמק החולה, לאור הירידה בהיקף בריכות הדגים בו, שמשמשות תחליף לאגם החולה שיובש".

לאור הממצאים, מציעים ידוב, שחל ודולב לנקוט במספר צעדים במקביל, על מנת למנוע את היעלמות הלוטרות מישראל: הקמת גרעין רבייה אפקטיבי והיערכות להשבה ואישוש אוכלוסיות, לפעול לשיקום המסדרונות האקולוגיים המקשרים בין בתי הגידול של הלוטרות, ובייחוד הירדן הדרומי, המקשר בין החולה והכנרת לעמק חרוד, ויש לשקול לשקם גופי מים כגון בריכות דגים שננטשו, והפיכתם לבתי גידול לחים, הטובים לשמירת אוכלוסייה יציבה ומתרבה של לוטרות.

מעתה גם הלוטרות חוצות את הכביש בבטחה