הנשרים נחמה ורובי שוחררו לטבע

29/06/2016

ביום ג' 28.6.2016, שחררה רעיית הנשיא הגברת נחמה ריבלין שני נשרים הנקראים של שמה ועל שמו של נשיא המדינה מר רובי ריבלין.

משחררים נשרים עם נחמה ריבלין-1
מימין:יצחק בלמס, משנה למנכ"ל חברת החשמל, יגאל מילר, אחראי רביית דורסים ברט"ג, הגב' נחמה ריבלין, רעיית הנשיא, שאול גולדשטיין מנכ"ל רט"ג

האירוע התקיים בחי בר כרמל לציון 20 שנה לפרויקט "פורשים כנף".

הפרויקט בשיתוף פעולה של רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, חברת החשמל, גן החיו התנכ"י, קרן היסוד וחברת ארקיע בו פועלים הגופים למנוע את הכחדת הנשרים בישראל ולמנוע את הפגיעה הקשה באוכלוסייה.

ביום שלישי, כב' סין תשע"ו  הנשרים נחמה ורובי  שוחררו לטבע מהחי-בר בכרמל, בטקס לציון 20 שנה ל"פורשים כנף", במעמד הגב' נחמה ריבלין, אשת הנשיא ובכירי רשות הטבע והגנים, חברת החשמל והחברה להגנת הטבע.

הנשרים נחמה ורובי, האחד יליד גרעין הרבייה והשני מיובא מספרד, שוחררו כאמור לטבע, על מנת לשמר ולהרבות את אוכלוסיית הנשרים בארץ.

נחמה ריבלין, רעיית הנשיא: "אנחנו עומדים בפני סכנת הכחדת הנשרים בארץ ישראל. עלינו לוודא שהנשרים אינם משוחררים אל מותם- להשקיע ולהגביר את האכיפה והחינוך כדי שהטבע הישראלי, יאפשר קליטה וקיום של חיות בר גדולות. ללא שינוי יסודי ומשמעותי, שחרור העופות הגדולים יהיה חסר תועלת. ולכן, בשמי ובשם כל שוחרי הטבע בארץ אני מבקשת לטפל בבעיית ההרעלה. לנשרים שלנו שעד היום גודלו במסירות ובאהבה אך ללא חופש, אני מאחלת היום שתפרשו כנף, תדאו לשחקים, הגביהו עוף ומצאו אהבה. ומדי פעם חזרו אלינו לדרישת שלום ממרחקים.

שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "פרויקט "פורשים כנף" עמד בכל הציפיות והמטרות: מניעת הכחדת הנשרים, ועופות דורסים אחרים.  לא שהמצב משביע את דעתנו, אך אלמלא חברת החשמל היתה נרתמת וביחד עם החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, מבצעות את הפרויקט, ייתכן וכיום לא היו לא חלק מאוכלוסיות הדורסים בישראל.

יצחק בלמס, משנה למנכ"ל חברת החשמל: "לפני 20 שנה, עוד לפני שדיברו על אחריות תאגידית ולא ממש ידעו מה זו קיימות, חברת החשמל תמיד היתה שם בכל הקשור להשתלבותה ולשמירתה על הטבע ועל הסביבה בה היא פועלת. 20 שנה שאנו ממגנים קווי החשמל מפני התחשמלות נשרים ועופות אחרים ואני גאה בשותפות שנרקמה בין חברת החשמל עם רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.  כולנו גופים רציניים, חדורי מוטיבציה, מובילים במשק הישראלי בתחום הסביבה והאנרגיה ואני בטוח שהשותפות המוצלחת שלנו, תמשיך ותקצור פירות ותרבה שפע גוזלים גם בעשרים השנים הבאות לפחות".

רקע על פרויקט "פורשים כנף"

בשנת 1996 חברו יחדיו ביחד רשות הטבע והגנים, חברת החשמל והחברה להגנת הטבע – במטרה להגן על אוכלוסיית הנשרים בישראל. שלושת הגופים שאפו למנוע את הכחדת הנשרים ולפצות על הפגיעה הקשה באוכלוסייה בין היתר מהתחשמלות. ובכך, להוות סמן ימני לגורמים נוספים במשק הישראלי ובכלל, בתקווה שיבואו אחריהם ויסייעו לאושש את אוכלוסיית הנשרים, הן באמצעות פעולות מחקר ופעולות מעשיות המתבצעות בשטח והן באמצעות פעילות חינוכית והסברתית, שמטרתה לקרב את הציבור הרחב לנושא. בהמשך הדרך התרחב הפרויקט ותחת כנפיו הוכנסו גם עופות דורסים נוספים, חלקם נדירים ביותר, המצויים בסכנת הכחדה.

בצד ההגנה על הנשרים במיוחד ועל העופות הדורסים בכלל, הפרויקט גם נועד למזער את הפגיעה לעופות מקווי המתח ואת הנזקים שנגרמים לחברת החשמל ולמשק הלאומי בישראל עקב התחשמלות עופות גדולים על תיילי חשמל.  חברת החשמל עוסקת כבר שנים במיגון קווי החשמל מפני התחשמלות נשרים ועופות אחרים, פעילות המתואמת עם הגופים הסביבתיים נושאת תוצאות מרשימות.
התוכנית משלבת גם פעילות מחקרית ופעולות לאישוש מינים לצד חינוך הדור הצעיר לשמירה על העופות הדורסים והטבע בישראל בכלל. רשות הטבע והגנים משקיעה משאבים רבים בהגנה על מושבות הנשרים בצפון ובדרום כאחד, בין השאר על ידי גרעין רבייה שבסיוע גן החיות התנכ"י "מייצר" נשרים המשוחררים לטבע. התוכנית מסייעת רבות למאמץ זה על ידי הפעלת תכניות חינוכיות בקרב הדור הבא, בעיקר בנושא הרעלות והשימוש בחומרי הדברה, לצד המשך הפעילות החשובה של מיגון עמודי חשמל.

בד בבד עם טיפול במגוון סוגיות המיגון, תרם הפרויקט להעמקת המחקר בנושאים הקשורים לשימור אוכלוסיית העופות הדורסים בישראל. במסגרתו, הורחבו איסוף המידע ופיתוח שיטות למיגון קווי החשמל על-ידי חברת החשמל.

הפעילות מופנית לפעולות לשמירה על הדורסים בממשק עם הטבע, ליצירת נקודות האכלה, לפעולות הסברה בקרב תלמידי ישראל והציבור הרחב ולמיגון קווי חשמל מפני התחשמלות בנקודות המועדות לכך.

מימין: יצחק בלמס, משנה למנכ"ל חברת החשמל, יגאל מילר, אחראי רביית דורסים ברט"ג, הגב' נחמה ריבליך, רעיית הנשיא, שאול גולדשטיין, מנכ"ל רט"ג ואורן הלמן, סמנכ"ל חברת החשמל – צלם: שטיינר