הסדרים חדשים בתחום יבוא עופות לישראל

15.10.2013

רשות הטבע והגנים פועלת מתוקף סמכותה ומתירה ייבוא של מיני חיות בר לארץ. התרת ייבוא של חיות בר לישראל מחייבת את רשות הטבע והגנים לנקוט בכל הצעדים המתבקשים על מנת למנוע פגיעה בחיות הבר הארצישראלית ולסכל כניסת מינים פולשים.

תוכים - צילם אריה קלר, רשות הטבע והגנים
תוכים - צילם אריה קלר, רשות הטבע והגנים

בשנים האחרונות שקדה רשות הטבע והגנים על הכנסת שינויים בתחום הייבוא ואף נועצה ביבואנים עצמם על מנת ללמוד את הנושא הן בארץ והן בעולם מתוך כוונה לייעל ולתת שירות טוב יותר.

היום אנו מתחילים שינוי משמעותי אשר יכלול בעתיד הקרוב גם מעבר לסביבת עבודה ממוחשבת וממשק נוח למשתמש.

על-פי מדיניות הרשות החל משנת 2013 יוגבלו היתרי יבוא למינים לא-ישראליים משש סדרות של עופות בלבד

  1. ציפורי-שיר Passeriformes
  2. תוכאיים Psittaciformes
  3. יונאים Columbiformes.
  4. תרנגולאיים Galliformes
  5. קוקיתאיים Cuculiformes
  6. נקראים Piciformes

לקישורים

מצורף כאן מסמך המיועד ליבואני ציפורים והמגדיר את הסדרים החדשים בתחום יבוא עופות לישראל.

כמו כן מצורפות לנוחיותכם שתי רשימות של עופות מהסדרות לעיל

תוקף הרשימות החל מיום 1 בנובמבר 2013

מדובר במנגנון חדש ומורכב אשר יופעל השנה באופן מצומצם ולכן יוכל כל יבואן רשום להגיש עד 4 בקשות בשנה לוועדה.
החל מיום : 1.11.13
הבקשה תוגש לגב' אתי סבג בדואר אלקטרוני: import@npa.org.il למבקש יישלח אישור קבלה.