הסתיימה ספירת היעלים במדבר יהודה

10.10.2013

לפי תוצאות הספירה, בהתייחסות רב שנתית - גודל אוכלוסיית היעלים במדבר יהודה נשאר יציב.

יעלים במדבר יהודה
יעלים במדבר יהודה

לפיהספירה השנתית של היעלים התקיימה השבוע לאורך כביש ים המלח ליד נקודות שתייה שהרשות הציבה ליעלים באופן קבוע, בשיתוף עם חברת מקורות.
נספרו 150 יעלים באזור הגן הלאומי קומראן, שמורת הטבע עיינות צוקים, מצוקי דרגות, עין סלבדורה ונחל חצצון.

לדברי עמוס סבח, אקולוג מחוז יו"ש

ביחס לספירות בשנה שעברה יש ירידה, לכאורה. אך בהתייחסות רב-שנתית גודל האוכלוסייה נשאר יציב.

היעלים – סמל שמירת הטבע בישראל

היעל הנובי, מלך מצוקי המדבר, נמצא בסכנת הכחדה עולמית. בארץ אוכלוסיותיו בעבר קטנו והגיעו עד סף הכחדה עקב צייד מכוון. פעולות הסברה וחקיקת החוק להגנת חיית הבר (תשט"ו 1955), הקטינו את הפגיעה בהם ובמהלך השנים אוכלוסייתם התאוששה.

זו אחת הסיבות לשילובו של היעל בסמלה של רשות הטבע והגנים, שהמאמצים לשמירה עליו בעבר ובימינו מייצגים הצלחה בולטת בפעולות הנעשות לשמירת הטבע בישראל.

גם בימינו נמצאים היעלים תחת איומים שונים בסביבת מחייתם הטבעית בנגב, במדבר יהודה ובהרי אילת. משום כך מקיימת רשות הטבע והגנים מפקד רב-שנתי של גודל האוכלוסיות, המשמש להערכת מצבן.
ספירת הפרטים נעשית בסתיו, עונת החיזור של היעלים. בעונה זו מצמיחים הזכרים פרווה כהה בצוואר ובחזה, המשמשת כסימן חזותי בולט כלפי פרטים אחרים בזמן החיזור אחר נקבות ובעימותים בין הזכרים. הפרווה הכהה מבליטה את הזכרים ומאפשרת לסוקרים לאתר אותם ואת הנקבות והצעירים סביבם.

קישורים