הצטרפות להסכם סוכנים והצעות לקהל המאורגן

19/07/2017

הסדר שוברים מיוחד לסוכני תיירות וחברות הפקה חדשים, המאפשר כניסת קבוצות עם שובר וקבלת עמלת סוכן

עמדת הרעות בגן לאומי קסטל
עמדת הרעות בגן לאומי קסטל

שלושה שלבים וזהו:

 1. חתימה ומשלוח של טופס הצטרפות ושובר דוגמא.
  לטופס ההצטרפות הקישו כאן
  לעריכת שובר הדוגמא הקישו כאן.
 2. חתימה על חוזה עבודה מול הרשות על ידי מורשה חתימה ועו"ד או רואה חשבון של החברה או העסק.
 3. משלוח החוזה המקורי חתום בצירוף אישור ערבות בנקאית.

האותיות הקטנות שחשוב לדעת:

 1. עמלת סוכן ניתנת רק עבור קבוצות מעל 30 משתתפים (אלא אם מדובר בפעילות פיקס פרייס ללא קשר לכמות המשתתפים).
 2. תנאי תשלום – שוטף +30 מיום משלוח החשבון ע"י הרשות.
 3. רשות הטבע והגנים שומרת לעצמה את שיקול הדעת על אישור ההסכם עם החברה הפונה.

התנאים והכללים להסדר שוברים

1. חתימה על בקשה להצטרפות להסדר שוברים.

2. הפקדת בטחונות בהתאם לדרישת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"): ערבות בנקאית.

3. הכנת שובר כניסה לאתרי הרשות ע"י הלקוח המבקש להצטרף להסדר השוברים כשמצוינים בו הפרטים הבאים (להלן: "שובר הלקוח"):

 • פרטי הלקוח: שם, מספר ח.פ. / עוסק , כתובת, דוא"ל ומספרי טלפון.
 • רישום קוד סוכן על פי מספר שיתקבל מהרשות.
 • רישום השובר במספר סידורי.
 • תאריך כניסה.
 • מספר וסוג המבקרים.
 • שם הקבוצה ו/או מספר הקבוצה.
 • שם המדריך מספר נייד וחתימה.

4. במועד ביקור באתרי הרשות חובה להציג ולהשאיר בקופת האתר את שובר הלקוח המקורי +העתק.

5. לקוח בהסדר השוברים זכאי להנחה מאגרת הכניסה לאתרי הרשות (למעט האתרים בית ינאי, פלמחים וחניוני פארק הכרמל) בשיעור של 10%. יובהר, כי ההנחה הנ"ל תינתן לקבוצות של 30 מבקרים ומעלה בלבד.

הנחה מאגרת הכניסה לאתרים, כאמור, תינתן מהמחיר לקבוצה בהתאם לסוג המבקר (מבוגר/ילד).

6. למען הסר ספק יובהר, כי לא תינתן הנחה לשירותים ו/או פעילויות נוספות הניתנים והמתקיימים באתרי הרשות, ובכלל זה, שימוש ברכבל בגן לאומי מצדה*, לינות באתרי הרשות, סיורי עששיות, הדרכות, מופעים, מרכזי שירות, מסעדות וכיו"ב.

7. הלקוח, כנגד קבלת דרישת תשלום מאת הרשות, יפרע את מלוא התשלום הנדרש בתנאי תשלום שוטף + 30 יום מיום משלוח החשבון ע"י הרשות.

8. רישומי הקופה של הרשות, יהוו ראיה מכרעת באשר למספר הכניסות לאתרי הרשות, אשר בוצעו על ידי מי מטעמו של הלקוח בהסדר השוברים.

9. הרשות אינה אחראית על פעולה שבוצעה ע"י אוחז בשובר אשר נחזה להיות כשובר של הלקוח.

10. רשימת האתרים הנכללים בהסדר שוברים ומחירון אגרות הכניסה מופיעים באתר האינטרנט הרשמי של הרשות.

11. התנאים המפורטים במסמך עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות. יש להתעדכן בשינויים כאן באתר האינטרנט הרשמי של רשות הטבע והגנים.

לפרטים:

עמית לבקוב – מנהל אגף מכירות
טלפון: ‎054-5725373​ דוא"ל: amitl@npa.org.il

הערות

* בחתימה על הסכם מיוחד וקבלת אשראי של עד 10,000 ₪

* ט.ל.ח

* רכבל גן לאומי מצדה: מבוגר 46 ₪ (דו כיווני), 28 ₪ (כיוון אחד), רכבל ילד 28 ₪ (דו כיווני) 14 ₪ (כיוון אחד)