הקורמורן הגדול שב לכנרת

21/03/2015

יותר מ-17,000 קורמורנים נצפו בספירה הארצית של רשות הטבע והגנים בינואר 2015. לאחר הפסקה בת חמש שנים שבו הקורמורנים לחרוף בכנרת במספרים גדולים, וכך עשוי לקטון הנזק שהם גורמים למגדלי הדגים בברכות

קורמורנים בתעופה- צילם דורון ניסים
קורמורנים בתעופה- צילם דורון ניסים, קורמורנים בתעופה- צילם דורון ניסים

קורמורן גדול הוא עוף מים הניזון מדגים שהוא צד במי ים ובמקורות מים מתוקים על היבשה. הקורמורן נוטה להתלהק, ולעתים הוא נצפה בלהקות בנות אלפי פרטים

בכל חורף שוהים בישראל עשרות אלפי פרטים, והם הניזונים מדגים במקורות מים טבעיים, ובהם הכנרת, וכן מדגים שבברכות לגידול דגים.

מסיכום ספירת הקורמורנים הארצית שהתנהלה בינואר 2015 מתברר כי מספר הקורמורנים החורפים השנה בישראל עולה על 17,000 – עלייה של כ-3,000 פרטים בהשוואה לשנה שעברה.

הקורמורנים שבו לכנרת

לאחר חמש שנים של הפסקה שב אגן הכנרת להיות אתר החריפה המרכזי של עוף זה בישראל. חזרתם של הקורמורנים לכנרת עשויה להקטין את הנזק שהם גורמים בכל שנה למגדלי הדגים בברכות הדגים. ואולם עתה דייגי הכנרת מתלוננים שהקורמורנים אחראים לירידה החריפה בשלל הדיג שלהם, ושעיקר הפגיעה באה לידי ביטוי בשלל אמנון הגליל, הדג בעל החשיבות המסחרית הגבוהה ביותר מבין דגי הכנרת. עם זאת, מחקרים שערכה רשות הטבע והגנים שוללים את הטענות האלה. מחקר שערכה יפעת ארצי, אקולוגית שמורת הטבע החולה, הצביע על כמות הדגים הממוצעת שקורמורן אחד ניזון ממנה ביום, ומחקר נוסף הראה שהקורמורנים ניזונים מ-18 עד 38 טונות דגים ממשפחת האמנוניים בשנה מהכנרת – כמות שאינה יכולה להסביר את הירידה בשלל דיג בכנרת מכ-2,000 טונות בשנה בראשית שנות ה-90' למאות טונות בשנה בימינו. יתר על כן, שיעור ניכר ממזונם של הקורמורנים הם דגים חסרי ערך מסחרי. לפיכך, החוקרים סבורים שאין להטיל על הקורמורנים את האשמה בירידה בשלל הדיג בכנרת. ​