התוכנית לניטור מחלות בחיות בר בישראל

14/08/2020

התוכנית לניטור מחלות בחיות בר בישראל (IWDS) היא תוכנית לאומית המשותפת לרשות הטבע והגנים, משרד הבריאות, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה.

לוגו התוכנית לניטור מחלות בחיות בר בישראל
לוגו התוכנית לניטור מחלות בחיות בר בישראל

התוכנית הושקה בסוף 2013 והינה מושתתת על גישת "עולם אחד-בריאות-אחת" One-Health:

המגמה של עלייה בהיקף ובמספר המחלות הזיהומיות המגיחות והמתפרצות בעשרות השנים האחרונות מיוחסת לעליה בחשיפה של בני אדם וחיות משק לפתוגנים שמקורם בחיות בר. על פי תפישת "עולם אחד-בריאות אחת" מניעת התחלואה בבני אדם בישראל מחייבת ניטור של הפתוגנים בחיות הבר שיבוצע במסגרת פעילות משותפת של משרדי הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.

מצורפות תעודות משלוח למכון הוטרינרי – לחצו כאן

 

Israel Wildlife Disease Surveillance Program

Israel Wildlife Disease Surveillance Program is a national program of the Nature and Parks Authority, Ministry of Health, Ministry of Environmental Protection and the Ministry of Agriculture.

The IWDS program launched on the end of 2013 and it is based on the One-heal approach.

Emergence and reemergence of infectious diseases has occurred globally over the last decades. The majority of emerging infectious diseases in humans are zoonotic diseases and 75% of them are of wildlife origin. The understanding that the health of human, livestock, wildlife and the environment are connected to each other is expressed in the 'One Health' approach. According to the One-Health approach, dealing the increment of the emerging diseases mandates ongoing nationwide wildlife surveillance