פעילות קהילתית בישובים ובמסגרות בלתי פורמליות

21.08.2022

קהילה – משפחות, מבוגרים ומסגרות חינוך בלתי פורמליות

משפחות מקיבוץ יד מרדכי מכשירות את השטח לעבודות שימור בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון
משפחות מקיבוץ יד מרדכי מכשירות את השטח לעבודות שימור בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון, משפחות מקיבוץ יד מרדכי מכשירות את השטח לעבודות שימור בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון

המטרה

לחבר את תושבי האזור לערכי הטבע והנוף שבו, ולעודד אותם לעשייה תורמת לסביבה.

הדרך

הקהילות ביישובים מהוות פלטפורמה ליצירת שיח קהילתי רב דורי ורב מקצועי, הכולל שיתוף בעלי תפקידים ובעלי עניין מגוונים, ומתבטא במגוון תחומי עשייה.

  • קהלי היעד: הפעילות מתקיימת במסגרות שונות: משפחות, חינוך חברתי, מבוגרים ועוד.

בשנת 2022 חודשה הפעילות הקהילתית במסגרות השונות בשלושה קיבוצים: כרמיה, זיקים ויד מרדכי.

ישנה מגמת חידוש פעילות בקהילות בהן התקיימה פעילות בשנים קודמות: בקיבוצים ברור חיל וגבר-עם, ובמסגרות החינוך החברתי במועצה האזורית שער הנגב.

  • מקום: הפעילות מתקיימת בחלקה בתוך היישובים, בחלקה בסביבתם הקרובה ובחלקה בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים במרחב.
  • תכנית מותאמת תיק ממשק בשיתוף הציבור: הפעילות בקהילות מוכתבת ע"י הנחיות תיק הממשק של כל שמורה, המהווה למעשה "הוראות הפעלה" לשמורה. תיק הממשק כולל הוראות שונות בנושאי אקולוגיה, שימור היסטורי וארכיאולוגי, בטיחות, תחזוקה וליטת קהל.

קהילות הקיבוצים כרמיה, זיקים ויד מרדכי שותפות בתכנית לשימור ופיתוח בשמורת כרמיה, בהתאם לתיק הממשק של השמורה משנת 2000. התכנית כוללת שימור מערכת ההשקיה העתיקה (באר, בריכת אגירה ותעלות השקיה), פיתוח מערך טיילות מינימלי (שבילים ושילוט), ובמקביל הפרדת שימושי השבילים לשביל הולכי רגל והוצאת שביל הרכב אל מחוץ לשמורה. הקהילות שותפות הן בעבודה הפיזית והן בתהליך קבלת ההחלטות. תהליך שיתוף הציבור כלל הקמת צוות היגוי הכולל נציגי ציבור ובעלי תפקידים משלושת הקיבוצים יחד עם בעלי התפקידים הרלוונטיים ברט"ג, הרצאת אקולוג, העברת סקר עמדות מקצועי לתושבים ועוד. בפן המעשי, השתתפו התושבים בהכנות לעבודות השימור בבריכה ובתעלות ההשקיה (ניכוש עשבים והעתקת גיאופיטים), עקירת מינים פולשים ועוד. כמו כן התקיים סיור ייעודי לצוות החינוך החברתי, ופעילויות לילדי החינוך החברתי, במטרה להכיר את השמורה.

  • תכניות לעתיד: במרץ 2022 הוכרזו במרחב שמורות טבע נוספות: חולות זיקים, נחל זדים ועוד. בכוונתנו לקדם בעתיד את אימוץ השמורות האלה ע"י הקהילות השכנות.
קהילת קיבוץ כרמיה בערב שיתוף ציבור. צילום רחל עברון, קהילת קיבוץ כרמיה בערב שיתוף ציבור. צילום רחל עברון
משפחות מקיבוץ כרמיה מעתיקות גיאופיטים כהכנה לעבודת שימור בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון, משפחות מקיבוץ כרמיה מעתיקות גיאופיטים כהכנה לעבודת שימור בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון
משפחות מקיבוץ זיקים מכשירות את השטח לעבודות שימור בשמורת כרמיה. צילום אלי גלר, משפחות מקיבוץ זיקים מכשירות את השטח לעבודות שימור בשמורת כרמיה. צילום אלי גלר
ילדי קיבוץ יד מרדכי עוקרים הטרוטקה בשמורת כרמיה. צילום עדי אליס, ילדי קיבוץ יד מרדכי עוקרים הטרוטקה בשמורת כרמיה. צילום עדי אליס
ילדי קיבוץ יד מרדכי בפעילות משפחות בשמורת כרמיה, מכשירים את השטח לעבודות השימור. צילום רחל עברון, ילדי קיבוץ יד מרדכי בפעילות משפחות בשמורת כרמיה, מכשירים את השטח לעבודות השימור. צילום רחל עברון
ילדי קיבוץ יד מרדכי בפעילות בשמורת כרמיה. צילום יעקב נזירי, ילדי קיבוץ יד מרדכי בפעילות בשמורת כרמיה. צילום יעקב נזירי