תכניות קהילתיות במסגרות החינוך הפורמלי

21.08.2022

התכנית החינוכית – קהילתית "השטחים הפתוחים הם הבית שלי".

תלמידי ביס מרחב לומדים להבין את הקשרים בין מרכיבי הסביבה, בטיול בשמורת פורה. צילום דליה דותן
תלמידי ביס מרחב לומדים להבין את הקשרים בין מרכיבי הסביבה, בטיול בשמורת פורה. צילום דליה דותן, תלמידי ביס מרחב לומדים להבין את הקשרים בין מרכיבי הסביבה, בטיול בשמורת פורה. צילום דליה דותן

"מרחב שקמה הוא הבית שלי" בגיל הרך

התכנית החינוכית-קהילתית פועלת החל משנת הלימודים תשע"ד (2014) בגני ילדים במועצה האזורית שער הנגב, כתוצאה משיתוף פעולה בין המחלקה לגיל הרך במועצה לבין רשות הטבע והגנים. בשנים מסוימות פעלה התכנית גם בגני המועצה האזורית לכיש.
התכנית פותחה מתוך הכרה ש"ואין גיל מוקדם מדי לחינוך לערכים" ושחינוך לשמירת טבע מתחיל בגיל הצעיר.

הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה מלא ורצוף עם הגננות והצוותים החינוכיים בגנים, ומתחברת להורים ולקהילה.

 

המטרה

הילדות והילדים יחוו שמחה והנאה מהמפגש עם הטבע, יכירו ערכי טבע מרכזיים במרחב ומתוך כך נטפח יחד את תחושת השייכות, החוסן והמעורבות של הקהילה במרחב, שכל ילדה וילד ידעו שהם חלק ממרחב שקמה!

הדרך

 • מפגש היכרות לצוותים החינוכיים בגני הילדים והכשרה ייעודית לצוות ההדרכה בתכנית.
 • 4-6 מפגשים בגן ובסביבתו בנושאים שונים הקשורים לשמירת טבע: חשיבות השמירה על כללי ההתנהגות בטבע (הליכה בשביל, ניקיון, הימנעות מקטיף פרחים), פריחה והאבקה, ציפורים בסביבה הקרובה ועוד.
 • טיול לאחת משמורות הטבע במרחב, בו מיישמים את הנלמד במפגשים בגן: פורה או רוחמה.
 • פעילות הורים וילדים להפקת תוצרים בעקבות הפעילות, כאשר תוצרי הפעילות מוצגים בגנים או במקומות מרכזיים בישוב, ומשתפים את הקהילה בעשייה.

עקרונות פדגוגיים המנחים את התכנית בגיל הרך

 • התכנית מותאמת לשלב ההתפתחותי בו נמצאות/ים הילדות/ים, מבחינת יכולתם הקוגניטיבית והרגשית, ומשלבת התנסויות רב חושיות, תנועתיות, לימודיות וחווייתיות, בדגש על חוויה ומעורבות פעילה של הילדות והילדים.
 • הפעילויות בנויות ע"פ מודל ההבנייה הקונסטרוקטיביסטית ("מעגל הלמידה"), לפי הרצף הבא: פתיחה ע"י המדריך/ה; התנסות ע"י הילדות והילדים (בחלק מהפעילויות חלק זה מתבצע בחוץ); המשגה; הרחבה ויישום ע"י משחק, יצירה, תנועה, סיפור וכד'; וסיכום.
 • התכנית מודרכת ע"י מדריכות בוגרות מרשות הטבע והגנים, בעלות ניסיון בעבודה עם הגיל הרך, שעברו הכשרה ייעודית. לכל גן מדריכה קבועה, בהפרשי זמן קבועים, ובקבוצות קטנות.
 • התכנית מאושרת ע"י האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
ילדי גן יורה בקיבוץ ברור חיל מטיילים ומנקים בבתרונות רוחמה. צילום טל לבנון, ילדי גן יורה בקיבוץ ברור חיל מטיילים ומנקים בבתרונות רוחמה. צילום טל לבנון
ילדי גן שחף בקיבוץ דורות מטיילים ומזהים פרחים בבתרונות רוחמה. צילום דליה דותן, ילדי גן שחף בקיבוץ דורות מטיילים ומזהים פרחים בבתרונות רוחמה. צילום דליה דותן

 

התכנית בבתי הספר התיכוניים

בבתי הספר תיכוניים במרחב, התכנית פועלת באופן לא רציף, כאשר כל שנה ביה"ס בוחר שכבת גיל ונושא מרכזי, בדגש הוא על עשייה פיזית והתנדבות, בשילוב תכנים הקשורים לנושא משבר האקלים.

התכנית פועלת בשני בתי הספר התיכוניים העיקריים במרחב שקמה: תיכון שער הנגב ותיכון דרכא שקמה ביד מרדכי.

התלמידים פועלים במסגרת מעורבות חברתית כיתתית, בשמורות הטבע כרמיה וזיקים, ושם עוסקים בהכנת השטח לפעולות השימור, עקירת מינים פולשים וניקיון ולומדים על שמירת טבע בעידן של משבר האקלים.

תלמידי תיכון שקמה עוקרים הטרוטקה בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון
תלמידי תיכון שקמה עוקרים הטרוטקה בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון

 

תלמידי תיכון שער הנגב מעתיקים גיאופיטים בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון, תלמידי תיכון שער הנגב מעתיקים גיאופיטים בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון
תלמידי תיכון שער הנגב עוקרים הטרוטקה בשמורת כרמיה. צילום אלי גלר, תלמידי תיכון שער הנגב עוקרים הטרוטקה בשמורת כרמיה. צילום אלי גלר
תלמידי תיכון שער הנגב מכשירים את השטח לעבודות שימור בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון, תלמידי תיכון שער הנגב מכשירים את השטח לעבודות שימור בשמורת כרמיה. צילום רחל עברון

 

התכנית בבתי הספר היסודיים

התכנית החינוכית-קהילתית פועלת בבתי הספר היסודיים במרחב שקמה החל משנת הלימודים תשס"ח (2008).

בבתי הספר תיכוניים במרחב, התכנית פועלת באופן לא רציף, כאשר כל שנה ביה"ס בוחר שכבת גיל ונושא מרכזי.

המטרה

העלאת המודעות לערכי הטבע והנוף במרחב שקמה ועידוד המשתתפות/ים לאזרחות פעילה בסביבת ביתם.

הדרך

התכנית החינוכית קהילתית היא תכנית רב שנתית ארוכת טווח, הפועלת במתכונת ספיראלית, בהתאמה לתכניות הלימודים. התכנית מבוססת על עקרונות הלמידה החוץ כיתתית, המעודדת למידת חקר חווייתית, ובנויה ע"פ מודל נוף-אדם. התכנית נערכת בשיתוף פעולה מלא עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר השותפים, וכוללת:

 • הכשרה לצוותים החינוכיים בבתי הספר והכשרה ייעודית לצוות ההדרכה בתכנית.
 • סיורים במרחב, הממוקדים בנושא שנתי בהלימה לתכנית הלימודים ומשלבים משימות חקר ופעילות חווייתית. הסיורים מתקיימים בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע באגן הניקוז של נחל שקמה.
 • עיסוק בממשק פעיל למען שמירת הטבע במרחב, בהתאם לצרכי השטח. פעילויות הממשק כוללות עקירת מינים פולשים, העתקת גיאופיטים, סידור שבילים, ניקיון ועוד.
 • שיעורי הכנה בכיתה לפני לסיורים, שיעור סיכום למישוב התהליך החינוכי ופעילות להפקת תוצרים.
 • אירוע שיא בית ספרי או שכבתי בשיתוף ההורים לסיכום הפעילות והעצמת התכנית בקרב קהילת ביה"ס.
 • התנסות בהדרכה ובהפעלה בסיורים ו/או ביום שיא, כחלק מתפיסה של הרחבת מעגלים והעברת מסרים. קהל היעד להדרכה מגוון ונבחר ע"י צוות ביה"ס, וכולל את הורי התלמידות/ים ובני משפחותיהם, תלמידי כיתות צעירות יותר, או הדרכות עמיתים בקרב תלמידי הכיתה.

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) השתתפו בתכנית בתי הספר היסודיים הבאים: "אלונים" ו"קשת" שבמועצה האזורית שער הנגב, "הרב קוק" ו"רבקה גובר" שבמועצה האזורית לכיש, "שדות סילבר" במ"א חוף אשקלון, ו"מרח"ב" – במ"א מרחבים.

 

תלמידי ביס רבקה גובר מזהים פרחים בשמורת פורה. צילום דליה דותן, תלמידי ביס רבקה גובר מזהים פרחים בשמורת פורה. צילום דליה דותן
תלמידי ביס רבקה גובר והוריהם, בזמן איכות מול נוף בתרונות רוחמה. צילום דליה דותן, תלמידי ביס רבקה גובר והוריהם, בזמן איכות מול נוף בתרונות רוחמה. צילום דליה דותן
תלמידי ביס רבקה גובר והוריהם מציירים יחד את נוף בתרונות רוחמה. צילום דליה דותן, תלמידי ביס רבקה גובר והוריהם מציירים יחד את נוף בתרונות רוחמה. צילום דליה דותן
תלמידי ביס קשת מתמצאים במרחב בעזרת מפה. צילום יעקב נזירי, תלמידי ביס קשת מתמצאים במרחב בעזרת מפה. צילום יעקב נזירי
תלמידי ביס הרב קוק בפעילות בתחנות בביהס. צילום דליה דותן, תלמידי ביס הרב קוק בפעילות בתחנות בביהס. צילום דליה דותן
תלמידי ביס אלונים משחקים בדיונות בחולות זיקים. צילום דליה דותן, תלמידי ביס אלונים משחקים בדיונות בחולות זיקים. צילום דליה דותן
תלמידי ביס אלונים מטיילים בשמורת הטבע חולות זיקים. צילום מלכה גרשנוביץ, תלמידי ביס אלונים מטיילים בשמורת הטבע חולות זיקים. צילום מלכה גרשנוביץ
חוקרים את הסלעים בחרבת ג'ממה,, תלמידי ביס אלונים חוקרים את הסלעים בחרבת ג'ממה. צילום דליה דותן
תלמידי ביס אלונים חוקרים את בעלי החיים בחולות. צילום מלכה גרשנוביץ, תלמידי ביס אלונים חוקרים את בעלי החיים בחולות. צילום מלכה גרשנוביץ