חינוך וקהילה במרחב שקמה

מאת: רחל עברון 21/08/2022

במרחב שקמה מתקיימות מסגרות שונות לפעילות קהילתית וחינוכית, בשיתוף פעולה בין רשות הטבע והגנים לבין הקהילות השונות, במטרה לחבר בין תושבי האזור לסביבתם הקרובה

ילדי קיבוץ יד מרדכי בפעילות בשמורת כרמיה. צילום יעקב נזירי
ילדי קיבוץ יד מרדכי בפעילות בשמורת כרמיה. צילום יעקב נזירי, ילדי קיבוץ יד מרדכי בפעילות בשמורת כרמיה. צילום יעקב נזירי

לתושבות, לתושבים ולקהילה במרחב שקמה יש תפקיד חשוב בשמירה עליו.

מתוך הבנה של חשיבות היחסים בין הקהילה לבין הסביבה בה היא נמצאת, פיתחה רשות הטבע והגנים מסגרות לפעילויות קהילתיות וחינוכיות שתפקידן לחבר בין תושבי האזור לסביבת אגן נחל שקמה.

רשות הטבע והגנים מפעילה את התכנית "השטחים הפתוחים הם הבית שלי", החל משנת הלימודים תשס"ח (2008-2007), מטעם מנהלת שקמה, כחלק מהוראות תכנית המתאר ובהתאם לחזון, לפיו רשות הטבע והגנים מאמינה בקשר של האדם לערכי הטבע, לנופי הארץ ולמורשתה, ופועלת לקירוב, שיתוף וחינוך הציבור לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת.

 

מטרת התכנית

שימור מרחב שקמה והערכים הייחודיים לו באמצעות פעילות חינוכית וקהילתית שכוללת העמקת ההיכרות עם הסביבה הקרובה והעלאת המודעות בקהילות השכנות לערכו הנופי והאקולוגי של המרחב, עידוד אזרחות פעילה, קידום תכנון מושכל וניהול מקיים בשיתוף הקהילה, למען תושבי האזור והמדינה, ולמען הדורות הבאים.

פירוט יעדי התכנית

 • העצמת הקהילה המקומית וטיפוח תחושת השייכות ע"י יצירת שיח מקומי אודות מרחב שקמה;
 • העלאת המודעות לקונפליקטים בין צרכי האדם והסביבה, פיתוח דרכי התמודדות ושינוי דפוסי התנהגות;
 • טיפוח מעורבות של הקהילה ואזרחות פעילה, המתבטאת בעשייה בשטח;
 • טיפוח מרכזיותו של אגן נחל שקמה בחיי הקהילה ע"י היכרות עם ערכי הטבע, הנוף והמורשת במרחב נחל שקמה, והגברת הרצון לשמור עליהם;
 • פיתוח מנהיגות סביבתית מקומית וטיפוח מקבלי ההחלטות של מחר – העצמת תחושת המסוגלות של הילדים והנוער להשפיע על סביבתם הקרובה; והעברת המסר שכל תחום שבו יעסקו בעתיד טומן בחובו יכולת השפעה על הסביבה, לטוב ולרע.

קהלי היעד בתכנית

המאפיינים המרכזיים של האוכלוסייה המתגוררת בתחומי המרחב

 1. רוב היישובים במרחב נמצאים בתחום הגיאוגרפי המכונה "עוטף עזה", החל מיישובים צמודי-גדר ועד 40 ק"מ מרצועת עזה. מכאן נובע צורך אמיתי בחיזוק אלמנטים של חוסן קהילתי ע"י חינוך מבוסס מקום, חיבור לשטח, העמקת תחושת השייכות לאזור ומעורבות קהילתית פעילה בשמירה על הסביבה. זאת, בנוסף להתנדבות, עזרה הדדית ושכנות טובה, ולצורך לקיים שגרה במצבי חירום. החוסן הקהילתי יוצר יחסי אמון ותחושה של שותפות, ומקנה עמידות וגמישות בפני טלטלות בעתות משבר.
 2. הישובים במרחב הם בעלי אופי כפרי, שחלקם הגדול המתפרנסים מחקלאות ומתיירות. הדבר יוצר מצד אחד חיבור לטבע, חיזוק הזהות המקומית והחיבור לנכסי נחלת הכלל, ומצד שני מגביר את הקונפליקטים בין האדם לסביבה.

לאור מאפיינים אלה, אנו מרכזים מאמץ בטיפוח הקשר בין הקהילות לבין הסביבה וביצירת מסגרות לפעילות משותפת.

 

שותפים לתכנית

 • המועצות האזוריות שער הנגב, לכיש וחוף אשקלון – מחלקות החינוך, החינוך החברתי, הגיל הרך ואיכות הסביבה;
 • רכזי חינוך, הגיל הרך, חינוך חברתי, תרבות וצוותים ייעודיים בישובים;
 • איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון;
 • המשרד להגנת הסביבה.
 • מנהלת נחל שקמה.
 • רשות הטבע והגנים: הנהלת מרחב חוף ומחוז מרכז, אגף חינוך וקהילה, אגף דיגיטל ועוד.

 

קווים מנחים לתכנית ודרך פעולה בכל המסגרות החינוכיות והקהילתיות

התכנית הרב שנתית מופעלת ע"י מדריכות ומדריכים מוסמכים מטעם מרחב חוף של רשות הטבע והגנים, בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי או הצוות המוביל בכל קהילה ומותאמת לכל קהילה ולצרכים שלה.

התכנית כוללת את המרכיבים הבאים:

 

חזקות של התכנית

 • מגוון קהלי יעד הקשורים זה לזה, התחברות לקהלי יעד חדשים, יצירת שיתופי פעולה בין קהלי יעד
 • שיתוף פעולה יציב, פורה וארוך טווח בין השותפים, והכרה פנים ארגונית ברט"ג
 • עקביות במטרות ובתכנים, יחד עם גמישות בהתאם לאופי הקהילות ועדכון התכנים בהתאם לאג'נדות משתנות
 • שאיפה למצוינות, התמקצעות, התעדכנות וטיפוח הצוות המוביל, וביצוע הערכה שוטפת, שיטתית ומתמשכת.

אתגרים

 • הגדלת נבחרת המובילים: מדריכים ייעודיים ומתנדבים
 • הגדלת היצע משימות ההתנדבות והפעילות הפיזית המוצעות לקהילה
 • שיתוף קהילות נוספות כגון: העיר שדרות, מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמלית בכל המועצות, קהילות במושבים ועוד.

 

מצורף סיכום תכנית שקמה תשפ"ב >>