טיפול ושיקום גם בצבאים ארץ-ישראלים, הייחודיים לישראל

06.08.2015

צבאים החיים בטבע ונמצאו פגועים פיזית מועברים על ידי רשות הטבע והגנים לטיפול רפואי ואחריו מושבים לטבע. מחקר שעשתה רשות הטבע והגנים מראה שהחזקתם במכלאת אקלום לפני שחרורם חזרה לטבע מסייע להם לשרוד לאחר שהושבו.

צבאים בבקעת הירדן צילם דורון ניסים

אודות הצבאים

צבאים רבים החיים בטבע נפגעים מדי שנה מסיבות שונות, בהן תאונות דרכים, פגיעה מגדרות או מכלבים משוטטים, וכן עופרים נאספים בטעות על ידי מטיילים שסברו כי ננטשו בידי אימותיהם. הצבאים הפגועים מגיעים לטיפול וטרינרי ולשיקום בבית החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע והגנים. למרבה המזל רבים מהם מחלימים לגמרי ומצבם מאפשר שחרורם בחזרה לטבע, אך האם יסתגלו שוב לחיי בר?

עד לאחרונה היה קושי במעקב אחרי הצבאים המשוחררים לטבע והערכת הצלחת הטיפול בהם. אולם שיתוף פעולה בין צוות שמורת הטבע גמלא ובין בית החולים לחיות בר מאפשר מעקב והסקת מסקנות על תוצאות הטיפול וההתאקלמות בטבע. הצבאים שסיימו שיקום בבית החולים לחיות בר מועברים לשמורת הטבע גמלא ומשוכנים במכלאת הנשרים המשמשת גם כמכלאת אקלום לצבאים.

לאחר מספר שבועות של אקלום, מורכב עליהם משדר והם משוחררים לטבע תוך שפקחי רשות הטבע והגנים עוקבים אחריהם בעזרתו, מנתחים את פעילותם במרחב ובודקים את הישרדותם בו. באופן זה ניתן ללמוד גם על הצטרפותם של הצבאים לעדרים המקומיים והצלחת ההשבה.

בשנתיים האחרונות שוחררו מהמכלאה 16 צבאים צעירים ובוגרים, במספר מחזורים. כ- 45% מהפרטים ששוחררו הצליחו לשרוד לאורך תקופת המעקב, בעיקר פרטים צעירים. התצפיות מראות שהצבאים המשוחררים משתלבים באוכלוסיית הבר המקומית, וזה סימן להצלחת תהליך האקלום.