מחנה יהודה  בירושלים - גן לאומי סובב חומות ירושלים

מאת: דוברויות רשות העתיקות, עיר דוד ורשות הטבע והגנים 02/02/2020

"מחנה יהודה" המקורי - האם התגלה השוק של ירושלים מתקופת בית שני?

מחנה יהודה - חלקו התחתון של שולחן המדידה צילום ארי לוי, רשות העתיקות
מחנה יהודה - חלקו התחתון של שולחן המדידה צילום ארי לוי, רשות העתיקות, חלקו התחתון של שולחן המדידה צילום ארי לוי, רשות העתיקות

חפץ נדיר ששימש למדידה אחידה של נפח, בן כ-2000 שנה, אשר התגלה לאחרונה בחפירות רשות העתיקות בעיר דוד שבגן לאומי סובב חומות ירושלים, מחזק את הסברה שהתגלתה כיכר העיר התחתונה של ירושלים מתקופת בית שני.
זהו שבר של שולחן אבן אשר שימש לקביעת מידות נפח אחידות, שהתגלה בסמוך לרחבה מרוצפת גדולה ברחוב המדורג, אשר הוביל את עולי הרגל מבריכת השילוח אל הר-הבית.

לדברי פרופ' רוני רייך, אשר חוקר את החפץ, "בשבר שולחן המדידות שנתגלה בעיר דוד, נותרו שניים מהשקעים החרותים העמוקים, כשלכל שקע נקב קטן בתחתיתו. את הנקב ניתן היה לפקוק באמצעות אצבע, למלא את השקע נוזל כלשהו, להסיר את האצבע ולרוקן את החומר אל תוך כלי אחר, ולקבוע בכך את נפחו של הכלי, על פי התקן של שולחן המדידות. בצורה זו, יכלו סוחרים לבוא ולכייל את כלי המדידה שלהם לפי תקן אחיד".

רייך מוסיף, כי "מדובר בכלי נדיר. כלי אבן אחרים היו מאוד פופולריים בירושלים של ימי הבית השני, אבל עד כה התגלו בחפירות רק שני כלים למדידת נפחים – האחד התגלה בשנות ה-70 של המאה הקודמת בחפירות הרובע היהודי וכלי אחר נמצא בחפירות בשועפט, שמצפון לירושלים".

לדברי הארכיאולוג ארי לוי, ממנהלי החפירה ברחוב המדורג מטעם רשות העתיקות, "בחפירות הרחוב המדורג בעיר דוד התגלו גם משקולות אבן רבות מאוד, ובערכים שונים. המשקולות שנמצאו שייכות לטיפוס שהיה אופייני בעיקר לירושלים. העובדה שהיו משקולות אופייניות לעיר, מעידה על הייחודיות של הכלכלה והמסחר בירושלים של ימי בית שני, ייתכן שבהשפעת המקדש". משקולות האבן עשויות כמעין כיכר פחוס, והן בגדלים שונים, המייצגים ערכים שונים של משקל.
לדברי רייך, יותר מ-90% של מכלול משקולות האבן מטיפוס זה, המונה כמה מאות בסך הכול, נמצא בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בירושלים הקדומה של ימי הבית השני. בכך הן מיוחדות ומייצגות תופעה ירושלמית מובהקת.

חוקרי רשות העתיקות נחשון זנטון, מורן חג'בי ומידד שור, ממנהלי החפירה ברחוב המדורג מטעם רשות העתיקות, חשפו בשנים האחרונות רחבה מרוצפת גדולה ברחוב שעלה אל בית המקדש בימי בית שני, והם מציעים כי רחבה זו  שימשה ככיכר העיר התחתונה, בה התקיימה פעילות המסחר של ירושלים.

לדברי ארי לוי, "שולחן תקני הנפח שמצאנו ומשקולות האבן שהתגלו בסמוך, מחזקים את ההערכה כי התקיימה במקום פעילות מסחרית ענפה, ואולי יש כאן כדי להצביע על קיומו של שוק".

פרופ' רייך מוסיף, ש"ייתכן כי באזור זה של העיר שמימי הבית השני, היה מצוי משרדו של המפקח על המידות והמשקולות של העיר ירושלים – תפקיד שהיה מקובל בערים אחרות ברחבי האימפריה הרומית בעת העתיקה ואשר מוכר בתואר היווני אגוֹרנוֹמוֹס".

מחנה יהודה – חלקו העליון של שולחן המדידה. צילום ארי לוי, רשות העתיקות, חלקו העליון של שולחן המדידה צילום ארי לוי, רשות העתיקות