מסכמים שנה: כך מבצעת רשות הטבע והגנים שמירת טבע בישראל

12/01/2016

ביום ד' 30 בדצמבר 2015, התקיים יום עיון בנושא עבודת רשות הטבע והגנים בנושא שמירת טבע, הצגת דילמות וקבלת משוב

צבאים בסופת חול בנגב
צבאים בסופת חול בנגב

מוקדי פעילות, תכניות עבודה ואסטרטגיה

לדברי יהושע שקדי, מנהל חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים: הדגש ביום העיון הזה הוא על שינוי שהתרחש ברשות הטבע והגנים (רט"ג) בשני העשורים האחרונים, בו צורת העבודה בתחום הביולוגי בשמירת הטבע השתנתה באופן מהותי. בשנותיה הראשונות מרכז הכובד של הפעילות נבע מתוך יוזמות מקומיות שזיהו בעיות בשמירת טבע ופעלו לתיקונן. צורת העבודה הזו, בה מחויבות אנשי השטח הביאה לשינויים מהותיים היא מרכזית מאוד בעבודת רט"ג ואני מקווה שתמשיך להיות כזו גם בשנים הבאות.
הארגון גדל מאוד, ועלה צורך ביותר הבנה ותאום בין הפעולות השונות. שיטת העבודה התמסדה, והציגה רשימה ארוכה של פעולות שצריך לבצע. אבל, רק כאשר גדלו תקציבי העבודה, תכניות העבודה הפכו מרשימה של מטלות שיש לבצע לרשימה של פעולות שאפשר לבצע. הגדלת התקציבים שינתה גם את סוג הפעולות שרט"ג מטפלת בהן, ואפשרה בניה של תכניות אסטרטגיות, כשהמוטיב המרכזי בהן הוא סדרי קדימויות. כלומר, מרשימה של משימות שצריך לבצע, בלי התחייבות מפורשת ללוח זמנים ולתקציב, אנחנו עוברים לרשימה של פעולות שיתבצעו, על פי סדרי קדימות ארציים, התחשבות ביכולות ביצוע, מיקור חוץ וגם החלטות קשות על מה לא יתבצע.
השינויים האלה, שבסיסם מנהלי, מלווה בשינוי מהותי בהתנהלות המקצועית של רט"ג.

חלק מהתחומים בהם התבצע שינוי אסטרטגי שהוצג ביום העיון:

 • מסדרונות אקולוגיים – יציאה מתחום השמורות ובחינה תפקודית-אקולוגית של השטחים הפתוחים.
 • השינויים בעמק החולה – בעיקר אלה שעוד צפויים
 • ערכי טבע – נושא שליווה את רט"ג מראשיתה, אך בשנה האחרונה הוטמע גם בחוק התכנון והבניה.
 • פרויקט ים המלח: בחינה מקצועית של אגן שלם
 • זיהום הנפט בשמורת הטבע עברונה: מה הפתרון?
 • אסטרטגיית שמירת הטבע בים התיכון – במקום שמורות קטנות רבות ניסיון לשמירה על מעט שמורות גדולות, השלכות תפיסה זו על עבודת השטח.
 • תיקי אתר – בחינה מקיפה של כל אתרי רט"ג יחד, תוך השענות על בסיס נתונים מתקדם, עדכון בזמן אמת של התרחשויות ומעקב אחר בקרה.
 • ניטור – הסתכלות ברמה הארצית של שינויים בטבע ולא רק בתחום השמורה הבודדת.
 • טיפול במינים בודדים – בניית תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח לטיפול במינים בסכנה ומינים פולשים.
  יום העיון הדגיש גם חדשנות בנושאים נוספים, מתוך ביטחון שכשאלה יבשילו, גם הם יגיעו לידי פעולה על פי תכנית אסטרטגית.

כמו למשל:

רעש ותאורה: על מה שלא שמענו ולא ראינו