משלוח אלמוגים אסורים לייבוא נתפס על ידי השירותים הווטרינרים ופקחי רשות הטבע והגנים

מאת: יניב כהן - רשות הטבע והגנים 07/08/2018

כ-157 פרטים של אלמוגים מ-10 מינים שונים האסורים לייבוא נתפסו ביום חמישי 2.8.18 במשלוח דגים ואלמוגים לנוי, במסגרת פעילות אכיפה שביצעו השירותים הווטרינרים בנתב"ג ופקחי רשות הטבע והגנים.

אלמוג אסור בייבוא שנתפס
אלמוג אסור בייבוא שנתפס בנמל התעופה - צילם רועי גלעד, רשות הטבע והגנים

משלוח האלמוגים כלל רק מינים אסורים בייבוא ובנוסף נמצאו גם 15 צדפות מסוג טרידקנה האסורות לייבוא.
החשוד בייבוא הלא חוקי הוא יבואן ותיק מהצפון בעל חנות לדגים ואלמוגים.
בעקבות התפיסה נפתח תיק חקירה לחשוד על ידי רשות הטבע והגנים.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי ייבוא חיות בר וערכי טבע מוגנים לישראל מותר רק באמצעות היתר ייבוא מסודר, כאשר המינים המותרים לייבוא לישראל נקבעים תוך בחינת מגוון שיקולים בהם מניעת סיכון לאדם, סיכונים אקולוגיים ופגיעה אפשרית בערכי הטבע המקומיים.

רשימות המינים מפורסמות ומתעדכנות בשוטף כאן באתר