משפרי דיור: עכשיו גם בשמורת טבע עינות צוקים

מאת: בשביל הארץ, מרץ 2017 05/05/2021

שינויים אקולוגיים בשמורת טבע עינות צוקים עקב התייבשות ים המלח בעשורים האחרונים מסכנים את עולם החי והצומח הייחודי בה. רשות הטבע והגנים בנתה לדגים המיוחדים ברכות חדשות.

ברכה מלאכותית בשמורת טבע עינות צוקים- צילום: שירן בן יעקב

בריכה מלאכותית בשמורת טבע עינות צוקים. צילום: שירן בן יעקב

שמורת טבע עינות צוקים על חוף ים המלח היא נאת מדבר של מים מליחים. בשמורה חיות בר וצמחים ייחודיים האופייניים למלחות, ובברכות המים מתקיימים מינים שונים של דגים ייחודיים: אמנוּן הירדן ואמנוּן מצוי, נאווית כחולה ונאווית ים המלח, שהוא דג אנדמי לאזור חוף ים המלח (כלומר אינו חי בשום מקום אחר בעולם), ומוגדר מין בסכנת הכחדה חמורה.

דגי אמנון ירדן באחת הברכות החדשות- צילום שירן בן יעקב, דגי אמנון ירדן באחת הברכות החדשות- צילום שירן בן יעקב

בעשורים האחרונים ים המלח מתייבש. מפלס מימיו יורד וגורם שינויים בנביעות של מעיינות מליחים: בחלקה הצפוני של השמורה הם התייבשו, ואילו בחלקה הדרומי הם נובעים מדרום למקומם הקודם. השינויים בנביעות מסכנים את המערכת האקולוגית, הנסמכת על בתי הגידול הלחים בשמורה, וכדי לשמור על החי והצומח הייחודיים בה נחפרו בשנים האחרונות שלוש ברכות מים חדשות וגדולות, והן אוגרות את מי המעיינות. החל משנת 2013 הועברו אליהן בכמה פעימות מיני דגים בסכנת הכחדה מידית ממקומות שונים בשמורה ומגרעין רבייה של אמנון הירדן.

ברכות מלאכותיות בשמורת טבע עינות צוקים- צילום רשות הטבע והגנים, ברכות מלאכותיות בשמורת טבע עינות צוקים- צילום רשות הטבע והגנים
תן, צולם במצלמה אקולוגית ליד אחת הברכות החדשות בשמורה צילום: טניה זינגר, תן, צולם במצלמה אקולוגית ליד אחת הברכות החדשות בשמורת עיינות צוקים-  צילום: טניה זינגר

 

קורמורן גמדי, צולם במצלמה אקולוגית ליד אחת הברכות החדשות בשמורת עיינות צוקים- צילום: טניה זינגר, טניה זינגר