נדחתה התכנית להקים מתקן ניסוי להפקת נפט מפצלי שמן בשפלה

03/09/2014

הוועדה לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים חששה מההשלכות הסביבתיות של התכנית על ערכי הטבע והנוף ועל איכות האוויר ודחתה את התכנית להקמת מתקן הניסוי

הפגנה - עוצרים את הקמת מתקן ניסוי להפקת נפט מפצלי שמן בשפלה
הפגנה - עוצרים את הקמת מתקן ניסוי להפקת נפט מפצלי שמן בשפלה

ב-2 בספטמבר דחתה הוועדה לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים את התכנית להקים מתקן ניסוי להפקת נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה.
האתר שיועד לניסוי נמצא לא הרחק מהגן הלאומי בית גוברין. ההחלטה לדחות את הניסוי התקבלה ברוב מוחץ, בהתנגדות נציג אחד בלבד – נציג משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. נראה כי חברי הוועדה חששו מההשלכות הסביבתיות של הניסוי, שביקש לבדוק טכנולוגיה שטרם יושמה לשימוש מסחרי בשום מקום אחר בעולם. בהחלטה זו קיבלה הוועדה את עמדת רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה וגופים נוספים.

יוזמת הפרויקט, החברה הפרטית IEI, ביקשה לברר היתכנות טכנולוגית וכלכלית של הפקת נפט על ידי חימום תת-קרקעי של שכבת הסלעים המכילה את פצלי השמן. תוצאה חיובית הייתה גוררת הקמת מתקן הדגמה ואחר כך הפקה מסחרית של פצלי שמן.

שפלת יהודה – מרחב של ערכי טבע ומורשת

אזור שפלת יהודה מייצג ערכי טבע ומורשת חשובים. זהו רצף גדול של שטחים פתוחים טבעיים המשמרים ערכי טבע רבים, ובו גם אתרים ארכאולוגיים חשובים, כגון תל עזקה ותל עדולם, האוצרים סיפורי מורשת חשובים, כמו הקרב בין דוד לגוליית. שילוב נדיר של גורמים אלו הביא בעבר את רשות הטבע והגנים ואת הוועד הישראלי לאונסקו להמליץ להכריז על מרחב זה "אתר מורשת עולמית".

פגיעה חמורה בסביבה

בחוות הדעת שלהם קבעו אנשי מקצוע ששיטת הפקת הנפט שחברת IEI בחרה בה, עלולה לגרום לבעיות סביבתיות קשות. אחת הסכנות היא זיהום מאגר מי התהום הגדול בישראל. יתר על כן, תהליך מיצוי הפצלים בחימום משחרר לאוויר גזים רעילים שקשה לנטרלם ולטפל בהם. ואם לא די בכך, לחימום שכבת פצלי השמן בהפקה מסחרית דרושה אנרגיה רבה פי שניים מההספק של תחנת הכוח בחדרה. צריכה כזאת של אנרגיה תעלה את רמת הפליטה של גזי החממה בישראל ב-40-20 אחוזים מהפליטה היום.

הפקת נפט בקנה מידה מסחרי תשנה לחלוטין את אופייה של שפלת יהודה ותהפוך את האזור מנכס סביבתי ראשון במעלה למפגע אקולוגי.